icon_perfect-travelling-plane ico_prozent

FALKE Nederland

In welke shop wilt u winkelen?

Shop
Nederland
Shop
België
Bulgarije
China
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Engeland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Schweiz
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
VS
Zweden
Taal
Nederlands
Taal
Nederlands
Engels
Frans
Engels
Chinese
Engels
Engels
Engels
Duits
Duits
Engels
Engels
Engels
Frans
Engels
Engels
Engels
Engels
Italian
Engels
Engels
Engels
Frans
Engels
Engels
Nederlands
Engels
Duits
Engels
Engels
Engels
Russisch
Duits
Engels
Frans
Italian
Engels
Engels
Slowaaks
Spaans
Engels
Engels
Engels
Engels

Privacyverklaring van FALKE KGaA Privacyverklaring van FALKE KGaA Privacyverklaring van FALKE KGaA

FALKE KGaA vindt het fijn dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De verzameling van uw gegevens vindt plaats in het kader van wettelijke voorschriften. Hierna lichten we toe welke informatie FALKE KGaA tijdens uw bezoek aan onze website registreert en hoe deze informatie wordt gebruikt.

FALKE KGaA vindt het fijn dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De verzameling van uw gegevens vindt plaats in het kader van wettelijke voorschriften. Hierna lichten we toe welke informatie FALKE KGaA tijdens uw bezoek aan onze website registreert en hoe deze informatie wordt gebruikt.

FALKE KGaA vindt het fijn dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De verzameling van uw gegevens vindt plaats in het kader van wettelijke voorschriften. Hierna lichten we toe welke informatie FALKE KGaA tijdens uw bezoek aan onze website registreert en hoe deze informatie wordt gebruikt.

1. Algemene informatie over de verwerking van uw gegevens 1. Algemene informatie over de verwerking van uw gegevens 1. Algemene informatie over de verwerking van uw gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens (hierna "gegevens" genoemd) bij het gebruik van onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Deze gegevensbeschermingsinformatie informeert u over de details van de verwerking van uw gegevens en over uw wettelijke rechten. Voor begrippen als "persoonsgegevens" of "verwerking" gelden de wettelijke definities in artikel 4 DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming in de toekomst aan te passen, in het bijzonder in geval van verdere ontwikkeling van de website, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrond of de desbetreffende jurisdictie. Wij raden u aan het Privacybeleid van tijd tot tijd te lezen en een papieren of papieren exemplaar bij uw gegevens te voegen.


Toepassingsgebied

Het privacybeleid is van toepassing op alle pagina's van https://www.falke.com/de Het is niet van toepassing op gelinkte websites of internetaanbiedingen van andere aanbieders.


Verantwoordelijke aanbieder

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:

FALKE KGaA

Oststr. 5

57392 Schmallenberg

Tel.: 0800 – 22 099 022

E-Mail: online@FALKE.com


Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming met betrekking tot ons bedrijf of onze website, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Spirit Legal LLP Rechtsanwälte

Advocaat en functionaris voor gegevensbescherming

Peter Hense

Postadres:

Gegevensbeschermingsfunctionaris:

c/o FALKE KGaA

Oststr. 5

57392 Schmallenberg

E-Mail: datenschutz@FALKE.com

Contact via het gecodeerde online formulier:

Contact gegevensbeschermingsfunctionaris:

Wij zijn wettelijk verplicht om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens (hierna "gegevens" genoemd) bij het gebruik van onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Deze gegevensbeschermingsinformatie informeert u over de details van de verwerking van uw gegevens en over uw wettelijke rechten. Voor begrippen als "persoonsgegevens" of "verwerking" gelden de wettelijke definities in artikel 4 DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming in de toekomst aan te passen, in het bijzonder in geval van verdere ontwikkeling van de website, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrond of de desbetreffende jurisdictie. Wij raden u aan het Privacybeleid van tijd tot tijd te lezen en een papieren of papieren exemplaar bij uw gegevens te voegen.


Toepassingsgebied

Het privacybeleid is van toepassing op alle pagina's van https://www.falke.com/de Het is niet van toepassing op gelinkte websites of internetaanbiedingen van andere aanbieders.


Verantwoordelijke aanbieder

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:

FALKE KGaA

Oststr. 5

57392 Schmallenberg

Tel.: 0800 – 22 099 022

E-Mail: online@FALKE.com


Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming met betrekking tot ons bedrijf of onze website, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Spirit Legal LLP Rechtsanwälte

Advocaat en functionaris voor gegevensbescherming

Peter Hense

Postadres:

Gegevensbeschermingsfunctionaris:

c/o FALKE KGaA

Oststr. 5

57392 Schmallenberg

E-Mail: datenschutz@FALKE.com

Contact via het gecodeerde online formulier:

Contact gegevensbeschermingsfunctionaris:

Wij zijn wettelijk verplicht om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens (hierna "gegevens" genoemd) bij het gebruik van onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Deze gegevensbeschermingsinformatie informeert u over de details van de verwerking van uw gegevens en over uw wettelijke rechten. Voor begrippen als "persoonsgegevens" of "verwerking" gelden de wettelijke definities in artikel 4 DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming in de toekomst aan te passen, in het bijzonder in geval van verdere ontwikkeling van de website, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrond of de desbetreffende jurisdictie. Wij raden u aan het Privacybeleid van tijd tot tijd te lezen en een papieren of papieren exemplaar bij uw gegevens te voegen.


Toepassingsgebied

Het privacybeleid is van toepassing op alle pagina's van https://www.falke.com/de Het is niet van toepassing op gelinkte websites of internetaanbiedingen van andere aanbieders.


Verantwoordelijke aanbieder

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:

FALKE KGaA

Oststr. 5

57392 Schmallenberg

Tel.: 0800 – 22 099 022

E-Mail: online@FALKE.com


Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming met betrekking tot ons bedrijf of onze website, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Spirit Legal LLP Rechtsanwälte

Advocaat en functionaris voor gegevensbescherming

Peter Hense

Postadres:

Gegevensbeschermingsfunctionaris:

c/o FALKE KGaA

Oststr. 5

57392 Schmallenberg

E-Mail: datenschutz@FALKE.com

Contact via het gecodeerde online formulier:

Contact gegevensbeschermingsfunctionaris:

2. Veiligheid 2. Veiligheid 2. Veiligheid

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies en andere externe inmenging. Daartoe herzien we regelmatig onze veiligheidsmaatregelen en passen we ze aan de stand van de technologie aan.

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies en andere externe inmenging. Daartoe herzien we regelmatig onze veiligheidsmaatregelen en passen we ze aan de stand van de technologie aan.

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies en andere externe inmenging. Daartoe herzien we regelmatig onze veiligheidsmaatregelen en passen we ze aan de stand van de technologie aan.

3. Uw rechten 3. Uw rechten 3. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die u tegen ons kunt doen gelden:

·        Recht op informatie: U kunt informatie aanvragen conform art. 15 DSGVO over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.

·        Recht op correctie: Als de informatie over u juist is (niet meer), kunt u een correctie aanvragen conform art. 16 DSGVO. Indien uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze in te vullen.

·        Recht op verwijdering: U kunt om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoeken in overeenstemming met art. 17 DSGVO.

·        Recht om de verwerking te beperken: Op grond van art. 18 DSGVO heeft u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt.

·        Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, op basis van art. 6 lid 1, zin 1, sub e) of sub f) DSGVO, conform art. 21 lid 1 DSGVO. In dit geval zullen wij uw gegevens niet verder verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te beschermen, of indien de verwerking dient om uw rechten te doen gelden en uit te oefenen of om u te verdedigen tegen rechtsvorderingen (art. 21, lid 1 DSGVO). Bovendien heeft u volgens art. 21 lid 2 DSGVO te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe reclame; dit geldt ook voor eventuele profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Wij vestigen uw aandacht op het recht van bezwaar in deze gegevensbeschermingsverklaring in verband met de desbetreffende verwerking.

·        Recht om uw toestemming in te trekken: Indien u toestemming heeft gegeven voor een verwerking, heeft u recht op een herroepingsrecht conform art. 7 lid 3 DSGVO.

·        Overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat ("overdraagbaarheid van gegevens") te ontvangen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven, indien aan de voorwaarden van art. 20 lid 1 sub a, b DSGVO is voldaan (art. 20 DSGVO).

U kunt uw rechten doen gelden door de in het gedeelte "Verantwoordelijke aanbieder" vermelde contactgegevens te melden of door contact op te nemen met de door ons aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u ook het recht om op grond van art. 77 DSGVO een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw eigen keuze. Hieronder valt ook de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de verantwoordelijke persoon: Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen, Postbus 200444, 40102 Düsseldorf, 0211/38424-0, poststelle@ldi.nrw.de. 

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die u tegen ons kunt doen gelden:

·        Recht op informatie: U kunt informatie aanvragen conform art. 15 DSGVO over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.

·        Recht op correctie: Als de informatie over u juist is (niet meer), kunt u een correctie aanvragen conform art. 16 DSGVO. Indien uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze in te vullen.

·        Recht op verwijdering: U kunt om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoeken in overeenstemming met art. 17 DSGVO.

·        Recht om de verwerking te beperken: Op grond van art. 18 DSGVO heeft u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt.

·        Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, op basis van art. 6 lid 1, zin 1, sub e) of sub f) DSGVO, conform art. 21 lid 1 DSGVO. In dit geval zullen wij uw gegevens niet verder verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te beschermen, of indien de verwerking dient om uw rechten te doen gelden en uit te oefenen of om u te verdedigen tegen rechtsvorderingen (art. 21, lid 1 DSGVO). Bovendien heeft u volgens art. 21 lid 2 DSGVO te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe reclame; dit geldt ook voor eventuele profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Wij vestigen uw aandacht op het recht van bezwaar in deze gegevensbeschermingsverklaring in verband met de desbetreffende verwerking.

·        Recht om uw toestemming in te trekken: Indien u toestemming heeft gegeven voor een verwerking, heeft u recht op een herroepingsrecht conform art. 7 lid 3 DSGVO.

·        Overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat ("overdraagbaarheid van gegevens") te ontvangen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven, indien aan de voorwaarden van art. 20 lid 1 sub a, b DSGVO is voldaan (art. 20 DSGVO).

U kunt uw rechten doen gelden door de in het gedeelte "Verantwoordelijke aanbieder" vermelde contactgegevens te melden of door contact op te nemen met de door ons aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u ook het recht om op grond van art. 77 DSGVO een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw eigen keuze. Hieronder valt ook de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de verantwoordelijke persoon: Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen, Postbus 200444, 40102 Düsseldorf, 0211/38424-0, poststelle@ldi.nrw.de. 

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die u tegen ons kunt doen gelden:

·        Recht op informatie: U kunt informatie aanvragen conform art. 15 DSGVO over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.

·        Recht op correctie: Als de informatie over u juist is (niet meer), kunt u een correctie aanvragen conform art. 16 DSGVO. Indien uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze in te vullen.

·        Recht op verwijdering: U kunt om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoeken in overeenstemming met art. 17 DSGVO.

·        Recht om de verwerking te beperken: Op grond van art. 18 DSGVO heeft u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt.

·        Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, op basis van art. 6 lid 1, zin 1, sub e) of sub f) DSGVO, conform art. 21 lid 1 DSGVO. In dit geval zullen wij uw gegevens niet verder verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te beschermen, of indien de verwerking dient om uw rechten te doen gelden en uit te oefenen of om u te verdedigen tegen rechtsvorderingen (art. 21, lid 1 DSGVO). Bovendien heeft u volgens art. 21 lid 2 DSGVO te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe reclame; dit geldt ook voor eventuele profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Wij vestigen uw aandacht op het recht van bezwaar in deze gegevensbeschermingsverklaring in verband met de desbetreffende verwerking.

·        Recht om uw toestemming in te trekken: Indien u toestemming heeft gegeven voor een verwerking, heeft u recht op een herroepingsrecht conform art. 7 lid 3 DSGVO.

·        Overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat ("overdraagbaarheid van gegevens") te ontvangen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven, indien aan de voorwaarden van art. 20 lid 1 sub a, b DSGVO is voldaan (art. 20 DSGVO).

U kunt uw rechten doen gelden door de in het gedeelte "Verantwoordelijke aanbieder" vermelde contactgegevens te melden of door contact op te nemen met de door ons aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u ook het recht om op grond van art. 77 DSGVO een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw eigen keuze. Hieronder valt ook de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de verantwoordelijke persoon: Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen, Postbus 200444, 40102 Düsseldorf, 0211/38424-0, poststelle@ldi.nrw.de. 

4. Gebruik van onze website 4. Gebruik van onze website 4. Gebruik van onze website

In principe kunt u onze website gebruiken voor louter informatieve doeleinden zonder uw identiteit bekend te maken. Bij het oproepen van de afzonderlijke pagina's van de website in deze zin worden alleen toegangsgegevens aan onze aanbieder van webruimte doorgegeven, zodat de website aan u kan worden weergegeven. De volgende gegevens worden verwerkt:

·        Browser type/ browser versie,

·        gebruikt besturingssysteem,

·        taal en versie van de browsersoftware,

·        datum en tijd van toegang,

·        hostnaam van de toegangsterminal,

·        IP adres,

·        inhoud van de aanvraag (specifieke website),

·        toegangsstatus/HTTP-statuscode,

·        websites die toegankelijk zijn via de website,

·        verwijzende URL (de eerder bezochte website),

·        bericht over de vraag of oproep succesvol was, en

·        de hoeveelheid gegevens die zijn doorgestuurd.

De tijdelijke verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om het verstrijken van een websitebezoek en de levering van de website op uw eindapparaat technisch mogelijk te maken. De toegangsgegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Verdere opslag in logfiles wordt uitgevoerd om de functionaliteit van de website en de veiligheid van de informatietechnologiesystemen te waarborgen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het verzekeren van de functionaliteit van de Website en de integriteit en veiligheid van de website. Door de toegangsgegevens voor langere tijd op te slaan in logbestanden, met name het IP-adres, kunnen we misbruik opsporen en voorkomen. Dit omvat bijvoorbeeld de verdediging tegen verzoeken die door de dienst worden overbelast of tegen het gebruik van cookies. De toegangsgegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de verwerking ervan. In het geval van het verzamelen van gegevens om de website te verstrekken, is dit het geval wanneer u uw bezoek aan de website beëindigt. De loggegevens worden rechtstreeks en uitsluitend voor de beheerders opgeslagen en uiterlijk na zeven dagen verwijderd. Daarna zijn ze slechts indirect beschikbaar via de reconstructie van back-up tapes (back-ups) en worden ze na maximaal vier weken definitief verwijderd.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

In principe kunt u onze website gebruiken voor louter informatieve doeleinden zonder uw identiteit bekend te maken. Bij het oproepen van de afzonderlijke pagina's van de website in deze zin worden alleen toegangsgegevens aan onze aanbieder van webruimte doorgegeven, zodat de website aan u kan worden weergegeven. De volgende gegevens worden verwerkt:

·        Browser type/ browser versie,

·        gebruikt besturingssysteem,

·        taal en versie van de browsersoftware,

·        datum en tijd van toegang,

·        hostnaam van de toegangsterminal,

·        IP adres,

·        inhoud van de aanvraag (specifieke website),

·        toegangsstatus/HTTP-statuscode,

·        websites die toegankelijk zijn via de website,

·        verwijzende URL (de eerder bezochte website),

·        bericht over de vraag of oproep succesvol was, en

·        de hoeveelheid gegevens die zijn doorgestuurd.

De tijdelijke verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om het verstrijken van een websitebezoek en de levering van de website op uw eindapparaat technisch mogelijk te maken. De toegangsgegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Verdere opslag in logfiles wordt uitgevoerd om de functionaliteit van de website en de veiligheid van de informatietechnologiesystemen te waarborgen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het verzekeren van de functionaliteit van de Website en de integriteit en veiligheid van de website. Door de toegangsgegevens voor langere tijd op te slaan in logbestanden, met name het IP-adres, kunnen we misbruik opsporen en voorkomen. Dit omvat bijvoorbeeld de verdediging tegen verzoeken die door de dienst worden overbelast of tegen het gebruik van cookies. De toegangsgegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de verwerking ervan. In het geval van het verzamelen van gegevens om de website te verstrekken, is dit het geval wanneer u uw bezoek aan de website beëindigt. De loggegevens worden rechtstreeks en uitsluitend voor de beheerders opgeslagen en uiterlijk na zeven dagen verwijderd. Daarna zijn ze slechts indirect beschikbaar via de reconstructie van back-up tapes (back-ups) en worden ze na maximaal vier weken definitief verwijderd.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

In principe kunt u onze website gebruiken voor louter informatieve doeleinden zonder uw identiteit bekend te maken. Bij het oproepen van de afzonderlijke pagina's van de website in deze zin worden alleen toegangsgegevens aan onze aanbieder van webruimte doorgegeven, zodat de website aan u kan worden weergegeven. De volgende gegevens worden verwerkt:

·        Browser type/ browser versie,

·        gebruikt besturingssysteem,

·        taal en versie van de browsersoftware,

·        datum en tijd van toegang,

·        hostnaam van de toegangsterminal,

·        IP adres,

·        inhoud van de aanvraag (specifieke website),

·        toegangsstatus/HTTP-statuscode,

·        websites die toegankelijk zijn via de website,

·        verwijzende URL (de eerder bezochte website),

·        bericht over de vraag of oproep succesvol was, en

·        de hoeveelheid gegevens die zijn doorgestuurd.

De tijdelijke verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om het verstrijken van een websitebezoek en de levering van de website op uw eindapparaat technisch mogelijk te maken. De toegangsgegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Verdere opslag in logfiles wordt uitgevoerd om de functionaliteit van de website en de veiligheid van de informatietechnologiesystemen te waarborgen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het verzekeren van de functionaliteit van de Website en de integriteit en veiligheid van de website. Door de toegangsgegevens voor langere tijd op te slaan in logbestanden, met name het IP-adres, kunnen we misbruik opsporen en voorkomen. Dit omvat bijvoorbeeld de verdediging tegen verzoeken die door de dienst worden overbelast of tegen het gebruik van cookies. De toegangsgegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de verwerking ervan. In het geval van het verzamelen van gegevens om de website te verstrekken, is dit het geval wanneer u uw bezoek aan de website beëindigt. De loggegevens worden rechtstreeks en uitsluitend voor de beheerders opgeslagen en uiterlijk na zeven dagen verwijderd. Daarna zijn ze slechts indirect beschikbaar via de reconstructie van back-up tapes (back-ups) en worden ze na maximaal vier weken definitief verwijderd.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

5. Cookies 5. Cookies 5. Cookies

Naast de bovengenoemde toegangsgegevens worden in de internetbrowser van het eindapparaat dat u bij het gebruik van de website gebruikt, zogenaamde cookies opgeslagen. Dit zijn kleine tekstbestanden met een opeenvolging van nummers die lokaal in de cache van de gebruikte browser worden opgeslagen. Cookies worden geen onderdeel van het pc-systeem en kunnen geen programma's uitvoeren. Deze dienen om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Het gebruik van cookies kan technisch noodzakelijk zijn of voor andere doeleinden (bijv. analyse/evaluatie van het gebruik van de website).


Technisch noodzakelijke cookies

Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd. De volgende gegevens worden in de cookies verwerkt:

·        taalinstellingen,

·        artikelen in winkelwagen en

·        log-in informatie.

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet verwerkt voor het aanmaken van gebruikersprofielen. We gebruiken ook zogenaamde "sessiecookies", die een sessie-ID opslaan waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. "Sessiecookies" zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het stelt ons vooral in staat om het gebruikte apparaat te herkennen wanneer u terugkeert naar de website. Wij gebruiken deze cookie om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de Site als u een klantenaccount bij ons hebt, anders zou u zich bij elk bezoek opnieuw moeten aanmelden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking zijn het bieden van de bovengenoemde speciale functionaliteiten en daardoor het gebruik van de website aantrekkelijker en effectiever te maken. De "sessiecookies" worden verwijderd zodra u zich afmeldt of, afhankelijk van welke browser u gebruikt en welke browserinstellingen u hebt gemaakt, wanneer u de browser afsluit.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van cookies door cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde in de browserinstellingen worden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies ook voorkomen door de browser in "private mode" te openen.


Technisch niet noodzakelijke cookies

We gebruiken ook cookies op de website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. In de cookies worden bijvoorbeeld de volgende gegevens opgeslagen en verwerkt:

·        Ingevoerde zoektermen,

·        frequentie van de pageviews,

·        gebruik van websitefuncties.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het efficiënter en aantrekkelijker maken van de website. Cookies die niet technisch noodzakelijk zijn, worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. Voor zover wij cookies van derden in onze website integreren, zullen wij u hierover hieronder apart informeren.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van cookies door cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde in de browserinstellingen worden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies ook voorkomen door de browser in "private mode" te openen.


Naast de bovengenoemde toegangsgegevens worden in de internetbrowser van het eindapparaat dat u bij het gebruik van de website gebruikt, zogenaamde cookies opgeslagen. Dit zijn kleine tekstbestanden met een opeenvolging van nummers die lokaal in de cache van de gebruikte browser worden opgeslagen. Cookies worden geen onderdeel van het pc-systeem en kunnen geen programma's uitvoeren. Deze dienen om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Het gebruik van cookies kan technisch noodzakelijk zijn of voor andere doeleinden (bijv. analyse/evaluatie van het gebruik van de website).


Technisch noodzakelijke cookies

Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd. De volgende gegevens worden in de cookies verwerkt:

·        taalinstellingen,

·        artikelen in winkelwagen en

·        log-in informatie.

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet verwerkt voor het aanmaken van gebruikersprofielen. We gebruiken ook zogenaamde "sessiecookies", die een sessie-ID opslaan waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. "Sessiecookies" zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het stelt ons vooral in staat om het gebruikte apparaat te herkennen wanneer u terugkeert naar de website. Wij gebruiken deze cookie om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de Site als u een klantenaccount bij ons hebt, anders zou u zich bij elk bezoek opnieuw moeten aanmelden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking zijn het bieden van de bovengenoemde speciale functionaliteiten en daardoor het gebruik van de website aantrekkelijker en effectiever te maken. De "sessiecookies" worden verwijderd zodra u zich afmeldt of, afhankelijk van welke browser u gebruikt en welke browserinstellingen u hebt gemaakt, wanneer u de browser afsluit.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van cookies door cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde in de browserinstellingen worden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies ook voorkomen door de browser in "private mode" te openen.


Technisch niet noodzakelijke cookies

We gebruiken ook cookies op de website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. In de cookies worden bijvoorbeeld de volgende gegevens opgeslagen en verwerkt:

·        Ingevoerde zoektermen,

·        frequentie van de pageviews,

·        gebruik van websitefuncties.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het efficiënter en aantrekkelijker maken van de website. Cookies die niet technisch noodzakelijk zijn, worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. Voor zover wij cookies van derden in onze website integreren, zullen wij u hierover hieronder apart informeren.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van cookies door cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde in de browserinstellingen worden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies ook voorkomen door de browser in "private mode" te openen.


Naast de bovengenoemde toegangsgegevens worden in de internetbrowser van het eindapparaat dat u bij het gebruik van de website gebruikt, zogenaamde cookies opgeslagen. Dit zijn kleine tekstbestanden met een opeenvolging van nummers die lokaal in de cache van de gebruikte browser worden opgeslagen. Cookies worden geen onderdeel van het pc-systeem en kunnen geen programma's uitvoeren. Deze dienen om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Het gebruik van cookies kan technisch noodzakelijk zijn of voor andere doeleinden (bijv. analyse/evaluatie van het gebruik van de website).


Technisch noodzakelijke cookies

Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd. De volgende gegevens worden in de cookies verwerkt:

·        taalinstellingen,

·        artikelen in winkelwagen en

·        log-in informatie.

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet verwerkt voor het aanmaken van gebruikersprofielen. We gebruiken ook zogenaamde "sessiecookies", die een sessie-ID opslaan waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. "Sessiecookies" zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het stelt ons vooral in staat om het gebruikte apparaat te herkennen wanneer u terugkeert naar de website. Wij gebruiken deze cookie om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de Site als u een klantenaccount bij ons hebt, anders zou u zich bij elk bezoek opnieuw moeten aanmelden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking zijn het bieden van de bovengenoemde speciale functionaliteiten en daardoor het gebruik van de website aantrekkelijker en effectiever te maken. De "sessiecookies" worden verwijderd zodra u zich afmeldt of, afhankelijk van welke browser u gebruikt en welke browserinstellingen u hebt gemaakt, wanneer u de browser afsluit.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van cookies door cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde in de browserinstellingen worden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies ook voorkomen door de browser in "private mode" te openen.


Technisch niet noodzakelijke cookies

We gebruiken ook cookies op de website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. In de cookies worden bijvoorbeeld de volgende gegevens opgeslagen en verwerkt:

·        Ingevoerde zoektermen,

·        frequentie van de pageviews,

·        gebruik van websitefuncties.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het efficiënter en aantrekkelijker maken van de website. Cookies die niet technisch noodzakelijk zijn, worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. Voor zover wij cookies van derden in onze website integreren, zullen wij u hierover hieronder apart informeren.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van cookies door cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde in de browserinstellingen worden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies ook voorkomen door de browser in "private mode" te openen.


6. Contact opnemen met ons bedrijf 6. Contact opnemen met ons bedrijf 6. Contact opnemen met ons bedrijf

Als u contact opneemt met ons bedrijf, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier op de website, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens door ons verwerkt om uw vraag te beantwoorden. Voor de verwerking van aanvragen via het contactformulier op de website is het noodzakelijk dat een naam of pseudoniem en een geldig e-mailadres worden opgegeven. Op het moment dat het bericht naar ons wordt verzonden, worden ook uw IP-adres en de datum en tijd van registratie verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO en art. 6 lid 1, zin 1, sub b) DSGVO indien het doel van de contactpersoon het sluiten van een overeenkomst is. Indien het verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst, zijn de gegevens van uw gegevens noodzakelijk en verplicht voor het sluiten van een overeenkomst. Indien de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk een overeenkomst te sluiten of uit te voeren in de vorm van het leggen van contact of het verwerken van de aanvraag. De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient uitsluitend voor de verwerking van de contactpersoon. In het geval van contact per e-mail, vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De overige gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De gegevens zullen in dit verband niet worden doorgegeven aan derden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan na verwerking - meestal twee jaar na beëindiging van de communicatie - of beperken de verwerking tot de naleving van de bestaande wettelijke opslagverplichtingen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

Als u contact opneemt met ons bedrijf, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier op de website, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens door ons verwerkt om uw vraag te beantwoorden. Voor de verwerking van aanvragen via het contactformulier op de website is het noodzakelijk dat een naam of pseudoniem en een geldig e-mailadres worden opgegeven. Op het moment dat het bericht naar ons wordt verzonden, worden ook uw IP-adres en de datum en tijd van registratie verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO en art. 6 lid 1, zin 1, sub b) DSGVO indien het doel van de contactpersoon het sluiten van een overeenkomst is. Indien het verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst, zijn de gegevens van uw gegevens noodzakelijk en verplicht voor het sluiten van een overeenkomst. Indien de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk een overeenkomst te sluiten of uit te voeren in de vorm van het leggen van contact of het verwerken van de aanvraag. De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient uitsluitend voor de verwerking van de contactpersoon. In het geval van contact per e-mail, vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De overige gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De gegevens zullen in dit verband niet worden doorgegeven aan derden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan na verwerking - meestal twee jaar na beëindiging van de communicatie - of beperken de verwerking tot de naleving van de bestaande wettelijke opslagverplichtingen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

Als u contact opneemt met ons bedrijf, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier op de website, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens door ons verwerkt om uw vraag te beantwoorden. Voor de verwerking van aanvragen via het contactformulier op de website is het noodzakelijk dat een naam of pseudoniem en een geldig e-mailadres worden opgegeven. Op het moment dat het bericht naar ons wordt verzonden, worden ook uw IP-adres en de datum en tijd van registratie verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO en art. 6 lid 1, zin 1, sub b) DSGVO indien het doel van de contactpersoon het sluiten van een overeenkomst is. Indien het verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst, zijn de gegevens van uw gegevens noodzakelijk en verplicht voor het sluiten van een overeenkomst. Indien de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk een overeenkomst te sluiten of uit te voeren in de vorm van het leggen van contact of het verwerken van de aanvraag. De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient uitsluitend voor de verwerking van de contactpersoon. In het geval van contact per e-mail, vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De overige gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De gegevens zullen in dit verband niet worden doorgegeven aan derden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan na verwerking - meestal twee jaar na beëindiging van de communicatie - of beperken de verwerking tot de naleving van de bestaande wettelijke opslagverplichtingen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

7. Verwerking voor contractuele doeleinden 7. Verwerking voor contractuele doeleinden 7. Verwerking voor contractuele doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het initiëren, motiveren, uitvoeren en/of beëindigen van een juridische transactie met ons bedrijf. De rechtsgrondslag hiervoor vloeit voort uit art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst en u bent contractueel verplicht uw gegevens te verstrekken. Als uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld, kan er geen overeenkomst worden gesloten en/of uitgevoerd. Na het bereiken van het doel (bijv. de contractafwikkeling) worden de persoonlijke gegevens voor verdere verwerking geblokkeerd of gewist, tenzij wij bevoegd zijn om ze verder te verwerken op basis van een door u gegeven toestemming (bijv. toestemming voor de verwerking van het e-mailadres voor de verzending van elektronische reclameboodschappen), een contractuele overeenkomst, een wettelijke toestemming (bijv. toestemming voor het verzenden van direct mail) of op basis van gerechtvaardigde belangen (bijv. opslag voor het afdwingen van aanspraken).

Uw persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan derden indien

·        het voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van juridische transacties met ons bedrijf noodzakelijk is (bijv. als gegevens worden doorgegeven aan een betalingsdienstaanbieder/een postorderbedrijf om een contract met uw persoon te verwerken) (art. 6 lid 1, zin 1, sub b) DSGVO), of

·        een onderaannemer of hulppersoon die wij uitsluitend gebruiken in het kader van de levering van de door u gevraagde aanbiedingen of diensten, zijn deze gegevens vereist (deze hulppersonen hebben alleen het recht om de gegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van het aanbod of de dienst, tenzij u uitdrukkelijk anders wordt geïnformeerd), of

·        een uitvoerbaar administratief bevel (art. 6, lid 1, zin 1, sub c), van het DSGVO) zich voorlegt, of

·        een uitvoerbaar gerechtelijk bevel is uitgevaardigd (art. 6 lid 1, S. 1, sub c) DSGVO), of

·        we wettelijk wegens (art. 6 lid 1, zin 1, sub c), van het DSGVO) verplicht zijn dit te doen, of

·        de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon (art. 6 lid 1, zin 1, sub d) DSGVO), of

·        het noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag is of wordt uitgevoerd (art. 6 lid 1, zin 1, sub e) DSGVO), of

·        kunnen we vertrouwen op onze doorslaggevende legitieme belangen of die van een derde partij voor de openbaarmaking van dergelijke informatie (art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO.

Een verdere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan andere personen, bedrijven of instanties zal niet plaatsvinden, tenzij u uw effectieve toestemming heeft gegeven voor een dergelijke overdracht. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub a), van het DSGVO. In het kader van deze gegevensbeschermingsinformatie informeren wij u over de betreffende ontvangers met betrekking tot de betreffende verwerking. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het initiëren, motiveren, uitvoeren en/of beëindigen van een juridische transactie met ons bedrijf. De rechtsgrondslag hiervoor vloeit voort uit art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst en u bent contractueel verplicht uw gegevens te verstrekken. Als uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld, kan er geen overeenkomst worden gesloten en/of uitgevoerd. Na het bereiken van het doel (bijv. de contractafwikkeling) worden de persoonlijke gegevens voor verdere verwerking geblokkeerd of gewist, tenzij wij bevoegd zijn om ze verder te verwerken op basis van een door u gegeven toestemming (bijv. toestemming voor de verwerking van het e-mailadres voor de verzending van elektronische reclameboodschappen), een contractuele overeenkomst, een wettelijke toestemming (bijv. toestemming voor het verzenden van direct mail) of op basis van gerechtvaardigde belangen (bijv. opslag voor het afdwingen van aanspraken).

Uw persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan derden indien

·        het voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van juridische transacties met ons bedrijf noodzakelijk is (bijv. als gegevens worden doorgegeven aan een betalingsdienstaanbieder/een postorderbedrijf om een contract met uw persoon te verwerken) (art. 6 lid 1, zin 1, sub b) DSGVO), of

·        een onderaannemer of hulppersoon die wij uitsluitend gebruiken in het kader van de levering van de door u gevraagde aanbiedingen of diensten, zijn deze gegevens vereist (deze hulppersonen hebben alleen het recht om de gegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van het aanbod of de dienst, tenzij u uitdrukkelijk anders wordt geïnformeerd), of

·        een uitvoerbaar administratief bevel (art. 6, lid 1, zin 1, sub c), van het DSGVO) zich voorlegt, of

·        een uitvoerbaar gerechtelijk bevel is uitgevaardigd (art. 6 lid 1, S. 1, sub c) DSGVO), of

·        we wettelijk wegens (art. 6 lid 1, zin 1, sub c), van het DSGVO) verplicht zijn dit te doen, of

·        de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon (art. 6 lid 1, zin 1, sub d) DSGVO), of

·        het noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag is of wordt uitgevoerd (art. 6 lid 1, zin 1, sub e) DSGVO), of

·        kunnen we vertrouwen op onze doorslaggevende legitieme belangen of die van een derde partij voor de openbaarmaking van dergelijke informatie (art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO.

Een verdere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan andere personen, bedrijven of instanties zal niet plaatsvinden, tenzij u uw effectieve toestemming heeft gegeven voor een dergelijke overdracht. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub a), van het DSGVO. In het kader van deze gegevensbeschermingsinformatie informeren wij u over de betreffende ontvangers met betrekking tot de betreffende verwerking. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het initiëren, motiveren, uitvoeren en/of beëindigen van een juridische transactie met ons bedrijf. De rechtsgrondslag hiervoor vloeit voort uit art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst en u bent contractueel verplicht uw gegevens te verstrekken. Als uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld, kan er geen overeenkomst worden gesloten en/of uitgevoerd. Na het bereiken van het doel (bijv. de contractafwikkeling) worden de persoonlijke gegevens voor verdere verwerking geblokkeerd of gewist, tenzij wij bevoegd zijn om ze verder te verwerken op basis van een door u gegeven toestemming (bijv. toestemming voor de verwerking van het e-mailadres voor de verzending van elektronische reclameboodschappen), een contractuele overeenkomst, een wettelijke toestemming (bijv. toestemming voor het verzenden van direct mail) of op basis van gerechtvaardigde belangen (bijv. opslag voor het afdwingen van aanspraken).

Uw persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan derden indien

·        het voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van juridische transacties met ons bedrijf noodzakelijk is (bijv. als gegevens worden doorgegeven aan een betalingsdienstaanbieder/een postorderbedrijf om een contract met uw persoon te verwerken) (art. 6 lid 1, zin 1, sub b) DSGVO), of

·        een onderaannemer of hulppersoon die wij uitsluitend gebruiken in het kader van de levering van de door u gevraagde aanbiedingen of diensten, zijn deze gegevens vereist (deze hulppersonen hebben alleen het recht om de gegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van het aanbod of de dienst, tenzij u uitdrukkelijk anders wordt geïnformeerd), of

·        een uitvoerbaar administratief bevel (art. 6, lid 1, zin 1, sub c), van het DSGVO) zich voorlegt, of

·        een uitvoerbaar gerechtelijk bevel is uitgevaardigd (art. 6 lid 1, S. 1, sub c) DSGVO), of

·        we wettelijk wegens (art. 6 lid 1, zin 1, sub c), van het DSGVO) verplicht zijn dit te doen, of

·        de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon (art. 6 lid 1, zin 1, sub d) DSGVO), of

·        het noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag is of wordt uitgevoerd (art. 6 lid 1, zin 1, sub e) DSGVO), of

·        kunnen we vertrouwen op onze doorslaggevende legitieme belangen of die van een derde partij voor de openbaarmaking van dergelijke informatie (art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO.

Een verdere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan andere personen, bedrijven of instanties zal niet plaatsvinden, tenzij u uw effectieve toestemming heeft gegeven voor een dergelijke overdracht. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub a), van het DSGVO. In het kader van deze gegevensbeschermingsinformatie informeren wij u over de betreffende ontvangers met betrekking tot de betreffende verwerking. 

8. Online bestelsysteem 8. Online bestelsysteem 8. Online bestelsysteem

Als u een bestelling in onze online shop wilt plaatsen, is het voor het aangaan en afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk en verplicht dat u persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en e-mailadres opgeeft. De verplichte informatie die nodig is voor de order- en contractafwikkeling wordt apart gemarkeerd, verdere informatie wordt vrijwillig verstrekt. Wij verwerken uw gegevens met het oog op de verwerking van uw bestelling en sturen deze met name door naar de door u gekozen betaaldienstverlener of naar onze huisbank. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Als uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld, kan er geen overeenkomst worden gesloten en/of uitgevoerd. Om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, wordt het bestelproces op de website gecodeerd met SSL-technologie. U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken waarin wij uw gegevens opslaan voor latere bezoeken aan de website. Wanneer u een klantenaccount aanmaakt, worden de gegevens die u invoert verwerkt. U kunt alle andere gegevens na een succesvolle registratie zelfstandig in het klantenaccount bewerken of verwijderen. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

Als u een bestelling in onze online shop wilt plaatsen, is het voor het aangaan en afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk en verplicht dat u persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en e-mailadres opgeeft. De verplichte informatie die nodig is voor de order- en contractafwikkeling wordt apart gemarkeerd, verdere informatie wordt vrijwillig verstrekt. Wij verwerken uw gegevens met het oog op de verwerking van uw bestelling en sturen deze met name door naar de door u gekozen betaaldienstverlener of naar onze huisbank. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Als uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld, kan er geen overeenkomst worden gesloten en/of uitgevoerd. Om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, wordt het bestelproces op de website gecodeerd met SSL-technologie. U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken waarin wij uw gegevens opslaan voor latere bezoeken aan de website. Wanneer u een klantenaccount aanmaakt, worden de gegevens die u invoert verwerkt. U kunt alle andere gegevens na een succesvolle registratie zelfstandig in het klantenaccount bewerken of verwijderen. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

Als u een bestelling in onze online shop wilt plaatsen, is het voor het aangaan en afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk en verplicht dat u persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en e-mailadres opgeeft. De verplichte informatie die nodig is voor de order- en contractafwikkeling wordt apart gemarkeerd, verdere informatie wordt vrijwillig verstrekt. Wij verwerken uw gegevens met het oog op de verwerking van uw bestelling en sturen deze met name door naar de door u gekozen betaaldienstverlener of naar onze huisbank. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Als uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld, kan er geen overeenkomst worden gesloten en/of uitgevoerd. Om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, wordt het bestelproces op de website gecodeerd met SSL-technologie. U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken waarin wij uw gegevens opslaan voor latere bezoeken aan de website. Wanneer u een klantenaccount aanmaakt, worden de gegevens die u invoert verwerkt. U kunt alle andere gegevens na een succesvolle registratie zelfstandig in het klantenaccount bewerken of verwijderen. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

9. Voucher shop 9. Voucher shop 9. Voucher shop

Als u een bestelling in onze voucher shop op https://gutscheine.falke.com wilt plaatsen, is het voor het aangaan en afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk en verplicht om persoonlijke gegevens zoals uw voor- en achternaam, uw adres en uw e-mailadres op te geven. De verplichte informatie die nodig is voor de order- en contractafwikkeling wordt apart gemarkeerd, verdere informatie wordt vrijwillig verstrekt. In geval van niet-levering is het niet mogelijk om via de voucher shop een contract af te sluiten. Daarnaast verwerken wij de gegevens die u in het kader van uw bericht op de voucher verstrekt. Wij verwerken uw gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij zullen de betalingsgegevens vooral naar de door u gekozen betalingsdienstaanbieder of naar onze huisbank doorsturen. Wij gebruiken het bestelsysteem van de gurado GmbH (Wittbräucker Str. 32. 44287 Dortmund) voor de voucher shop om u een optimaal boekingsproces te bieden. De verwerking van uw bestelgegevens vindt plaats op de servers van gurado GmbH in Duitsland. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, wordt het bestelproces op de website gecodeerd met SSL-technologie. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

Als u een bestelling in onze voucher shop op https://gutscheine.falke.com wilt plaatsen, is het voor het aangaan en afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk en verplicht om persoonlijke gegevens zoals uw voor- en achternaam, uw adres en uw e-mailadres op te geven. De verplichte informatie die nodig is voor de order- en contractafwikkeling wordt apart gemarkeerd, verdere informatie wordt vrijwillig verstrekt. In geval van niet-levering is het niet mogelijk om via de voucher shop een contract af te sluiten. Daarnaast verwerken wij de gegevens die u in het kader van uw bericht op de voucher verstrekt. Wij verwerken uw gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij zullen de betalingsgegevens vooral naar de door u gekozen betalingsdienstaanbieder of naar onze huisbank doorsturen. Wij gebruiken het bestelsysteem van de gurado GmbH (Wittbräucker Str. 32. 44287 Dortmund) voor de voucher shop om u een optimaal boekingsproces te bieden. De verwerking van uw bestelgegevens vindt plaats op de servers van gurado GmbH in Duitsland. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, wordt het bestelproces op de website gecodeerd met SSL-technologie. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

Als u een bestelling in onze voucher shop op https://gutscheine.falke.com wilt plaatsen, is het voor het aangaan en afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk en verplicht om persoonlijke gegevens zoals uw voor- en achternaam, uw adres en uw e-mailadres op te geven. De verplichte informatie die nodig is voor de order- en contractafwikkeling wordt apart gemarkeerd, verdere informatie wordt vrijwillig verstrekt. In geval van niet-levering is het niet mogelijk om via de voucher shop een contract af te sluiten. Daarnaast verwerken wij de gegevens die u in het kader van uw bericht op de voucher verstrekt. Wij verwerken uw gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij zullen de betalingsgegevens vooral naar de door u gekozen betalingsdienstaanbieder of naar onze huisbank doorsturen. Wij gebruiken het bestelsysteem van de gurado GmbH (Wittbräucker Str. 32. 44287 Dortmund) voor de voucher shop om u een optimaal boekingsproces te bieden. De verwerking van uw bestelgegevens vindt plaats op de servers van gurado GmbH in Duitsland. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, wordt het bestelproces op de website gecodeerd met SSL-technologie. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

10. Klantenaccount 10. Klantenaccount 10. Klantenaccount

Als u een klantenaccount heeft aangemaakt en u wilt deze op onze website gebruiken, moet u zich registreren met behulp van de volgende gegevens:

·        naam en achternaam,

·        gebruikersnaam,

·        e-mailadres en

·        wachtwoord naar keuze.

Er is geen verplichting om een duidelijke naam te gebruiken, u kunt ook een pseudoniem te gebruiken. Daarnaast worden uw IP-adres en de datum en tijd van registratie verwerkt op het moment van registratie. Wij gebruiken de dubbele opt-in procedure voor registratie. Nadat u de gegevens die nodig zijn voor registratie heeft ingediend, ontvangt u een e-mail met een activeringslink. Pas nadat de link is geactiveerd door te klikken is de toegang tot uw klantenaccount aangemaakt en is de registratie succesvol afgerond. Voor latere aanmeldingen voert u de toegangsgegevens (gebruikers-ID en wachtwoord) in die u bij de eerste registratie hebt geselecteerd. Indien een bevestiging van de doorgestuurde link niet binnen 24 uur plaatsvindt, blokkeren wij de aan ons doorgestuurde informatie en verwijderen deze uiterlijk na een maand automatisch. Anders worden uw gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerking ervan. Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld als de registratie wordt geannuleerd of gewijzigd op de website.

De volgende functies zijn beschikbaar in het inloggedeelte:

·        bewerken van uw profielgegevens,

·        bekijken van bestellingen / gemaakte boekingen,

·        beheren, wijzigen of annuleren van uw abonnement op de nieuwsbrief.

Als u het inloggedeelte van de website gebruikt, bijvoorbeeld om uw profielgegevens te verwerken of om bestellingen en boekingen te bekijken, verwerken wij ook de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de overeenkomst te starten of uit te voeren, in het bijzonder adresgegevens en informatie over de betalingswijze. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Als u uw gegevens niet verstrekt, kunt u zich niet registreren of gebruik maken van het inloggedeelte, d.w.z. het is niet mogelijk om een contract af te sluiten en/of uit te voeren. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verwerkt te bereiken, of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

Als u een klantenaccount heeft aangemaakt en u wilt deze op onze website gebruiken, moet u zich registreren met behulp van de volgende gegevens:

·        naam en achternaam,

·        gebruikersnaam,

·        e-mailadres en

·        wachtwoord naar keuze.

Er is geen verplichting om een duidelijke naam te gebruiken, u kunt ook een pseudoniem te gebruiken. Daarnaast worden uw IP-adres en de datum en tijd van registratie verwerkt op het moment van registratie. Wij gebruiken de dubbele opt-in procedure voor registratie. Nadat u de gegevens die nodig zijn voor registratie heeft ingediend, ontvangt u een e-mail met een activeringslink. Pas nadat de link is geactiveerd door te klikken is de toegang tot uw klantenaccount aangemaakt en is de registratie succesvol afgerond. Voor latere aanmeldingen voert u de toegangsgegevens (gebruikers-ID en wachtwoord) in die u bij de eerste registratie hebt geselecteerd. Indien een bevestiging van de doorgestuurde link niet binnen 24 uur plaatsvindt, blokkeren wij de aan ons doorgestuurde informatie en verwijderen deze uiterlijk na een maand automatisch. Anders worden uw gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerking ervan. Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld als de registratie wordt geannuleerd of gewijzigd op de website.

De volgende functies zijn beschikbaar in het inloggedeelte:

·        bewerken van uw profielgegevens,

·        bekijken van bestellingen / gemaakte boekingen,

·        beheren, wijzigen of annuleren van uw abonnement op de nieuwsbrief.

Als u het inloggedeelte van de website gebruikt, bijvoorbeeld om uw profielgegevens te verwerken of om bestellingen en boekingen te bekijken, verwerken wij ook de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de overeenkomst te starten of uit te voeren, in het bijzonder adresgegevens en informatie over de betalingswijze. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Als u uw gegevens niet verstrekt, kunt u zich niet registreren of gebruik maken van het inloggedeelte, d.w.z. het is niet mogelijk om een contract af te sluiten en/of uit te voeren. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verwerkt te bereiken, of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

Als u een klantenaccount heeft aangemaakt en u wilt deze op onze website gebruiken, moet u zich registreren met behulp van de volgende gegevens:

·        naam en achternaam,

·        gebruikersnaam,

·        e-mailadres en

·        wachtwoord naar keuze.

Er is geen verplichting om een duidelijke naam te gebruiken, u kunt ook een pseudoniem te gebruiken. Daarnaast worden uw IP-adres en de datum en tijd van registratie verwerkt op het moment van registratie. Wij gebruiken de dubbele opt-in procedure voor registratie. Nadat u de gegevens die nodig zijn voor registratie heeft ingediend, ontvangt u een e-mail met een activeringslink. Pas nadat de link is geactiveerd door te klikken is de toegang tot uw klantenaccount aangemaakt en is de registratie succesvol afgerond. Voor latere aanmeldingen voert u de toegangsgegevens (gebruikers-ID en wachtwoord) in die u bij de eerste registratie hebt geselecteerd. Indien een bevestiging van de doorgestuurde link niet binnen 24 uur plaatsvindt, blokkeren wij de aan ons doorgestuurde informatie en verwijderen deze uiterlijk na een maand automatisch. Anders worden uw gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerking ervan. Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld als de registratie wordt geannuleerd of gewijzigd op de website.

De volgende functies zijn beschikbaar in het inloggedeelte:

·        bewerken van uw profielgegevens,

·        bekijken van bestellingen / gemaakte boekingen,

·        beheren, wijzigen of annuleren van uw abonnement op de nieuwsbrief.

Als u het inloggedeelte van de website gebruikt, bijvoorbeeld om uw profielgegevens te verwerken of om bestellingen en boekingen te bekijken, verwerken wij ook de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de overeenkomst te starten of uit te voeren, in het bijzonder adresgegevens en informatie over de betalingswijze. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Als u uw gegevens niet verstrekt, kunt u zich niet registreren of gebruik maken van het inloggedeelte, d.w.z. het is niet mogelijk om een contract af te sluiten en/of uit te voeren. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verwerkt te bereiken, of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

11. Kansspelen 11. Kansspelen 11. Kansspelen

Als u aan een kansspel wilt deelnemen, moet u de volgende gegevens in het invoerscherm invoeren:

·        naam en achternaam,

·        adres en

·        e-mailadres.

Wij verwerken uw gegevens in het kader van kansspelen uitsluitend ten behoeve van het ontwerp, de uitvoering en de verwerking van de kansspelen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. De verwerking is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten van het contract. Indien uw gegevens niet beschikbaar zijn, is het niet mogelijk om deel te nemen aan of deel te nemen aan een vergelijkend onderzoek. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Voor zover het doorgeven van de prijzen noodzakelijk is, sturen wij uw gegevens met name door naar de dienstverleners. De gegevens die in dit verband ontstaan, verwijderen wij na de verwerking - in de regel na het uitreiken van de prijs - niet meer nodig of beperken wij de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

Als u aan een kansspel wilt deelnemen, moet u de volgende gegevens in het invoerscherm invoeren:

·        naam en achternaam,

·        adres en

·        e-mailadres.

Wij verwerken uw gegevens in het kader van kansspelen uitsluitend ten behoeve van het ontwerp, de uitvoering en de verwerking van de kansspelen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. De verwerking is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten van het contract. Indien uw gegevens niet beschikbaar zijn, is het niet mogelijk om deel te nemen aan of deel te nemen aan een vergelijkend onderzoek. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Voor zover het doorgeven van de prijzen noodzakelijk is, sturen wij uw gegevens met name door naar de dienstverleners. De gegevens die in dit verband ontstaan, verwijderen wij na de verwerking - in de regel na het uitreiken van de prijs - niet meer nodig of beperken wij de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

Als u aan een kansspel wilt deelnemen, moet u de volgende gegevens in het invoerscherm invoeren:

·        naam en achternaam,

·        adres en

·        e-mailadres.

Wij verwerken uw gegevens in het kader van kansspelen uitsluitend ten behoeve van het ontwerp, de uitvoering en de verwerking van de kansspelen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. De verwerking is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten van het contract. Indien uw gegevens niet beschikbaar zijn, is het niet mogelijk om deel te nemen aan of deel te nemen aan een vergelijkend onderzoek. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Voor zover het doorgeven van de prijzen noodzakelijk is, sturen wij uw gegevens met name door naar de dienstverleners. De gegevens die in dit verband ontstaan, verwijderen wij na de verwerking - in de regel na het uitreiken van de prijs - niet meer nodig of beperken wij de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

12. Sovendus partnerprogramma 12. Sovendus partnerprogramma 12. Sovendus partnerprogramma

Bovendien nemen wij deel aan het partnerprogramma van "sovendus" (aanbieder is Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, website: https://www.sovendus.com/de/; hierna: „sovendus”). Na afronding van het bestelproces verschijnt er een bedankbanner, waaruit u vrijwillig op de voucherselectiepagina kunt klikken om een voucher uit verschillende partnerwinkels te selecteren. Voor de selectie van een individuele voucher-aanbieding pseudonimiseren en coderen wij de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres en sturen deze naar "sovendus". Voor factureringsdoeleinden sturen wij ook het pseudoniem van het ordernummer, de waarde van de bestelling met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door. Wanneer u op de getoonde voucher banner klikt, worden uw titel, uw naam, uw postcode, uw postcode en uw e-mail adres ook versleuteld naar "sovendus" gestuurd ter voorbereiding van de voucher. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met dit programma streven we het legitieme belang na van het tonen van vouchers die voor u interessant zijn en het aantrekkelijker maken van onze website voor onze gebruikers. De gegevens worden bij Sovendus gedurende 3 maanden bewaard. Meer informatie over de bewaarperiode bij "sovendus" vindt u in het reglement voor de bescherming van persoonsgegevens op https://www.sovendus.com/de/datenschutz/

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

Bovendien nemen wij deel aan het partnerprogramma van "sovendus" (aanbieder is Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, website: https://www.sovendus.com/de/; hierna: „sovendus”). Na afronding van het bestelproces verschijnt er een bedankbanner, waaruit u vrijwillig op de voucherselectiepagina kunt klikken om een voucher uit verschillende partnerwinkels te selecteren. Voor de selectie van een individuele voucher-aanbieding pseudonimiseren en coderen wij de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres en sturen deze naar "sovendus". Voor factureringsdoeleinden sturen wij ook het pseudoniem van het ordernummer, de waarde van de bestelling met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door. Wanneer u op de getoonde voucher banner klikt, worden uw titel, uw naam, uw postcode, uw postcode en uw e-mail adres ook versleuteld naar "sovendus" gestuurd ter voorbereiding van de voucher. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met dit programma streven we het legitieme belang na van het tonen van vouchers die voor u interessant zijn en het aantrekkelijker maken van onze website voor onze gebruikers. De gegevens worden bij Sovendus gedurende 3 maanden bewaard. Meer informatie over de bewaarperiode bij "sovendus" vindt u in het reglement voor de bescherming van persoonsgegevens op https://www.sovendus.com/de/datenschutz/

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

Bovendien nemen wij deel aan het partnerprogramma van "sovendus" (aanbieder is Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, website: https://www.sovendus.com/de/; hierna: „sovendus”). Na afronding van het bestelproces verschijnt er een bedankbanner, waaruit u vrijwillig op de voucherselectiepagina kunt klikken om een voucher uit verschillende partnerwinkels te selecteren. Voor de selectie van een individuele voucher-aanbieding pseudonimiseren en coderen wij de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres en sturen deze naar "sovendus". Voor factureringsdoeleinden sturen wij ook het pseudoniem van het ordernummer, de waarde van de bestelling met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door. Wanneer u op de getoonde voucher banner klikt, worden uw titel, uw naam, uw postcode, uw postcode en uw e-mail adres ook versleuteld naar "sovendus" gestuurd ter voorbereiding van de voucher. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met dit programma streven we het legitieme belang na van het tonen van vouchers die voor u interessant zijn en het aantrekkelijker maken van onze website voor onze gebruikers. De gegevens worden bij Sovendus gedurende 3 maanden bewaard. Meer informatie over de bewaarperiode bij "sovendus" vindt u in het reglement voor de bescherming van persoonsgegevens op https://www.sovendus.com/de/datenschutz/

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

13. Sollicitatieprocedure 13. Sollicitatieprocedure 13. Sollicitatieprocedure

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in ons en wilt solliciteren of gesolliciteerd heeft voor een baan bij ons bedrijf. Daarom verstrekken wij op onze website de volgende informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met uw aanvraag. Wij verwerken de volgende gegevens, die noodzakelijk en verplicht zijn voor de online sollicitatieprocedure:

·        naam en achternaam.

·        e-mailadres,

·        gebruikersnaam,

·        woonplaats,

·        adres en

·        andere gegevens die u ons in verband met uw aanvraag hebt toegestuurd.

Bovendien worden uw IP-adres en de datum en het tijdstip van verzending van het aanvraagformulier verwerkt op het moment van verzending van de online-sollicitatie. Het doel van de verwerking is om na te gaan of u geschikt bent voor de functie (of andere openstaande functies in ons bedrijf) en om ervoor te zorgen dat de sollicitatieprocedure wordt uitgevoerd. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in deze aanvraagprocedure is in de eerste plaats § 26 BDSG. Het maakt de verwerking mogelijk van de gegevens die nodig zijn in verband met het besluit om een arbeidsverhouding aan te gaan. Indien de gegevens na voltooiing van de aanvraagprocedure nodig zijn voor gerechtelijke vervolging, worden zij verwerkt op basis van de vereisten van art. 6 DSGVO, met name om legitieme belangen van de verordening te beschermen volgens art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang bestaat dan in het stellen of verdedigen van vorderingen. Kandidaatgegevens worden na 6 maanden verwijderd in geval van afwijzing. In het geval dat u akkoord gaat met de verdere opslag van uw persoonlijke gegevens, zullen wij uw gegevens doorgeven aan onze aanvragende pool. Daar worden de gegevens na twee jaar verwijderd. Als u in het kader van de sollicitatieprocedure voor een functie bent aangenomen, worden de gegevens uit het sollicitantendatasysteem naar ons personeelsinformatiesysteem overgedragen. Uw gegevens worden na ontvangst van uw aanvraag door de personeelsdienst gecontroleerd. Geschikte sollicitaties worden vervolgens intern doorgestuurd naar de afdelingshoofden voor de betreffende open positie. Vervolgens wordt de verdere procedure afgestemd. In principe hebben alleen de personen binnen het bedrijf die uw gegevens nodig hebben voor het goede verloop van onze sollicitatieprocedure toegang tot deze gegevens.

In het kader van uw sollicitatie via onze website kunt u ook gebruik maken van uw gegevens die zijn opgeslagen bij "LinkedIn" (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View CA 94043) of "Xing" (XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland, e-mail: info@xing.com ). Als je deze functie selecteert, ontvangt "LinkedIn" of "Xing" de informatie dat je toegang hebt tot "LinkedIn" of "Xing" "Xing" van onze website. Daarnaast worden uw gegevens die zijn opgeslagen op "LinkedIn" of  "Xing" (zoals namen, foto's, profielsalvo's en uw huidige positie en uw e-mailadres gekoppeld aan "LinkedIn") aan ons doorgegeven. De gegevensoverdracht van "LinkedIn" of "Xing" naar ons vindt plaats op basis van uw toestemming in het kader van de doorgifte en dus op basis van de wettelijke basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub a), van het DSGVO. De overdracht van uw IP-adres naar "LinkedIn" of "Xing" "Xing" vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Het doel van deze verwerking is de integratie van "LinkedIn" en "Xing" in onze website mogelijk te maken. Onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking liggen in de verbetering van ons serviceaanbod en de aantrekkelijkere en meer sollicitatievriendelijke organisatie van ons weboptreden. "LinkedIn" verwerkt de gegevens ook buiten de Europese Unie, maar heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield en zich er aldus toe verbonden de Europese normen voor gegevensbescherming na te leven (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Xing bewaart de gegevens voor een periode van 90 dagen. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode op "LinkedIn" en "Xing" is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy en https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

Een herroeping van uw toestemming voor de verwerking van uw "LinkedIn"- en "Xing"-gegevens is te allen tijde mogelijk door ons een bericht te sturen (zie de contactgegevens in het gedeelte "Verantwoordelijke aanbieder"). De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de herroeping wordt door de herroeping niet aangetast. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw overige gegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in ons en wilt solliciteren of gesolliciteerd heeft voor een baan bij ons bedrijf. Daarom verstrekken wij op onze website de volgende informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met uw aanvraag. Wij verwerken de volgende gegevens, die noodzakelijk en verplicht zijn voor de online sollicitatieprocedure:

·        naam en achternaam.

·        e-mailadres,

·        gebruikersnaam,

·        woonplaats,

·        adres en

·        andere gegevens die u ons in verband met uw aanvraag hebt toegestuurd.

Bovendien worden uw IP-adres en de datum en het tijdstip van verzending van het aanvraagformulier verwerkt op het moment van verzending van de online-sollicitatie. Het doel van de verwerking is om na te gaan of u geschikt bent voor de functie (of andere openstaande functies in ons bedrijf) en om ervoor te zorgen dat de sollicitatieprocedure wordt uitgevoerd. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in deze aanvraagprocedure is in de eerste plaats § 26 BDSG. Het maakt de verwerking mogelijk van de gegevens die nodig zijn in verband met het besluit om een arbeidsverhouding aan te gaan. Indien de gegevens na voltooiing van de aanvraagprocedure nodig zijn voor gerechtelijke vervolging, worden zij verwerkt op basis van de vereisten van art. 6 DSGVO, met name om legitieme belangen van de verordening te beschermen volgens art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang bestaat dan in het stellen of verdedigen van vorderingen. Kandidaatgegevens worden na 6 maanden verwijderd in geval van afwijzing. In het geval dat u akkoord gaat met de verdere opslag van uw persoonlijke gegevens, zullen wij uw gegevens doorgeven aan onze aanvragende pool. Daar worden de gegevens na twee jaar verwijderd. Als u in het kader van de sollicitatieprocedure voor een functie bent aangenomen, worden de gegevens uit het sollicitantendatasysteem naar ons personeelsinformatiesysteem overgedragen. Uw gegevens worden na ontvangst van uw aanvraag door de personeelsdienst gecontroleerd. Geschikte sollicitaties worden vervolgens intern doorgestuurd naar de afdelingshoofden voor de betreffende open positie. Vervolgens wordt de verdere procedure afgestemd. In principe hebben alleen de personen binnen het bedrijf die uw gegevens nodig hebben voor het goede verloop van onze sollicitatieprocedure toegang tot deze gegevens.

In het kader van uw sollicitatie via onze website kunt u ook gebruik maken van uw gegevens die zijn opgeslagen bij "LinkedIn" (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View CA 94043) of "Xing" (XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland, e-mail: info@xing.com ). Als je deze functie selecteert, ontvangt "LinkedIn" of "Xing" de informatie dat je toegang hebt tot "LinkedIn" of "Xing" "Xing" van onze website. Daarnaast worden uw gegevens die zijn opgeslagen op "LinkedIn" of  "Xing" (zoals namen, foto's, profielsalvo's en uw huidige positie en uw e-mailadres gekoppeld aan "LinkedIn") aan ons doorgegeven. De gegevensoverdracht van "LinkedIn" of "Xing" naar ons vindt plaats op basis van uw toestemming in het kader van de doorgifte en dus op basis van de wettelijke basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub a), van het DSGVO. De overdracht van uw IP-adres naar "LinkedIn" of "Xing" "Xing" vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Het doel van deze verwerking is de integratie van "LinkedIn" en "Xing" in onze website mogelijk te maken. Onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking liggen in de verbetering van ons serviceaanbod en de aantrekkelijkere en meer sollicitatievriendelijke organisatie van ons weboptreden. "LinkedIn" verwerkt de gegevens ook buiten de Europese Unie, maar heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield en zich er aldus toe verbonden de Europese normen voor gegevensbescherming na te leven (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Xing bewaart de gegevens voor een periode van 90 dagen. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode op "LinkedIn" en "Xing" is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy en https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

Een herroeping van uw toestemming voor de verwerking van uw "LinkedIn"- en "Xing"-gegevens is te allen tijde mogelijk door ons een bericht te sturen (zie de contactgegevens in het gedeelte "Verantwoordelijke aanbieder"). De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de herroeping wordt door de herroeping niet aangetast. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw overige gegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in ons en wilt solliciteren of gesolliciteerd heeft voor een baan bij ons bedrijf. Daarom verstrekken wij op onze website de volgende informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met uw aanvraag. Wij verwerken de volgende gegevens, die noodzakelijk en verplicht zijn voor de online sollicitatieprocedure:

·        naam en achternaam.

·        e-mailadres,

·        gebruikersnaam,

·        woonplaats,

·        adres en

·        andere gegevens die u ons in verband met uw aanvraag hebt toegestuurd.

Bovendien worden uw IP-adres en de datum en het tijdstip van verzending van het aanvraagformulier verwerkt op het moment van verzending van de online-sollicitatie. Het doel van de verwerking is om na te gaan of u geschikt bent voor de functie (of andere openstaande functies in ons bedrijf) en om ervoor te zorgen dat de sollicitatieprocedure wordt uitgevoerd. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in deze aanvraagprocedure is in de eerste plaats § 26 BDSG. Het maakt de verwerking mogelijk van de gegevens die nodig zijn in verband met het besluit om een arbeidsverhouding aan te gaan. Indien de gegevens na voltooiing van de aanvraagprocedure nodig zijn voor gerechtelijke vervolging, worden zij verwerkt op basis van de vereisten van art. 6 DSGVO, met name om legitieme belangen van de verordening te beschermen volgens art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang bestaat dan in het stellen of verdedigen van vorderingen. Kandidaatgegevens worden na 6 maanden verwijderd in geval van afwijzing. In het geval dat u akkoord gaat met de verdere opslag van uw persoonlijke gegevens, zullen wij uw gegevens doorgeven aan onze aanvragende pool. Daar worden de gegevens na twee jaar verwijderd. Als u in het kader van de sollicitatieprocedure voor een functie bent aangenomen, worden de gegevens uit het sollicitantendatasysteem naar ons personeelsinformatiesysteem overgedragen. Uw gegevens worden na ontvangst van uw aanvraag door de personeelsdienst gecontroleerd. Geschikte sollicitaties worden vervolgens intern doorgestuurd naar de afdelingshoofden voor de betreffende open positie. Vervolgens wordt de verdere procedure afgestemd. In principe hebben alleen de personen binnen het bedrijf die uw gegevens nodig hebben voor het goede verloop van onze sollicitatieprocedure toegang tot deze gegevens.

In het kader van uw sollicitatie via onze website kunt u ook gebruik maken van uw gegevens die zijn opgeslagen bij "LinkedIn" (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View CA 94043) of "Xing" (XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland, e-mail: info@xing.com ). Als je deze functie selecteert, ontvangt "LinkedIn" of "Xing" de informatie dat je toegang hebt tot "LinkedIn" of "Xing" "Xing" van onze website. Daarnaast worden uw gegevens die zijn opgeslagen op "LinkedIn" of  "Xing" (zoals namen, foto's, profielsalvo's en uw huidige positie en uw e-mailadres gekoppeld aan "LinkedIn") aan ons doorgegeven. De gegevensoverdracht van "LinkedIn" of "Xing" naar ons vindt plaats op basis van uw toestemming in het kader van de doorgifte en dus op basis van de wettelijke basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub a), van het DSGVO. De overdracht van uw IP-adres naar "LinkedIn" of "Xing" "Xing" vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Het doel van deze verwerking is de integratie van "LinkedIn" en "Xing" in onze website mogelijk te maken. Onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking liggen in de verbetering van ons serviceaanbod en de aantrekkelijkere en meer sollicitatievriendelijke organisatie van ons weboptreden. "LinkedIn" verwerkt de gegevens ook buiten de Europese Unie, maar heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield en zich er aldus toe verbonden de Europese normen voor gegevensbescherming na te leven (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Xing bewaart de gegevens voor een periode van 90 dagen. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode op "LinkedIn" en "Xing" is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy en https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

Een herroeping van uw toestemming voor de verwerking van uw "LinkedIn"- en "Xing"-gegevens is te allen tijde mogelijk door ons een bericht te sturen (zie de contactgegevens in het gedeelte "Verantwoordelijke aanbieder"). De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de herroeping wordt door de herroeping niet aangetast. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw overige gegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

14. E-mailmarketing 14. E-mailmarketing 14. E-mailmarketing

Klantenwerving

Wij behouden ons het recht voor om het in het kader van de bestelling door u in overeenstemming met de wettelijke bepalingen verstrekte e-mailadres te gebruiken om u tijdens of na de bestelling de volgende inhoud per e-mail toe te sturen, tenzij u reeds bezwaar heeft gemaakt tegen deze verwerking van uw e-mailadres:

·        Interessante aanbiedingen uit ons portfolio, met name kousen en sokken, functioneel ondergoed, sportkleding, kleding en accessoires (bijvoorbeeld leggings, body's, breigoed),

·        nieuwe aanbiedingen voor diensten van onze producten en diensten en

·        vragen om feedback van klanten.

Voor zover de verzending van elektronische informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. e-mail in informatieve vorm), is de verwerking gebaseerd op de wettelijke basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. U bent contractueel verplicht om uw gegevens te verstrekken. Indien uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld, is het niet mogelijk om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst elektronische informatie per e-mail te verzenden. Voor zover de verzending van elektronische informatie niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. e-mail in informatieve vorm), is de verwerking gebaseerd op de wettelijke basis van art. art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de bovengenoemde verwerking liggen in het vergroten en optimaliseren van onze dienstverlening, het verzenden van direct mail en het waarborgen van de klanttevredenheid. Wij zullen uw gegevens verwijderen wanneer u uw gebruik beëindigt, maar niet later dan drie jaar na beëindiging van het contract.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief op de website, waarmee wij u regelmatig informeren over de volgende inhoud:

·        aanbiedingen uit ons portfolio, met name kousen en sokken, functioneel ondergoed, sportkleding, kleding en accessoires (bijvoorbeeld leggings, body's, breigoed),

·        nieuwe aanbiedingen voor diensten van onze producten en diensten en

·        speciale aanbiedingen / tijdelijke aanbiedingen en

·        vragen om feedback van klanten.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw naam of pseudoniem en een geldig e-mailadres opgeven. Als u zich op onze website kunt abonneren op verdere nieuwsbrieven (bijvoorbeeld voor het ontvangen van vacatures), ontvangt u op een bepaald moment meer informatie over de inhoud van de nieuwsbrief. Inschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief gebeurt via de dubbele opt-in procedure. Nadat u de als verplicht gemarkeerde gegevens hebt ingevoerd, sturen wij u een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen om uw inschrijving op de nieuwsbrief uitdrukkelijk te bevestigen (door op een bevestigingslink te klikken). Op deze manier zorgen wij ervoor dat u onze e-mailnieuwsbrief daadwerkelijk wenst te ontvangen. Indien de bevestiging niet binnen 24 uur plaatsvindt, blokkeren wij de aan ons toegezonden informatie en verwijderen wij deze uiterlijk na een maand automatisch. Na uw bevestiging verwerken wij het e-mailadres en de naam/pseudoniem van de ontvanger om u onze e-mailnieuwsbrief te kunnen toesturen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub a), van het DSGVO. Wij verwijderen deze gegevens wanneer u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt. Wij verwerken deze gegevens gedurende een periode van twee jaar na beëindiging van het contract. Indien de registratie van de nieuwsbrief buiten een contract om plaatsvindt, verwerken wij deze gegevens tot twee jaar na beëindiging van het gebruiksproces. Wij verwijderen deze gegevens wanneer het abonnement op de nieuwsbrief eindigt.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door ons een bericht te sturen (zie de contactgegevens in het gedeelte "Verantwoordelijke provider") of door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de herroeping wordt door de herroeping niet aangetast.

Bovendien zullen de volgende gegevens worden verwerkt op het moment van het abonnement:

·        IP-adres,

·        datum/tijdstip van inschrijving voor de nieuwsbrief en

·        tijdstip van uw bevestiging van de bevestigingslink.

Wij verwerken ook uw IP-adres, het tijdstip van registratie voor de nieuwsbrief en het tijdstip van uw bevestiging om de registratie van uw nieuwsbrief te documenteren en misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Ons legitieme belang bij deze verwerking ligt in het voorkomen van fraude. Wij zullen deze gegevens uiterlijk bij het einde van het abonnement op de nieuwsbrief verwijderen.

We evalueren ook de openings-/klikpercentages van onze nieuwsbrieven wanneer ze worden verstuurd. Voor deze evaluatie bevatten de verstuurde e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die één pixel beeldbestanden vertegenwoordigen en tegelijkertijd in onze website zijn geïntegreerd. De verwerking wordt uitgevoerd om het leesgedrag van onze nieuwsbrieven te analyseren. Wanneer u onze nieuwsbrieven leest, nemen wij deze op in onze nieuwsbrieven, waarin u op de links klikt en daaruit de interesses van onze klanten afleiden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij deze verwerking bestaan uit het meten van het bereik en het maken van statistische analyses van onze nieuwsbrieven en het optimaliseren van onze e-mailadvertenties. De informatie wordt verwerkt zolang u zich op de nieuwsbrief heeft ingeschreven. Na een uitschrijving verwerken we de gegevens zuiver statistisch en anoniem.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


E-mail Marketing Service Mapp

Wij gebruiken de e-mailmarketingdienst "Mapp" van de provider Mapp Digital US, LLC (9276 Scranton Rd. Suite 500, San Diego, CA 92121, VS); vertegenwoordiger in de Europese Unie: Mapp Digital Germany GmbH (Dachauer Str. 63, 80335 München, Duitsland, hierna "het bedrijf" genoemd): „Mapp”). Als u zich op de nieuwsbrief heeft ingeschreven, worden de gegevens die u tijdens de registratie hebt opgegeven ook opgeslagen en verwerkt op de servers van Mapp in de VS of andere landen buiten de EU. "Mapp heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Mapp" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008UhnAAE&status=Active . "Mapp" verwerkt de nodige gegevens voor het verzenden en evalueren van de nieuwsbrief namens ons. De nieuwsbrieven bevatten zogenaamde "web beacons", pixelgrote bestanden die bij het openen van de nieuwsbrief van de "mapping"-server worden opgehaald. Technische informatie, zoals de gebruikte browser, het tijdstip van de pagina-oproep en het IP-adres, wordt in het kader van de oproep verwerkt. Deze informatie wordt verwerkt voor de evaluatie en technische verbetering van onze dienstverlening. Verder wordt beoordeeld of en wanneer nieuwsbrieven worden geopend en welke links door de lezer worden aangeklikt. Deze informatie kan in theorie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Noch wij, noch "Mapp" zijn echter van plan om individuele ontvangers te observeren; de evaluatie van de genoemde informatie dient veeleer om de leesgewoonten, openings- en klikpercentages van alle ontvangers te identificeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het meten van het bereik, het maken van statistische analyses en het doelgerichter aanpassen, optimaliseren en beheren van de inhoud van onze nieuwsbrief. Mapp bewaart de gegevens voor een periode van 6 maanden. Meer informatie over de opslagtermijn vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van "Mapp" op https://mapp.com/de/privacy/ 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Feedbaxx

Voor verzoeken om feedback van klanten gebruiken wij "feedbaxx", een service van feedbaxx GmbH (Roßstraße 96, 40476 Düsseldorf, Duitsland, hierna "feedbaxx" genoemd). Als u een bestelling in onze online shop heeft geplaatst, worden de desbetreffende gegevens (in het bijzonder product, naam en e-mailadres) aan "feedbaxx" doorgegeven en op de servers in Duitsland opgeslagen en verwerkt. "Feedbaxx" verwerkt deze informatie met het oog op het verzenden en beoordelen van feedback namens ons. Het doel van de verwerking is de regelmatige verbetering van onze producten en de aankoop in onze online shop. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen zijn het ontvangen van feedback van klanten over de regelmatige verbetering van onze producten en diensten. De opslagperiode eindigt met het oog op opslag na de wettelijk voorgeschreven opslagperiode. Meer informatie over de opslagperiode is te vinden in het privacybeleid van "feedbaxx" op https://feedbaxx.com/datenschutz/

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Na uitoefening van uw bezwaar zullen wij uw gegevens in verband met het werven van bestaande klanten verwijderen. Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder". 

Klantenwerving

Wij behouden ons het recht voor om het in het kader van de bestelling door u in overeenstemming met de wettelijke bepalingen verstrekte e-mailadres te gebruiken om u tijdens of na de bestelling de volgende inhoud per e-mail toe te sturen, tenzij u reeds bezwaar heeft gemaakt tegen deze verwerking van uw e-mailadres:

·        Interessante aanbiedingen uit ons portfolio, met name kousen en sokken, functioneel ondergoed, sportkleding, kleding en accessoires (bijvoorbeeld leggings, body's, breigoed),

·        nieuwe aanbiedingen voor diensten van onze producten en diensten en

·        vragen om feedback van klanten.

Voor zover de verzending van elektronische informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. e-mail in informatieve vorm), is de verwerking gebaseerd op de wettelijke basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. U bent contractueel verplicht om uw gegevens te verstrekken. Indien uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld, is het niet mogelijk om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst elektronische informatie per e-mail te verzenden. Voor zover de verzending van elektronische informatie niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. e-mail in informatieve vorm), is de verwerking gebaseerd op de wettelijke basis van art. art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de bovengenoemde verwerking liggen in het vergroten en optimaliseren van onze dienstverlening, het verzenden van direct mail en het waarborgen van de klanttevredenheid. Wij zullen uw gegevens verwijderen wanneer u uw gebruik beëindigt, maar niet later dan drie jaar na beëindiging van het contract.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief op de website, waarmee wij u regelmatig informeren over de volgende inhoud:

·        aanbiedingen uit ons portfolio, met name kousen en sokken, functioneel ondergoed, sportkleding, kleding en accessoires (bijvoorbeeld leggings, body's, breigoed),

·        nieuwe aanbiedingen voor diensten van onze producten en diensten en

·        speciale aanbiedingen / tijdelijke aanbiedingen en

·        vragen om feedback van klanten.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw naam of pseudoniem en een geldig e-mailadres opgeven. Als u zich op onze website kunt abonneren op verdere nieuwsbrieven (bijvoorbeeld voor het ontvangen van vacatures), ontvangt u op een bepaald moment meer informatie over de inhoud van de nieuwsbrief. Inschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief gebeurt via de dubbele opt-in procedure. Nadat u de als verplicht gemarkeerde gegevens hebt ingevoerd, sturen wij u een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen om uw inschrijving op de nieuwsbrief uitdrukkelijk te bevestigen (door op een bevestigingslink te klikken). Op deze manier zorgen wij ervoor dat u onze e-mailnieuwsbrief daadwerkelijk wenst te ontvangen. Indien de bevestiging niet binnen 24 uur plaatsvindt, blokkeren wij de aan ons toegezonden informatie en verwijderen wij deze uiterlijk na een maand automatisch. Na uw bevestiging verwerken wij het e-mailadres en de naam/pseudoniem van de ontvanger om u onze e-mailnieuwsbrief te kunnen toesturen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub a), van het DSGVO. Wij verwijderen deze gegevens wanneer u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt. Wij verwerken deze gegevens gedurende een periode van twee jaar na beëindiging van het contract. Indien de registratie van de nieuwsbrief buiten een contract om plaatsvindt, verwerken wij deze gegevens tot twee jaar na beëindiging van het gebruiksproces. Wij verwijderen deze gegevens wanneer het abonnement op de nieuwsbrief eindigt.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door ons een bericht te sturen (zie de contactgegevens in het gedeelte "Verantwoordelijke provider") of door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de herroeping wordt door de herroeping niet aangetast.

Bovendien zullen de volgende gegevens worden verwerkt op het moment van het abonnement:

·        IP-adres,

·        datum/tijdstip van inschrijving voor de nieuwsbrief en

·        tijdstip van uw bevestiging van de bevestigingslink.

Wij verwerken ook uw IP-adres, het tijdstip van registratie voor de nieuwsbrief en het tijdstip van uw bevestiging om de registratie van uw nieuwsbrief te documenteren en misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Ons legitieme belang bij deze verwerking ligt in het voorkomen van fraude. Wij zullen deze gegevens uiterlijk bij het einde van het abonnement op de nieuwsbrief verwijderen.

We evalueren ook de openings-/klikpercentages van onze nieuwsbrieven wanneer ze worden verstuurd. Voor deze evaluatie bevatten de verstuurde e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die één pixel beeldbestanden vertegenwoordigen en tegelijkertijd in onze website zijn geïntegreerd. De verwerking wordt uitgevoerd om het leesgedrag van onze nieuwsbrieven te analyseren. Wanneer u onze nieuwsbrieven leest, nemen wij deze op in onze nieuwsbrieven, waarin u op de links klikt en daaruit de interesses van onze klanten afleiden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij deze verwerking bestaan uit het meten van het bereik en het maken van statistische analyses van onze nieuwsbrieven en het optimaliseren van onze e-mailadvertenties. De informatie wordt verwerkt zolang u zich op de nieuwsbrief heeft ingeschreven. Na een uitschrijving verwerken we de gegevens zuiver statistisch en anoniem.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


E-mail Marketing Service Mapp

Wij gebruiken de e-mailmarketingdienst "Mapp" van de provider Mapp Digital US, LLC (9276 Scranton Rd. Suite 500, San Diego, CA 92121, VS); vertegenwoordiger in de Europese Unie: Mapp Digital Germany GmbH (Dachauer Str. 63, 80335 München, Duitsland, hierna "het bedrijf" genoemd): „Mapp”). Als u zich op de nieuwsbrief heeft ingeschreven, worden de gegevens die u tijdens de registratie hebt opgegeven ook opgeslagen en verwerkt op de servers van Mapp in de VS of andere landen buiten de EU. "Mapp heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Mapp" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008UhnAAE&status=Active . "Mapp" verwerkt de nodige gegevens voor het verzenden en evalueren van de nieuwsbrief namens ons. De nieuwsbrieven bevatten zogenaamde "web beacons", pixelgrote bestanden die bij het openen van de nieuwsbrief van de "mapping"-server worden opgehaald. Technische informatie, zoals de gebruikte browser, het tijdstip van de pagina-oproep en het IP-adres, wordt in het kader van de oproep verwerkt. Deze informatie wordt verwerkt voor de evaluatie en technische verbetering van onze dienstverlening. Verder wordt beoordeeld of en wanneer nieuwsbrieven worden geopend en welke links door de lezer worden aangeklikt. Deze informatie kan in theorie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Noch wij, noch "Mapp" zijn echter van plan om individuele ontvangers te observeren; de evaluatie van de genoemde informatie dient veeleer om de leesgewoonten, openings- en klikpercentages van alle ontvangers te identificeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het meten van het bereik, het maken van statistische analyses en het doelgerichter aanpassen, optimaliseren en beheren van de inhoud van onze nieuwsbrief. Mapp bewaart de gegevens voor een periode van 6 maanden. Meer informatie over de opslagtermijn vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van "Mapp" op https://mapp.com/de/privacy/ 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Feedbaxx

Voor verzoeken om feedback van klanten gebruiken wij "feedbaxx", een service van feedbaxx GmbH (Roßstraße 96, 40476 Düsseldorf, Duitsland, hierna "feedbaxx" genoemd). Als u een bestelling in onze online shop heeft geplaatst, worden de desbetreffende gegevens (in het bijzonder product, naam en e-mailadres) aan "feedbaxx" doorgegeven en op de servers in Duitsland opgeslagen en verwerkt. "Feedbaxx" verwerkt deze informatie met het oog op het verzenden en beoordelen van feedback namens ons. Het doel van de verwerking is de regelmatige verbetering van onze producten en de aankoop in onze online shop. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen zijn het ontvangen van feedback van klanten over de regelmatige verbetering van onze producten en diensten. De opslagperiode eindigt met het oog op opslag na de wettelijk voorgeschreven opslagperiode. Meer informatie over de opslagperiode is te vinden in het privacybeleid van "feedbaxx" op https://feedbaxx.com/datenschutz/

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Na uitoefening van uw bezwaar zullen wij uw gegevens in verband met het werven van bestaande klanten verwijderen. Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder". 

Klantenwerving

Wij behouden ons het recht voor om het in het kader van de bestelling door u in overeenstemming met de wettelijke bepalingen verstrekte e-mailadres te gebruiken om u tijdens of na de bestelling de volgende inhoud per e-mail toe te sturen, tenzij u reeds bezwaar heeft gemaakt tegen deze verwerking van uw e-mailadres:

·        Interessante aanbiedingen uit ons portfolio, met name kousen en sokken, functioneel ondergoed, sportkleding, kleding en accessoires (bijvoorbeeld leggings, body's, breigoed),

·        nieuwe aanbiedingen voor diensten van onze producten en diensten en

·        vragen om feedback van klanten.

Voor zover de verzending van elektronische informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. e-mail in informatieve vorm), is de verwerking gebaseerd op de wettelijke basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. U bent contractueel verplicht om uw gegevens te verstrekken. Indien uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld, is het niet mogelijk om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst elektronische informatie per e-mail te verzenden. Voor zover de verzending van elektronische informatie niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. e-mail in informatieve vorm), is de verwerking gebaseerd op de wettelijke basis van art. art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de bovengenoemde verwerking liggen in het vergroten en optimaliseren van onze dienstverlening, het verzenden van direct mail en het waarborgen van de klanttevredenheid. Wij zullen uw gegevens verwijderen wanneer u uw gebruik beëindigt, maar niet later dan drie jaar na beëindiging van het contract.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief op de website, waarmee wij u regelmatig informeren over de volgende inhoud:

·        aanbiedingen uit ons portfolio, met name kousen en sokken, functioneel ondergoed, sportkleding, kleding en accessoires (bijvoorbeeld leggings, body's, breigoed),

·        nieuwe aanbiedingen voor diensten van onze producten en diensten en

·        speciale aanbiedingen / tijdelijke aanbiedingen en

·        vragen om feedback van klanten.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw naam of pseudoniem en een geldig e-mailadres opgeven. Als u zich op onze website kunt abonneren op verdere nieuwsbrieven (bijvoorbeeld voor het ontvangen van vacatures), ontvangt u op een bepaald moment meer informatie over de inhoud van de nieuwsbrief. Inschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief gebeurt via de dubbele opt-in procedure. Nadat u de als verplicht gemarkeerde gegevens hebt ingevoerd, sturen wij u een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen om uw inschrijving op de nieuwsbrief uitdrukkelijk te bevestigen (door op een bevestigingslink te klikken). Op deze manier zorgen wij ervoor dat u onze e-mailnieuwsbrief daadwerkelijk wenst te ontvangen. Indien de bevestiging niet binnen 24 uur plaatsvindt, blokkeren wij de aan ons toegezonden informatie en verwijderen wij deze uiterlijk na een maand automatisch. Na uw bevestiging verwerken wij het e-mailadres en de naam/pseudoniem van de ontvanger om u onze e-mailnieuwsbrief te kunnen toesturen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub a), van het DSGVO. Wij verwijderen deze gegevens wanneer u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt. Wij verwerken deze gegevens gedurende een periode van twee jaar na beëindiging van het contract. Indien de registratie van de nieuwsbrief buiten een contract om plaatsvindt, verwerken wij deze gegevens tot twee jaar na beëindiging van het gebruiksproces. Wij verwijderen deze gegevens wanneer het abonnement op de nieuwsbrief eindigt.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door ons een bericht te sturen (zie de contactgegevens in het gedeelte "Verantwoordelijke provider") of door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de herroeping wordt door de herroeping niet aangetast.

Bovendien zullen de volgende gegevens worden verwerkt op het moment van het abonnement:

·        IP-adres,

·        datum/tijdstip van inschrijving voor de nieuwsbrief en

·        tijdstip van uw bevestiging van de bevestigingslink.

Wij verwerken ook uw IP-adres, het tijdstip van registratie voor de nieuwsbrief en het tijdstip van uw bevestiging om de registratie van uw nieuwsbrief te documenteren en misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Ons legitieme belang bij deze verwerking ligt in het voorkomen van fraude. Wij zullen deze gegevens uiterlijk bij het einde van het abonnement op de nieuwsbrief verwijderen.

We evalueren ook de openings-/klikpercentages van onze nieuwsbrieven wanneer ze worden verstuurd. Voor deze evaluatie bevatten de verstuurde e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die één pixel beeldbestanden vertegenwoordigen en tegelijkertijd in onze website zijn geïntegreerd. De verwerking wordt uitgevoerd om het leesgedrag van onze nieuwsbrieven te analyseren. Wanneer u onze nieuwsbrieven leest, nemen wij deze op in onze nieuwsbrieven, waarin u op de links klikt en daaruit de interesses van onze klanten afleiden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij deze verwerking bestaan uit het meten van het bereik en het maken van statistische analyses van onze nieuwsbrieven en het optimaliseren van onze e-mailadvertenties. De informatie wordt verwerkt zolang u zich op de nieuwsbrief heeft ingeschreven. Na een uitschrijving verwerken we de gegevens zuiver statistisch en anoniem.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


E-mail Marketing Service Mapp

Wij gebruiken de e-mailmarketingdienst "Mapp" van de provider Mapp Digital US, LLC (9276 Scranton Rd. Suite 500, San Diego, CA 92121, VS); vertegenwoordiger in de Europese Unie: Mapp Digital Germany GmbH (Dachauer Str. 63, 80335 München, Duitsland, hierna "het bedrijf" genoemd): „Mapp”). Als u zich op de nieuwsbrief heeft ingeschreven, worden de gegevens die u tijdens de registratie hebt opgegeven ook opgeslagen en verwerkt op de servers van Mapp in de VS of andere landen buiten de EU. "Mapp heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Mapp" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008UhnAAE&status=Active . "Mapp" verwerkt de nodige gegevens voor het verzenden en evalueren van de nieuwsbrief namens ons. De nieuwsbrieven bevatten zogenaamde "web beacons", pixelgrote bestanden die bij het openen van de nieuwsbrief van de "mapping"-server worden opgehaald. Technische informatie, zoals de gebruikte browser, het tijdstip van de pagina-oproep en het IP-adres, wordt in het kader van de oproep verwerkt. Deze informatie wordt verwerkt voor de evaluatie en technische verbetering van onze dienstverlening. Verder wordt beoordeeld of en wanneer nieuwsbrieven worden geopend en welke links door de lezer worden aangeklikt. Deze informatie kan in theorie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Noch wij, noch "Mapp" zijn echter van plan om individuele ontvangers te observeren; de evaluatie van de genoemde informatie dient veeleer om de leesgewoonten, openings- en klikpercentages van alle ontvangers te identificeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het meten van het bereik, het maken van statistische analyses en het doelgerichter aanpassen, optimaliseren en beheren van de inhoud van onze nieuwsbrief. Mapp bewaart de gegevens voor een periode van 6 maanden. Meer informatie over de opslagtermijn vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van "Mapp" op https://mapp.com/de/privacy/ 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Feedbaxx

Voor verzoeken om feedback van klanten gebruiken wij "feedbaxx", een service van feedbaxx GmbH (Roßstraße 96, 40476 Düsseldorf, Duitsland, hierna "feedbaxx" genoemd). Als u een bestelling in onze online shop heeft geplaatst, worden de desbetreffende gegevens (in het bijzonder product, naam en e-mailadres) aan "feedbaxx" doorgegeven en op de servers in Duitsland opgeslagen en verwerkt. "Feedbaxx" verwerkt deze informatie met het oog op het verzenden en beoordelen van feedback namens ons. Het doel van de verwerking is de regelmatige verbetering van onze producten en de aankoop in onze online shop. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen zijn het ontvangen van feedback van klanten over de regelmatige verbetering van onze producten en diensten. De opslagperiode eindigt met het oog op opslag na de wettelijk voorgeschreven opslagperiode. Meer informatie over de opslagperiode is te vinden in het privacybeleid van "feedbaxx" op https://feedbaxx.com/datenschutz/

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame en de verwerking ervan voor directe reclame zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U hebt recht op een algemeen recht van verzet zonder opgaaf van redenen (art. 21, lid 2 DSGVO). Na uitoefening van uw bezwaar zullen wij uw gegevens in verband met het werven van bestaande klanten verwijderen. Klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder". 

15. Payment Service Provider (PSP)/ Betaaldienstverlener 15. Payment Service Provider (PSP)/ Betaaldienstverlener 15. Payment Service Provider (PSP)/ Betaaldienstverlener

PayPal

Op onze website bieden wij betaling aan via "PayPal". De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”). Als u voor betaling via "PayPal" kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan "PayPal" doorgegeven voor de verwerking van de betaling. De verwerking van uw gegevens bij "PayPal" vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een contract af te sluiten en/of uit te voeren met het betaalmiddel "PayPal". De voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens worden veilig via de "SSL"-procedure verzonden en uitsluitend voor de verwerking van de betaling verwerkt. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagtermijn bij "PayPal" vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Creditcardbetaling

Voor de betalingsverwerking geven wij de voor de betaling met een creditcard benodigde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast of aan de door ons ingeschakelde betalings- en factureringsdienstverlener. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het onmogelijk om een overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren door middel van een creditcardbetaling. De voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens worden veilig via de "SSL"-procedure verzonden en uitsluitend voor de verwerking van de betaling verwerkt. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.


Aankoop op rekening

In het geval van een "aankoop op rekening" behouden wij ons het recht voor om uw gegevens, die u bij uw bestelling verstrekt, door te geven aan externe bedrijven (bijv. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) voor het uitvoeren van een kredietcontrole. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het voorkomen van fraude en het vermijden van wanbetalingsrisico's, omdat we vooraf betalen voor "aankoop op rekening".

Wij verwerken de gegevens die uw bank ons in het kader van de betalingsverwerking "op rekening" aan ons doorgeeft, voor de controle van de facturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk een overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren door middel van een "aankoop op rekening". Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

Zij kunnen bezwaar maken tegen de verwerking voor zover de verwerking wordt uitgevoerd op basis van de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


SOFORT by Klarna

Als u bij uw boeking kiest voor de betaalmethode "SOFORT", sturen wij de door u verstrekte gegevens door naar Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; hierna "SOFORT" genoemd) voor de verwerking van uw betaling. "SOFORT" is een directe overschrijvingsprocedure waarbij een bankoverschrijving tijdens het bestelproces kan worden ingevuld en in real time kan worden uitgevoerd. U wordt doorverwezen naar de website van de betalingsdienstaanbieder "SOFORT". De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het onmogelijk om een contract af te sluiten en/of uit te voeren met behulp van de betaalmethode "SOFORT". De voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens worden veilig via de "SSL"-procedure verzonden en uitsluitend voor de verwerking van de betaling verwerkt. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door "SOFORT" vindt u op https://www.sofort.de/datenschutz.html.


Amazon Payments

Op onze website bieden wij betaling aan via "Amazon Payments". Als u voor deze betaalmethode kiest, zal de betaling worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments UK Limited, 1 Principal Place, Worship Street, London EC2A 2FA (hierna "Amazon Payments" genoemd), aan wie wij uw betalingsgegevens die u in de loop van het boekingsproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw boeking zullen doorgeven met het oog op de verwerking van de betaling. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een contract af te sluiten en/of de transactie uit te voeren via de "Amazon Payments" betaalmethode.

"Amazon Payments" zal een transactiebevestiging maken op basis van de ingediende informatie en kan uw informatie verwerken voor identiteits- en kredietverificatiedoeleinden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. De legitieme belangen van het voorkomen van fraude en misbruik van gegevens en het minimaliseren van het risico van insolventie worden nagestreefd. Bij de kredietbeoordeling worden mathematisch-statistische methoden gebruikt om een rating te berekenen met betrekking tot de kans op wanbetaling (de zogenaamde berekening van een scoringswaarde). "Amazon Payments' gebruikt de berekende scoringswaarde als basis voor zijn beslissing over de beschikbaarstelling van de respectievelijke betalingsmethoden. De berekening van een scoringswaarde is gebaseerd op erkende wetenschappelijke procedures. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie over de manier waarop Amazon Payments uw gegevens verwerkt, kunt u terecht op https://pay.amazon.de/help/201751600

Zij kunnen bezwaar maken tegen de verwerking voor zover de verwerking wordt uitgevoerd op basis van de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt gebruik maken van uw recht van bezwaar door een bericht te sturen naar bovenstaande contactgegevens.


Wetshandhaving / adresbepaling / incasso

In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de bij de opdracht verstrekte gegevens aan een advocaat en/of externe bedrijven (bijv. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) door te geven met het oog op adresbepaling en/of rechtshandhaving. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het voorkomen van fraude en het vermijden van risico's op wanbetaling. Daarnaast zullen wij uw gegevens indien nodig doorgeven om ervoor te zorgen dat onze rechten en de rechten van onze aangesloten bedrijven, onze samenwerkingspartners, onze medewerkers en/of de gebruikers van onze website beschermd zijn en dat de verwerking noodzakelijk is. In geen geval zullen wij uw gegevens aan derden verkopen of verhuren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij de verwerking voor de rechtshandhaving. Wij verwijderen de resulterende gegevens nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".Hosting

Wij maken gebruik van externe hostingdiensten van de aanbieder Host Europe GmbH (Hansestraße 111, 51149 Köln, Duitsland), die de volgende diensten verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagmiddelen en databasediensten, beveiliging en technisch onderhoud. Voor deze doeleinden worden alle gegevens - met inbegrip van de onder "Gebruik van onze website" genoemde toegangsgegevens - die nodig zijn voor de werking en het gebruik van onze website verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van externe hostingdiensten streven wij naar een efficiënte en veilige levering van onze website.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

PayPal

Op onze website bieden wij betaling aan via "PayPal". De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”). Als u voor betaling via "PayPal" kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan "PayPal" doorgegeven voor de verwerking van de betaling. De verwerking van uw gegevens bij "PayPal" vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een contract af te sluiten en/of uit te voeren met het betaalmiddel "PayPal". De voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens worden veilig via de "SSL"-procedure verzonden en uitsluitend voor de verwerking van de betaling verwerkt. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagtermijn bij "PayPal" vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Creditcardbetaling

Voor de betalingsverwerking geven wij de voor de betaling met een creditcard benodigde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast of aan de door ons ingeschakelde betalings- en factureringsdienstverlener. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het onmogelijk om een overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren door middel van een creditcardbetaling. De voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens worden veilig via de "SSL"-procedure verzonden en uitsluitend voor de verwerking van de betaling verwerkt. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.


Aankoop op rekening

In het geval van een "aankoop op rekening" behouden wij ons het recht voor om uw gegevens, die u bij uw bestelling verstrekt, door te geven aan externe bedrijven (bijv. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) voor het uitvoeren van een kredietcontrole. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het voorkomen van fraude en het vermijden van wanbetalingsrisico's, omdat we vooraf betalen voor "aankoop op rekening".

Wij verwerken de gegevens die uw bank ons in het kader van de betalingsverwerking "op rekening" aan ons doorgeeft, voor de controle van de facturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk een overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren door middel van een "aankoop op rekening". Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

Zij kunnen bezwaar maken tegen de verwerking voor zover de verwerking wordt uitgevoerd op basis van de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


SOFORT by Klarna

Als u bij uw boeking kiest voor de betaalmethode "SOFORT", sturen wij de door u verstrekte gegevens door naar Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; hierna "SOFORT" genoemd) voor de verwerking van uw betaling. "SOFORT" is een directe overschrijvingsprocedure waarbij een bankoverschrijving tijdens het bestelproces kan worden ingevuld en in real time kan worden uitgevoerd. U wordt doorverwezen naar de website van de betalingsdienstaanbieder "SOFORT". De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het onmogelijk om een contract af te sluiten en/of uit te voeren met behulp van de betaalmethode "SOFORT". De voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens worden veilig via de "SSL"-procedure verzonden en uitsluitend voor de verwerking van de betaling verwerkt. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door "SOFORT" vindt u op https://www.sofort.de/datenschutz.html.


Amazon Payments

Op onze website bieden wij betaling aan via "Amazon Payments". Als u voor deze betaalmethode kiest, zal de betaling worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments UK Limited, 1 Principal Place, Worship Street, London EC2A 2FA (hierna "Amazon Payments" genoemd), aan wie wij uw betalingsgegevens die u in de loop van het boekingsproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw boeking zullen doorgeven met het oog op de verwerking van de betaling. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een contract af te sluiten en/of de transactie uit te voeren via de "Amazon Payments" betaalmethode.

"Amazon Payments" zal een transactiebevestiging maken op basis van de ingediende informatie en kan uw informatie verwerken voor identiteits- en kredietverificatiedoeleinden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. De legitieme belangen van het voorkomen van fraude en misbruik van gegevens en het minimaliseren van het risico van insolventie worden nagestreefd. Bij de kredietbeoordeling worden mathematisch-statistische methoden gebruikt om een rating te berekenen met betrekking tot de kans op wanbetaling (de zogenaamde berekening van een scoringswaarde). "Amazon Payments' gebruikt de berekende scoringswaarde als basis voor zijn beslissing over de beschikbaarstelling van de respectievelijke betalingsmethoden. De berekening van een scoringswaarde is gebaseerd op erkende wetenschappelijke procedures. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie over de manier waarop Amazon Payments uw gegevens verwerkt, kunt u terecht op https://pay.amazon.de/help/201751600

Zij kunnen bezwaar maken tegen de verwerking voor zover de verwerking wordt uitgevoerd op basis van de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt gebruik maken van uw recht van bezwaar door een bericht te sturen naar bovenstaande contactgegevens.


Wetshandhaving / adresbepaling / incasso

In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de bij de opdracht verstrekte gegevens aan een advocaat en/of externe bedrijven (bijv. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) door te geven met het oog op adresbepaling en/of rechtshandhaving. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het voorkomen van fraude en het vermijden van risico's op wanbetaling. Daarnaast zullen wij uw gegevens indien nodig doorgeven om ervoor te zorgen dat onze rechten en de rechten van onze aangesloten bedrijven, onze samenwerkingspartners, onze medewerkers en/of de gebruikers van onze website beschermd zijn en dat de verwerking noodzakelijk is. In geen geval zullen wij uw gegevens aan derden verkopen of verhuren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij de verwerking voor de rechtshandhaving. Wij verwijderen de resulterende gegevens nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".Hosting

Wij maken gebruik van externe hostingdiensten van de aanbieder Host Europe GmbH (Hansestraße 111, 51149 Köln, Duitsland), die de volgende diensten verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagmiddelen en databasediensten, beveiliging en technisch onderhoud. Voor deze doeleinden worden alle gegevens - met inbegrip van de onder "Gebruik van onze website" genoemde toegangsgegevens - die nodig zijn voor de werking en het gebruik van onze website verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van externe hostingdiensten streven wij naar een efficiënte en veilige levering van onze website.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

PayPal

Op onze website bieden wij betaling aan via "PayPal". De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”). Als u voor betaling via "PayPal" kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan "PayPal" doorgegeven voor de verwerking van de betaling. De verwerking van uw gegevens bij "PayPal" vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een contract af te sluiten en/of uit te voeren met het betaalmiddel "PayPal". De voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens worden veilig via de "SSL"-procedure verzonden en uitsluitend voor de verwerking van de betaling verwerkt. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagtermijn bij "PayPal" vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Creditcardbetaling

Voor de betalingsverwerking geven wij de voor de betaling met een creditcard benodigde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast of aan de door ons ingeschakelde betalings- en factureringsdienstverlener. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het onmogelijk om een overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren door middel van een creditcardbetaling. De voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens worden veilig via de "SSL"-procedure verzonden en uitsluitend voor de verwerking van de betaling verwerkt. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.


Aankoop op rekening

In het geval van een "aankoop op rekening" behouden wij ons het recht voor om uw gegevens, die u bij uw bestelling verstrekt, door te geven aan externe bedrijven (bijv. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) voor het uitvoeren van een kredietcontrole. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het voorkomen van fraude en het vermijden van wanbetalingsrisico's, omdat we vooraf betalen voor "aankoop op rekening".

Wij verwerken de gegevens die uw bank ons in het kader van de betalingsverwerking "op rekening" aan ons doorgeeft, voor de controle van de facturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk een overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren door middel van een "aankoop op rekening". Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

Zij kunnen bezwaar maken tegen de verwerking voor zover de verwerking wordt uitgevoerd op basis van de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


SOFORT by Klarna

Als u bij uw boeking kiest voor de betaalmethode "SOFORT", sturen wij de door u verstrekte gegevens door naar Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; hierna "SOFORT" genoemd) voor de verwerking van uw betaling. "SOFORT" is een directe overschrijvingsprocedure waarbij een bankoverschrijving tijdens het bestelproces kan worden ingevuld en in real time kan worden uitgevoerd. U wordt doorverwezen naar de website van de betalingsdienstaanbieder "SOFORT". De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het onmogelijk om een contract af te sluiten en/of uit te voeren met behulp van de betaalmethode "SOFORT". De voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens worden veilig via de "SSL"-procedure verzonden en uitsluitend voor de verwerking van de betaling verwerkt. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door "SOFORT" vindt u op https://www.sofort.de/datenschutz.html.


Amazon Payments

Op onze website bieden wij betaling aan via "Amazon Payments". Als u voor deze betaalmethode kiest, zal de betaling worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments UK Limited, 1 Principal Place, Worship Street, London EC2A 2FA (hierna "Amazon Payments" genoemd), aan wie wij uw betalingsgegevens die u in de loop van het boekingsproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw boeking zullen doorgeven met het oog op de verwerking van de betaling. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b), van het DSGVO. Het verstrekken van betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Indien de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een contract af te sluiten en/of de transactie uit te voeren via de "Amazon Payments" betaalmethode.

"Amazon Payments" zal een transactiebevestiging maken op basis van de ingediende informatie en kan uw informatie verwerken voor identiteits- en kredietverificatiedoeleinden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. De legitieme belangen van het voorkomen van fraude en misbruik van gegevens en het minimaliseren van het risico van insolventie worden nagestreefd. Bij de kredietbeoordeling worden mathematisch-statistische methoden gebruikt om een rating te berekenen met betrekking tot de kans op wanbetaling (de zogenaamde berekening van een scoringswaarde). "Amazon Payments' gebruikt de berekende scoringswaarde als basis voor zijn beslissing over de beschikbaarstelling van de respectievelijke betalingsmethoden. De berekening van een scoringswaarde is gebaseerd op erkende wetenschappelijke procedures. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen wij de verwerking beperken tot de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie over de manier waarop Amazon Payments uw gegevens verwerkt, kunt u terecht op https://pay.amazon.de/help/201751600

Zij kunnen bezwaar maken tegen de verwerking voor zover de verwerking wordt uitgevoerd op basis van de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt gebruik maken van uw recht van bezwaar door een bericht te sturen naar bovenstaande contactgegevens.


Wetshandhaving / adresbepaling / incasso

In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de bij de opdracht verstrekte gegevens aan een advocaat en/of externe bedrijven (bijv. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) door te geven met het oog op adresbepaling en/of rechtshandhaving. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen liggen in het voorkomen van fraude en het vermijden van risico's op wanbetaling. Daarnaast zullen wij uw gegevens indien nodig doorgeven om ervoor te zorgen dat onze rechten en de rechten van onze aangesloten bedrijven, onze samenwerkingspartners, onze medewerkers en/of de gebruikers van onze website beschermd zijn en dat de verwerking noodzakelijk is. In geen geval zullen wij uw gegevens aan derden verkopen of verhuren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij de verwerking voor de rechtshandhaving. Wij verwijderen de resulterende gegevens nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".Hosting

Wij maken gebruik van externe hostingdiensten van de aanbieder Host Europe GmbH (Hansestraße 111, 51149 Köln, Duitsland), die de volgende diensten verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagmiddelen en databasediensten, beveiliging en technisch onderhoud. Voor deze doeleinden worden alle gegevens - met inbegrip van de onder "Gebruik van onze website" genoemde toegangsgegevens - die nodig zijn voor de werking en het gebruik van onze website verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van externe hostingdiensten streven wij naar een efficiënte en veilige levering van onze website.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

16. Content Delivery Network 16. Content Delivery Network 16. Content Delivery Network

Cloudflare


Wij maken ook gebruik van de diensten van het Content Delivery Network (hierna "CDN") van Cloudflare Inc. op onze website. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, United States; hierna te noemen "Cloudfare") om ons online aanbod sneller terug te vinden. Wanneer u de website bezoekt, wordt een bibliotheek van het "CDN" in de cache van uw apparaat geplaatst om te voorkomen dat de inhoud opnieuw wordt geladen. Uw IP-adres wordt doorgegeven aan de provider in de VS. "Cloudflare" heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en heeft zich er aldus toe verbonden de Europese norm voor gegevensbescherming na te leven: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van "Cloudflare" streven we naar het gerechtvaardigde belang van een snellere terugname en een effectievere en betere presentatie van ons online aanbod. Cloudflare slaat gegevens 24 uur lang op. Meer informatie over de gegevensbeveiliging en de bewaartermijn bij Cloudflare vindt u onder: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

Cloudflare


Wij maken ook gebruik van de diensten van het Content Delivery Network (hierna "CDN") van Cloudflare Inc. op onze website. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, United States; hierna te noemen "Cloudfare") om ons online aanbod sneller terug te vinden. Wanneer u de website bezoekt, wordt een bibliotheek van het "CDN" in de cache van uw apparaat geplaatst om te voorkomen dat de inhoud opnieuw wordt geladen. Uw IP-adres wordt doorgegeven aan de provider in de VS. "Cloudflare" heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en heeft zich er aldus toe verbonden de Europese norm voor gegevensbescherming na te leven: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van "Cloudflare" streven we naar het gerechtvaardigde belang van een snellere terugname en een effectievere en betere presentatie van ons online aanbod. Cloudflare slaat gegevens 24 uur lang op. Meer informatie over de gegevensbeveiliging en de bewaartermijn bij Cloudflare vindt u onder: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

Cloudflare


Wij maken ook gebruik van de diensten van het Content Delivery Network (hierna "CDN") van Cloudflare Inc. op onze website. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, United States; hierna te noemen "Cloudfare") om ons online aanbod sneller terug te vinden. Wanneer u de website bezoekt, wordt een bibliotheek van het "CDN" in de cache van uw apparaat geplaatst om te voorkomen dat de inhoud opnieuw wordt geladen. Uw IP-adres wordt doorgegeven aan de provider in de VS. "Cloudflare" heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en heeft zich er aldus toe verbonden de Europese norm voor gegevensbescherming na te leven: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van "Cloudflare" streven we naar het gerechtvaardigde belang van een snellere terugname en een effectievere en betere presentatie van ons online aanbod. Cloudflare slaat gegevens 24 uur lang op. Meer informatie over de gegevensbeveiliging en de bewaartermijn bij Cloudflare vindt u onder: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".

17. Integratie van inhoud van derden 17. Integratie van inhoud van derden 17. Integratie van inhoud van derden

De website bevat inhoud van derden zoals video's, kaarten of afbeeldingen van andere websites. Deze integratie veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud ("derde aanbieders") de IP-adressen van de gebruikers waarnemen. Omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Hieronder informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die momenteel op onze website worden gebruikt en over de verwerking van deze diensten in individuele gevallen en over uw bestaande mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.


Google Web Fonts

We gebruiken webfonts van Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) voor de consistente weergave van de fonts. Wanneer u een website oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts uit "Google" in uw browser cache om teksten en fonts correct en sneller weer te geven. Hiervoor geeft de browser uw IP-adres door aan "Google" om de verbinding met de servers van "Google" tot stand te brengen. Google" ontvangt de informatie dat onze website door u is bezocht. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van "Google Web Fonts" streven we naar een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door "Google" en de opslagperiode bij "Google Web Fonts" vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van "Google": https://policies.google.com/privacy .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Google Maps

Deze website maakt gebruik van de "Google Maps"-dienst van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) om kaarten of kaartfragmenten weer te geven en stelt u zo in staat de kaartfunctie op de website gemakkelijk te gebruiken. Wanneer u de website bezoekt, ontvangt "Google" de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden sommige van de gegevens die in het hoofdstuk "Toegangsgegevens" en "Cookies" worden genoemd, aan "Google" doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of "Google" een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij "Google" bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan "Google", moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. "Google" slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount bij "Google" voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van "Google Maps" streven wij naar een legitieme interesse om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door de aanbieder van de plug-in en de opslagtermijn vindt u op "Google Maps" op https://policies.google.com/privacy?hl

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van cookies door cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde in de browserinstellingen worden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies ook voorkomen door de browser in "private mode" te openen.


Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna: "reCAPTCHA") op onze website. De dienst wordt geleverd door Google (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). Het doel van "reCAPTCHA" is om te controleren of de gegevens die op de website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Daartoe analyseert "reCAPTCHA" het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de gebruiker de website bezoekt. Voor analysedoeleinden evalueert "reCAPTCHA" verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar "Google". "Google" verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij het beschermen van onze webaanbiedingen tegen misbruik van automatische spionage en tegen ongevraagde e-mailadvertenties (SPAM). De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over "reCAPTCHA" en de duur van de opslag van gegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van "Google" op https://policies.google.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Google Custom Search

Wij gebruiken "Google Custom Search" van "Google" (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) als centrale zoekdienst. De geïntegreerde zoekservice maakt het mogelijk om in volledige tekst te zoeken naar de inhoud van ons internetaanbod. Door gebruik te maken van de zoekfunctie op de pagina met zoekresultaten, worden de gegevens van u tegelijkertijd ook naar "Google" verzonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om door u ingevoerde zoektermen en het IP-adres van uw toestel. De verwerking dient ter vereenvoudiging van de bruikbaarheid van onze website. Als u tegelijkertijd bij "Google" bent ingelogd, kan de dienst "Google" de informatie direct aan uw gebruikersprofiel toewijzen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt geassocieerd met "Google", moet u zich eerst afmelden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met de verwerking streven wij de legitieme belangen na om onze website aantrekkelijker te maken en u een extra service te bieden. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en retentie bij Google kunt u terecht op https://policies.google.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Google Tag Manager

Op onze website gebruiken we de "Google Tag Manager" van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). "Google Tag Manager" is een oplossing die het mogelijk maakt om websitetags te beheren via één enkele interface. De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool triggert andere tags die zelf gegevens kunnen verzamelen; wij zullen dit afzonderlijk aan u uitleggen in deze privacyverklaring. "Google Tag Manager heeft geen toegang tot die gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau heeft plaatsgevonden, blijft deze bestaan voor alle traceertags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.


Vimeo

Voor de integratie van video's op onze website gebruiken we de plugins van "Vimeo". "Vimeo" wordt geëxploiteerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York, New York 10011, USA. Door de verwerking van de gegevens door de plug-ins streven wij ernaar om visuele inhoud ("video's"), die wij op https://www.vimeo.com hebben gepubliceerd, in deze website op te nemen. Wanneer u een van onze websites bezoekt met de "Vimeo"-plugin, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van "Vimeo". De server van "Vimeo" ontvangt de informatie die u op de website die u heeft bezocht. Bovendien worden de gegevens die onder de rubriek "Toegangsgegevens" worden genoemd, gedeeltelijk doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u bent ingelogd op uw "Vimeo"-gebruikersaccount of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd als lid van "Vimeo", wijst "Vimeo" deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in, zoals het afspelen van een video door het activeren van de Afspeelknop, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. "Vimeo" slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount bij "Vimeo" voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerpen van websites. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met de verwerking streven wij de legitieme belangen na om onze website aantrekkelijker te maken en u een extra service te bieden. "Vimeo' verwerkt ook uw gegevens op servers in de VS. "Vimeo" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Schild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Vimeo" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active De gegevens worden gedurende een maand opgeslagen door "Vimeo". Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagtermijn bij "Vimeo" vindt u op https://vimeo.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door de knop voor het verwerken van onnodige cookies te deactiveren op: https://vimeo.com/cookie aan het einde van de website; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die u gebruikt in de "privémodus" om het gebruik van cookies te voorkomen.


YouTube-video‘s

Op de website gebruiken we plug-ins van het videoplatform "YouTube.de" of  of "YouTube.com", een dienst van YouTube LLC (hoofdvestiging op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS; hierna "YouTube"), waarvoor "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) verantwoordelijk is in de zin van de wet op de gegevensbescherming. Door de verwerking van gegevens via de plug-ins streven wij ernaar om visuele inhoud ("video's") die wij op "Youtube.de" of "Youtube.com" op deze website hebben gepubliceerd, op te nemen. De video's zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar "YouTube" worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Tijdens het afspelen van video's op onze website ontvangt "YouTube" de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien wordt een deel van de in de rubriek "Toegangsgegevens" genoemde gegevens naar "Google" gestuurd. Dit gebeurt ongeacht of "YouTube" een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij "Google" bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan "YouTube", moet u uitloggen voordat u de knop activeert. "YouTube" slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount bij "Google" voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met de verwerking streven wij de legitieme belangen na om onze website aantrekkelijker te maken en u een extra service te bieden. "Google" verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten en heeft het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, ingediend. U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal 9 maanden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door "YouTube" en de opslagperiode op "YouTube" is te vinden in het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die in "privémodus" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.

De website bevat inhoud van derden zoals video's, kaarten of afbeeldingen van andere websites. Deze integratie veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud ("derde aanbieders") de IP-adressen van de gebruikers waarnemen. Omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Hieronder informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die momenteel op onze website worden gebruikt en over de verwerking van deze diensten in individuele gevallen en over uw bestaande mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.


Google Web Fonts

We gebruiken webfonts van Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) voor de consistente weergave van de fonts. Wanneer u een website oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts uit "Google" in uw browser cache om teksten en fonts correct en sneller weer te geven. Hiervoor geeft de browser uw IP-adres door aan "Google" om de verbinding met de servers van "Google" tot stand te brengen. Google" ontvangt de informatie dat onze website door u is bezocht. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van "Google Web Fonts" streven we naar een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door "Google" en de opslagperiode bij "Google Web Fonts" vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van "Google": https://policies.google.com/privacy .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Google Maps

Deze website maakt gebruik van de "Google Maps"-dienst van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) om kaarten of kaartfragmenten weer te geven en stelt u zo in staat de kaartfunctie op de website gemakkelijk te gebruiken. Wanneer u de website bezoekt, ontvangt "Google" de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden sommige van de gegevens die in het hoofdstuk "Toegangsgegevens" en "Cookies" worden genoemd, aan "Google" doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of "Google" een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij "Google" bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan "Google", moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. "Google" slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount bij "Google" voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van "Google Maps" streven wij naar een legitieme interesse om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door de aanbieder van de plug-in en de opslagtermijn vindt u op "Google Maps" op https://policies.google.com/privacy?hl

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van cookies door cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde in de browserinstellingen worden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies ook voorkomen door de browser in "private mode" te openen.


Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna: "reCAPTCHA") op onze website. De dienst wordt geleverd door Google (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). Het doel van "reCAPTCHA" is om te controleren of de gegevens die op de website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Daartoe analyseert "reCAPTCHA" het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de gebruiker de website bezoekt. Voor analysedoeleinden evalueert "reCAPTCHA" verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar "Google". "Google" verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij het beschermen van onze webaanbiedingen tegen misbruik van automatische spionage en tegen ongevraagde e-mailadvertenties (SPAM). De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over "reCAPTCHA" en de duur van de opslag van gegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van "Google" op https://policies.google.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Google Custom Search

Wij gebruiken "Google Custom Search" van "Google" (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) als centrale zoekdienst. De geïntegreerde zoekservice maakt het mogelijk om in volledige tekst te zoeken naar de inhoud van ons internetaanbod. Door gebruik te maken van de zoekfunctie op de pagina met zoekresultaten, worden de gegevens van u tegelijkertijd ook naar "Google" verzonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om door u ingevoerde zoektermen en het IP-adres van uw toestel. De verwerking dient ter vereenvoudiging van de bruikbaarheid van onze website. Als u tegelijkertijd bij "Google" bent ingelogd, kan de dienst "Google" de informatie direct aan uw gebruikersprofiel toewijzen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt geassocieerd met "Google", moet u zich eerst afmelden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met de verwerking streven wij de legitieme belangen na om onze website aantrekkelijker te maken en u een extra service te bieden. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en retentie bij Google kunt u terecht op https://policies.google.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Google Tag Manager

Op onze website gebruiken we de "Google Tag Manager" van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). "Google Tag Manager" is een oplossing die het mogelijk maakt om websitetags te beheren via één enkele interface. De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool triggert andere tags die zelf gegevens kunnen verzamelen; wij zullen dit afzonderlijk aan u uitleggen in deze privacyverklaring. "Google Tag Manager heeft geen toegang tot die gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau heeft plaatsgevonden, blijft deze bestaan voor alle traceertags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.


Vimeo

Voor de integratie van video's op onze website gebruiken we de plugins van "Vimeo". "Vimeo" wordt geëxploiteerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York, New York 10011, USA. Door de verwerking van de gegevens door de plug-ins streven wij ernaar om visuele inhoud ("video's"), die wij op https://www.vimeo.com hebben gepubliceerd, in deze website op te nemen. Wanneer u een van onze websites bezoekt met de "Vimeo"-plugin, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van "Vimeo". De server van "Vimeo" ontvangt de informatie die u op de website die u heeft bezocht. Bovendien worden de gegevens die onder de rubriek "Toegangsgegevens" worden genoemd, gedeeltelijk doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u bent ingelogd op uw "Vimeo"-gebruikersaccount of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd als lid van "Vimeo", wijst "Vimeo" deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in, zoals het afspelen van een video door het activeren van de Afspeelknop, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. "Vimeo" slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount bij "Vimeo" voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerpen van websites. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met de verwerking streven wij de legitieme belangen na om onze website aantrekkelijker te maken en u een extra service te bieden. "Vimeo' verwerkt ook uw gegevens op servers in de VS. "Vimeo" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Schild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Vimeo" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active De gegevens worden gedurende een maand opgeslagen door "Vimeo". Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagtermijn bij "Vimeo" vindt u op https://vimeo.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door de knop voor het verwerken van onnodige cookies te deactiveren op: https://vimeo.com/cookie aan het einde van de website; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die u gebruikt in de "privémodus" om het gebruik van cookies te voorkomen.


YouTube-video‘s

Op de website gebruiken we plug-ins van het videoplatform "YouTube.de" of  of "YouTube.com", een dienst van YouTube LLC (hoofdvestiging op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS; hierna "YouTube"), waarvoor "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) verantwoordelijk is in de zin van de wet op de gegevensbescherming. Door de verwerking van gegevens via de plug-ins streven wij ernaar om visuele inhoud ("video's") die wij op "Youtube.de" of "Youtube.com" op deze website hebben gepubliceerd, op te nemen. De video's zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar "YouTube" worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Tijdens het afspelen van video's op onze website ontvangt "YouTube" de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien wordt een deel van de in de rubriek "Toegangsgegevens" genoemde gegevens naar "Google" gestuurd. Dit gebeurt ongeacht of "YouTube" een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij "Google" bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan "YouTube", moet u uitloggen voordat u de knop activeert. "YouTube" slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount bij "Google" voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met de verwerking streven wij de legitieme belangen na om onze website aantrekkelijker te maken en u een extra service te bieden. "Google" verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten en heeft het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, ingediend. U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal 9 maanden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door "YouTube" en de opslagperiode op "YouTube" is te vinden in het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die in "privémodus" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.

De website bevat inhoud van derden zoals video's, kaarten of afbeeldingen van andere websites. Deze integratie veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud ("derde aanbieders") de IP-adressen van de gebruikers waarnemen. Omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Hieronder informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die momenteel op onze website worden gebruikt en over de verwerking van deze diensten in individuele gevallen en over uw bestaande mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.


Google Web Fonts

We gebruiken webfonts van Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) voor de consistente weergave van de fonts. Wanneer u een website oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts uit "Google" in uw browser cache om teksten en fonts correct en sneller weer te geven. Hiervoor geeft de browser uw IP-adres door aan "Google" om de verbinding met de servers van "Google" tot stand te brengen. Google" ontvangt de informatie dat onze website door u is bezocht. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van "Google Web Fonts" streven we naar een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door "Google" en de opslagperiode bij "Google Web Fonts" vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van "Google": https://policies.google.com/privacy .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Google Maps

Deze website maakt gebruik van de "Google Maps"-dienst van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) om kaarten of kaartfragmenten weer te geven en stelt u zo in staat de kaartfunctie op de website gemakkelijk te gebruiken. Wanneer u de website bezoekt, ontvangt "Google" de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden sommige van de gegevens die in het hoofdstuk "Toegangsgegevens" en "Cookies" worden genoemd, aan "Google" doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of "Google" een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij "Google" bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan "Google", moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. "Google" slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount bij "Google" voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met het gebruik van "Google Maps" streven wij naar een legitieme interesse om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door de aanbieder van de plug-in en de opslagtermijn vindt u op "Google Maps" op https://policies.google.com/privacy?hl

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van cookies door cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde in de browserinstellingen worden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies ook voorkomen door de browser in "private mode" te openen.


Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna: "reCAPTCHA") op onze website. De dienst wordt geleverd door Google (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). Het doel van "reCAPTCHA" is om te controleren of de gegevens die op de website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Daartoe analyseert "reCAPTCHA" het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de gebruiker de website bezoekt. Voor analysedoeleinden evalueert "reCAPTCHA" verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar "Google". "Google" verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij het beschermen van onze webaanbiedingen tegen misbruik van automatische spionage en tegen ongevraagde e-mailadvertenties (SPAM). De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over "reCAPTCHA" en de duur van de opslag van gegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van "Google" op https://policies.google.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Google Custom Search

Wij gebruiken "Google Custom Search" van "Google" (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) als centrale zoekdienst. De geïntegreerde zoekservice maakt het mogelijk om in volledige tekst te zoeken naar de inhoud van ons internetaanbod. Door gebruik te maken van de zoekfunctie op de pagina met zoekresultaten, worden de gegevens van u tegelijkertijd ook naar "Google" verzonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om door u ingevoerde zoektermen en het IP-adres van uw toestel. De verwerking dient ter vereenvoudiging van de bruikbaarheid van onze website. Als u tegelijkertijd bij "Google" bent ingelogd, kan de dienst "Google" de informatie direct aan uw gebruikersprofiel toewijzen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt geassocieerd met "Google", moet u zich eerst afmelden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met de verwerking streven wij de legitieme belangen na om onze website aantrekkelijker te maken en u een extra service te bieden. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en retentie bij Google kunt u terecht op https://policies.google.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder".


Google Tag Manager

Op onze website gebruiken we de "Google Tag Manager" van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). "Google Tag Manager" is een oplossing die het mogelijk maakt om websitetags te beheren via één enkele interface. De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool triggert andere tags die zelf gegevens kunnen verzamelen; wij zullen dit afzonderlijk aan u uitleggen in deze privacyverklaring. "Google Tag Manager heeft geen toegang tot die gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau heeft plaatsgevonden, blijft deze bestaan voor alle traceertags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.


Vimeo

Voor de integratie van video's op onze website gebruiken we de plugins van "Vimeo". "Vimeo" wordt geëxploiteerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York, New York 10011, USA. Door de verwerking van de gegevens door de plug-ins streven wij ernaar om visuele inhoud ("video's"), die wij op https://www.vimeo.com hebben gepubliceerd, in deze website op te nemen. Wanneer u een van onze websites bezoekt met de "Vimeo"-plugin, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van "Vimeo". De server van "Vimeo" ontvangt de informatie die u op de website die u heeft bezocht. Bovendien worden de gegevens die onder de rubriek "Toegangsgegevens" worden genoemd, gedeeltelijk doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u bent ingelogd op uw "Vimeo"-gebruikersaccount of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd als lid van "Vimeo", wijst "Vimeo" deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in, zoals het afspelen van een video door het activeren van de Afspeelknop, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. "Vimeo" slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount bij "Vimeo" voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerpen van websites. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met de verwerking streven wij de legitieme belangen na om onze website aantrekkelijker te maken en u een extra service te bieden. "Vimeo' verwerkt ook uw gegevens op servers in de VS. "Vimeo" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Schild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Vimeo" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active De gegevens worden gedurende een maand opgeslagen door "Vimeo". Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagtermijn bij "Vimeo" vindt u op https://vimeo.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door de knop voor het verwerken van onnodige cookies te deactiveren op: https://vimeo.com/cookie aan het einde van de website; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die u gebruikt in de "privémodus" om het gebruik van cookies te voorkomen.


YouTube-video‘s

Op de website gebruiken we plug-ins van het videoplatform "YouTube.de" of  of "YouTube.com", een dienst van YouTube LLC (hoofdvestiging op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS; hierna "YouTube"), waarvoor "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) verantwoordelijk is in de zin van de wet op de gegevensbescherming. Door de verwerking van gegevens via de plug-ins streven wij ernaar om visuele inhoud ("video's") die wij op "Youtube.de" of "Youtube.com" op deze website hebben gepubliceerd, op te nemen. De video's zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar "YouTube" worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Tijdens het afspelen van video's op onze website ontvangt "YouTube" de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien wordt een deel van de in de rubriek "Toegangsgegevens" genoemde gegevens naar "Google" gestuurd. Dit gebeurt ongeacht of "YouTube" een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij "Google" bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan "YouTube", moet u uitloggen voordat u de knop activeert. "YouTube" slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount bij "Google" voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Met de verwerking streven wij de legitieme belangen na om onze website aantrekkelijker te maken en u een extra service te bieden. "Google" verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten en heeft het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, ingediend. U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active De gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal 9 maanden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door "YouTube" en de opslagperiode op "YouTube" is te vinden in het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die in "privémodus" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.

18. Diensten voor statistische, analytische en marketingdoeleinden 18. Diensten voor statistische, analytische en marketingdoeleinden 18. Diensten voor statistische, analytische en marketingdoeleinden

Wij gebruiken diensten van derden voor statistische, analytische en marketingdoeleinden. Op deze manier kunnen wij u voorzien van een gebruiksvriendelijk en geoptimaliseerd gebruik van de website. De derde aanbieders gebruiken cookies om hun diensten te controleren (zie het gedeelte "Cookies" hierboven). Hieronder informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die momenteel op onze website worden gebruikt en over de verwerking van deze diensten in individuele gevallen en over uw bestaande mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.


Google Analytics

Om onze website optimaal af te stemmen op de interesses van de gebruiker maken we gebruik van "Google Analytics", een webanalysedienst van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). "Google Analytics" maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (zie het gedeelte "Cookies" hiervoor), die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de informatie die wordt gegenereerd over het gebruik van onze website door uw terminal - bijvoorbeeld dat u een bepaalde website hebt opgeroepen - en verwerkt onder andere de gegevens die in het gedeelte "Toegangsgegevens" zijn vermeld, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website, de "Facebook-ID" en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, met het oog op een statistische analyse van het gebruik van de website. Deze website maakt gebruik van "Google Analytics" met de extensie "anonymizeIp()". Dit verkort de verwerking van IP-adressen om het veel moeilijker te maken om personen te identificeren. Volgens "Google" wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van "Google" in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van ons zal "Google" deze informatie verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en - voor zover wij dit afzonderlijk aangeven - om ons andere diensten in verband met het gebruik van de website aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser voor deze doeleinden doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van "Google". De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme interesse in de verwerking ligt in de statistische analyse van het gebruik van de website, het meten van het bereik en de optimalisatie en verbetering van onze website. Uw gegevens in verband met "Google Analytics" worden uiterlijk na veertien maanden verwijderd. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin uw gegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft "Google" zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Meer informatie over gegevensbescherming bij "Google" is te vinden op: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die wordt gebruikt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Hotjar

We maken ook gebruik van de "Hotjar" analyseservice om onze website beter en gebruiksvriendelijker te maken. De aanbieder van de analysedienst is Hotjar Ltd (Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, +1 (855) 464-6788, david@hotjar.com ; hierna "Hotjar"). Met behulp van "Hotjar" registreren we bewegingen op onze websites in zogenaamde heat maps en verwerken we gegevens voor analysedoeleinden. Alle gegevens worden zo verwerkt dat we ze niet aan specifieke gebruikers kunnen toewijzen. We kunnen alleen maar begrijpen hoe de muis beweegt, waar hij klikt en hoe ver hij beweegt. Om uw gebruiksgedrag te analyseren maakt de "Hotjar" gebruik van zogenaamde "cookies" (zie het gedeelte "Cookies" eerder), die op uw computer worden opgeslagen en uw IP-adres en informatie over het gebruik van onze website door uw terminal verwerkt. "Hotjar" zegt dat het je IP-adres verkort voordat het verder verwerkt wordt. Als persoonlijke gegevens op een website worden weergegeven, worden deze automatisch door "Hotjar" verborgen, zodat ze voor ons niet traceerbaar zijn. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme interesse in de verwerking ligt in de statistische analyse van het gebruik van de website, het meten van het bereik en de optimalisatie en verbetering van onze website. Uw gegevens in verband met "Hotjar" worden uiterlijk na twaalf maanden gewist; een overzicht van de opslagperiode bij "Hotjar" vindt u op: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information . Meer informatie over gegevensbescherming bij "Hotjar" is te vinden op: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het activeren van de "One-Click-Deactivation" op: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out of door het activeren van de "Do-Not-Track-Functie" in uw browsersoftware, die wordt ondersteund door "Hotjar". Instructies voor het activeren van de Do-Not-Track-functie op: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Facebook Custom Audiences

Verder maakt de website gebruik van de functie "Website Custom Audiences" van "Facebook". De aanbieder is Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, e-mail: impressum-support@support.facebook.com ; hierna; „Facebook). Zogenaamde web beacons zoals de "Facebook pixel" worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruiksgedrag op onze website, die door "Facebook" wordt verwerkt. Hierdoor kunnen gebruikers van de website en gebruikers van "Facebook" die tot een vergelijkbare doelgroep behoren, in het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk "Facebook" interessante advertenties ("Facebook-advertenties") ontvangen. Met behulp van de "Facebook-pixels" (kleine afbeeldingen die ook in onze website zijn geïntegreerd en die automatisch worden geladen wanneer u onze website oproept en die u in staat stellen om het gedrag van de gebruiker te volgen), maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server "Facebook". Door de integratie van de "Facebook-pixels" verwerkt "Facebook" door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door uw eindapparaat - bijv. dat u een bepaalde website hebt opgeroepen - en verwerkt onder andere de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website, de "Facebook-ID" alsmede de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde informatie koppelen aan uw account. Ook als u niet geregistreerd bent op Facebook of niet ingelogd bent op Facebook, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identifiers te weten komt en verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op "Facebook", het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. Als "Facebook" de gegevens in de VS verwerkt, heeft "Facebook" zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. De certificering van "Facebook" kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. De opslagperiode van de informatie in de Facebook-cookies is drie maanden. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode op "Facebook" vindt u op: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens: door het deactiveren van de functie in de "Advertentie-instellingen" voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/ads/preferences/ ; door het deactiveren van de "Facebook"-interesses-gerelateerde advertenties die deel uitmaken van de "Over advertenties" zelfreguleringscampagne via de link http://optout.aboutads.info/, deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van uw browser in de "private modus" om te voorkomen dat er gebruik gemaakt wordt van cookies in uw browser om te voorkomen dat cookies worden gebruikt.


Facebook Analytics

We gebruiken de tool "Facebook Analytics" van "Facebook". De aanbieder is Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, e-mail: impressum-support@support.facebook.com ; hierna; „Facebook). Voor het gebruik van "Facebook Analytics" gebruiken wij de zogenaamde "Facebook-pixel" om het gebruik van onze website en de aanwezigheid op het internet te analyseren, bijvoorbeeld in de sociale netwerken "Facebook" en "Instagram", de interacties die door gebruikers op onze website en de aanwezigheid op het internet worden uitgevoerd, alsook om het bereik van onze advertenties te meten. Met behulp van de "Facebook-pixels" (kleine afbeeldingen die ook in onze website zijn geïntegreerd en die automatisch worden geladen wanneer u onze website oproept en die u in staat stellen om het gedrag van de gebruiker te volgen), maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server "Facebook". Door de integratie van de "Facebook-pixels" verwerkt "Facebook" door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door uw eindapparaat - bijvoorbeeld dat u een bepaalde website hebt opgeroepen - en verwerkt onder andere de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website, de "Facebook-ID" evenals de datum en het tijdstip van de serveropvraag, met als doel de analyse van onze website en de aanwezigheid van onze website en internetaanwezigheid, de analyse van de interactie tussen de gebruikers en de meting van het bereik van onze advertenties. De informatie die door middel van de "Facebook-pixel" wordt verkregen dient ons uitsluitend voor statistische doeleinden, wordt ons door "Facebook" als statistische gegevens anoniem aan ons doorgegeven en geeft geen informatie over de persoon van de gebruiker. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde informatie koppelen aan uw account. Zelfs als een gebruiker niet geregistreerd is bij of ingelogd is op "Facebook", kan "Facebook" het IP-adres en andere identifiers leren en verwerken. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen in de verwerking ligt in de statistische analyse van het gebruik van de website, het meten van het bereik van advertenties en het optimaliseren en verbeteren van onze website. Als "Facebook" de gegevens in de VS verwerkt, heeft "Facebook" zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. De certificering van "Facebook" kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. De opslagperiode van de informatie in de Facebook-cookies is drie maanden. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode op "Facebook" vindt u op: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het deactiveren van de functie in de "advertentie-instellingen" voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/ads/preferences/; door het deactiveren van de interessegerelateerde advertenties van "Facebook", die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties", via de link http://optout.aboutads.info/ , waar deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in de "privémodus" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Google Ads (Conversion)

Wij gebruiken de "Google Ads" dienst van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001) om onze aantrekkelijke aanbiedingen te adverteren op op externe websites (voorheen bekend als "Google AdWords"). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Deze reclamemedia worden geleverd door "Google" via zogenaamde "Ad Servers". Voor dit doel gebruiken we "Ad Server"-cookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde parameters voor het meten van het bereik te meten, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers. Als u onze website bezoekt via een "Google"-advertentie, slaat "Google Ads" een cookie op uw terminal op. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de door uw apparaat gegenereerde informatie over de interactie met ons reclamemateriaal (het oproepen van een bepaalde internetpagina of het aanklikken van een reclamemiddel), de in het gedeelte "Toegangsgegevens" genoemde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, voor het analyseren en visualiseren van de reikwijdtemeting van onze advertenties. Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de "Google"-server. Als u geregistreerd bent bij een dienst van "Google", kan "Google" het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij "Google" geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres te weten komt en verwerkt. "Google" geeft ons alleen statistische evaluaties om het succes van ons reclamemateriaal te meten. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de statistische analyse van het gebruik van de website, de meting van het bereik en de optimalisatie van advertenties, alsook in de traceerbaarheid en verbetering van de uitgaven van onze reclamekosten. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en de tijd die u uw gegevens op Google kunt opslaan, gaat u naar: https://policies.google.com/privacy.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin ; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Google Ads (Dynamic Remarketing)

We gebruiken de tool "Google Ads" met de functie "Dynamic Remarketing" van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). Dit is een procedure waarmee wij u nogmaals willen aanspreken. De " Dynamic Remarketing " functie stelt ons in staat om gebruikers van onze site te herkennen op andere sites binnen het "Google" advertentienetwerk (in "Google" zoeken of op "YouTube", zogenaamde "Google-advertenties" of op andere sites) en om advertenties te presenteren die zijn aangepast aan hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. Daartoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in het kader waarvan de gebruiker geïnteresseerd is om ook na een bezoek aan onze website gerichte reclame op andere pagina's aan de gebruikers te kunnen tonen. Als u onze website bezoekt, slaat "Google Ads" een cookie op uw eindapparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. De in het kader van "Google Ads" verzamelde gegevens worden niet samengevoegd met gegevens van andere "Google"-producten. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en de tijd die u uw gegevens op Google kunt opslaan, gaat u naar: https://policies.google.com/privacy.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin ; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Google DoubleClick

We blijven de online marketingtool "DoubleClick" van "Google" gebruiken (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). "DoubleClick' gebruikt cookies om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Met behulp van cookies (zie hiervoor de paragraaf "Cookies") registreert "Google" welke advertenties in welke browser worden geplaatst en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. Hierdoor kunnen "Google" en haar partnersites advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan websites. Daarnaast kan "DoubleClick" cookies gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Bijvoorbeeld, als een gebruiker een dubbelklikadvertentie ziet en later dezelfde browser gebruikt om de website van de adverteerder te bezoeken en daar iets te kopen. Door de integratie van "DoubleClick" ontvangt "Google" de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft gebeld of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst van "Google", kan "Google" het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij "Google" geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres te weten komt en opslaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. Daarnaast hebben we een legitiem belang bij het meten van het bereik en het optimaliseren van advertenties, evenals bij de traceerbaarheid en verbetering van reclame-uitgaven. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. De opslagperiode bij "Google" is in dit opzicht dertien maanden. Voor meer informatie over privacy en de tijd die u uw gegevens op "Google" kunt opslaan, gaat u naar: https://policies.google.com/privacy.  

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin ; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


AWIN (voorheen Digital Window)

Deze website maakt gebruik van de trackingfuncties van het affiliate netwerk AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlin; voorheen "Digital Window", hierna "AWIN"). Een zogenaamde pixelcode wordt gebruikt om het bereik van onze advertenties te meten en het succes van een advertentiemedium toe te wijzen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen in het kader van het betreffende partnerprogramma zijn. Zogenaamde web beacons (pixelcode) plaatsen een cookie op het eindapparaat van de gebruiker ter herkenning. "AWIN" gebruikt de cookies om de informatie te verwerken die door uw eindapparaat wordt gegenereerd over interacties met ons reclamemateriaal (bijv. het oproepen van een specifieke website of het klikken op een reclamemateriaal) en de gegevens die zijn gespecificeerd in het gedeelte "Toegangsgegevens" voor het analyseren van het bereik en de succesmeting van onze advertenties. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de statistische analyse van het gebruik van de website, de meting van het bereik en de optimalisatie van advertenties, alsook in de traceerbaarheid en verbetering van de uitgaven van onze reclamekosten. De maximale opslagperiode voor verwerking onder "AWIN" is één jaar. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode is te vinden op: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH . 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door de opt-out links te activeren op: https://www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout ; door cookies te deactiveren in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Bing Ads

Op onze website gebruiken we de trackingfuncties van "Bing Ads" van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, hierna "Microsoft"). "Microsoft" slaat een cookie op het eindapparaat van de gebruiker op om het bereik van onze advertenties te meten en om het succes van een advertentiemedium te kunnen toewijzen. Als u onze website bezoekt via een advertentie van "Microsoft Bing Ads", slaat "Microsoft" een cookie op uw apparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "Microsoft" de informatie die uw eindapparaat genereert over de interactie met onze reclamemedia (bel naar een specifieke website of klik op een reclamemedium) en gedeeltelijk ook de gegevens die zijn gespecificeerd in het gedeelte "Toegangsgegevens" om het bereik en het succes van onze advertenties te analyseren. "Microsoft" verwerkt de gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. U kunt de certificering van "Microsoft" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de statistische analyse van het gebruik van de website, de meting van het bereik en de optimalisatie van advertenties, alsook in de traceerbaarheid en verbetering van de uitgaven van onze reclamekosten. De opslagperiode voor verwerking in het kader van "Bing Ads" is dertien maanden. Voor meer informatie over het privacybeleid en de opslagduur van Microsoft, bezoek: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement en https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/privacy-policy .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Criteo (Dynamic Retargeting)

De site maakt gebruik van de Dynamic Retargeting functie van de Criteo online advertentiedienst (Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Paris). De Dynamic Remarketing functie stelt ons in staat om gebruikers van onze site te herkennen op andere sites binnen het Criteo advertentienetwerk en advertenties te presenteren die zijn afgestemd op hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. Daartoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld door te kijken welke gebruikers geïnteresseerd zijn om ook na een bezoek aan onze website op andere websites gerichte reclame aan de gebruikers te kunnen tonen. Wanneer u onze website bezoekt, slaat "Criteo" een cookie op uw apparaat op. "Criteo" gebruikt cookies om de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website te verwerken, evenals de gegevens die zijn gespecificeerd in het gedeelte "Gebruik van onze website", in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek, om gepersonaliseerde advertenties uit te spelen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. De opslagperiode voor "Criteo" is dertien maanden. Voor meer informatie over Criteo's privacy en opslagperiode kunt u terecht op: https://www.criteo.com/de/privacy/ .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door gebruik te maken van de afmeldingslink ("Criteo Dynamic Remarketing") op: https://www.criteo.com/de/privacy/ ; door cookies te deactiveren in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die u gebruikt in de "private modus" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Adtriba

Voor het meten en evalueren van onze marketingactiviteiten in verschillende reclamekanalen maken wij gebruik van "Adtriba", een dienst van Adtriba GmbH (Hoheluftchaussee 112, 20353 Hamburg; hierna "Adtriba" genoemd). "Adtriba" gebruikt zogenaamde "cookies" (zie het gedeelte "Cookies" hierboven), die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van onze marketingactiviteiten mogelijk maken. In Duitsland gebruikt "Adtriba" cookies om de informatie te verwerken die door uw eindapparaat wordt gegenereerd over de interactie met ons reclamemateriaal (het oproepen van een specifieke website of het aanklikken van een reclamemateriaal) en gedeeltelijk ook de gegevens die in het gedeelte "Toegangsgegevens" worden gespecificeerd om het bereik en het succes van onze advertenties te analyseren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Unsere berechtigten Interessen an der Verarbeitung liegen in der statistischen Analyse der Website-Nutzung, der Reichweitenmessung unserer Marketing-Aktivitäten sowie der Optimierung und Verbesserung unseres Webangebots und unserer Werbemaßnahmen. De opslagperiode voor "Adtriba" is 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en de opslagperiode van Adtriba, kunt u terecht op: https://privacy.adtriba.com .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door op de opt-out-knop onder de volgende link te klikken: https://privacy.adtriba.com ("Opt-Out van Adtriba tracking"); door cookies te deactiveren in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Sociomantic

Deze website maakt gebruik van "sociomantic", een dienst van dunnhumby Germany GmbH (Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin, hierna "sociomantic" genoemd), om op gebruik gebaseerde online reclame uit te spelen. Door gebruik te maken van " sociomantic" kunnen we gebruikers van onze website herkennen op andere websites binnen het "sociomantic" reclamenetwerk en advertenties presenteren die zijn afgestemd op hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. Daartoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld door te kijken welke gebruikers geïnteresseerd zijn om ook na een bezoek aan onze website op andere websites gerichte reclame aan de gebruikers te kunnen tonen. Wanneer u onze website bezoekt, slaat "sociomantic" een cookie op uw apparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "sociomantic" de door uw apparaat gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het hoofdstuk "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. De maximale opslagperiode voor "sociomantic" is drie maanden. Meer informatie over gegevensbescherming en de opslagperiode bij "sociomantic" is te vinden op https://www.sociomantic.com/privacy/en/ .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://www.sociomantic.com/privacy/en/ ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Usemax

Deze website gebruikt ook "SaleCycle" om op gebruik gebaseerde online reclame, SaleCycle (Alexander House, Durham, DH4 5RA, UK, Web: https://www.salecycle.com ; af te spelen; hierna: “SaleCycle”). Door gebruik te maken van "SaleCycle" kunnen we gebruikers van onze website herkennen op andere websites binnen het "SaleCycle" advertentienetwerk en advertenties presenteren die zijn afgestemd op hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. "SaleCycle" maakt het ook mogelijk om gepersonaliseerde reclameaanbiedingen op onze website te tonen. Daartoe worden de interacties van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in het kader waarvan de gebruiker geïnteresseerd is om ook na een bezoek aan onze website gerichte reclame op andere websites aan de gebruikers te kunnen tonen. De informatie over het gebruik van de website wordt ook gebruikt door "SaleCycle" om gebruikers met vergelijkbaar gebruiksgedrag te identificeren en om hen aan te spreken met geïndividualiseerde advertenties. Als u onze website bezoekt, slaat "SaleCycle" een cookie op uw apparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "SaleCycle" de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het winnen van nieuwe klanten, het tonen van advertenties aan alle gebruikers die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. De opslagperiode voor "SaleCycle" is zes maanden. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode bij "SaleCycle" vindt u op https://www.salecycle.com/gdpr/.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://www.salecycle.com/privacy-policy/ ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.

 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://www.salecycle.com/privacy-policy/ ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.

Copyright Ó by Spirit Legal LLP

Wij gebruiken diensten van derden voor statistische, analytische en marketingdoeleinden. Op deze manier kunnen wij u voorzien van een gebruiksvriendelijk en geoptimaliseerd gebruik van de website. De derde aanbieders gebruiken cookies om hun diensten te controleren (zie het gedeelte "Cookies" hierboven). Hieronder informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die momenteel op onze website worden gebruikt en over de verwerking van deze diensten in individuele gevallen en over uw bestaande mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.


Google Analytics

Om onze website optimaal af te stemmen op de interesses van de gebruiker maken we gebruik van "Google Analytics", een webanalysedienst van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). "Google Analytics" maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (zie het gedeelte "Cookies" hiervoor), die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de informatie die wordt gegenereerd over het gebruik van onze website door uw terminal - bijvoorbeeld dat u een bepaalde website hebt opgeroepen - en verwerkt onder andere de gegevens die in het gedeelte "Toegangsgegevens" zijn vermeld, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website, de "Facebook-ID" en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, met het oog op een statistische analyse van het gebruik van de website. Deze website maakt gebruik van "Google Analytics" met de extensie "anonymizeIp()". Dit verkort de verwerking van IP-adressen om het veel moeilijker te maken om personen te identificeren. Volgens "Google" wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van "Google" in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van ons zal "Google" deze informatie verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en - voor zover wij dit afzonderlijk aangeven - om ons andere diensten in verband met het gebruik van de website aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser voor deze doeleinden doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van "Google". De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme interesse in de verwerking ligt in de statistische analyse van het gebruik van de website, het meten van het bereik en de optimalisatie en verbetering van onze website. Uw gegevens in verband met "Google Analytics" worden uiterlijk na veertien maanden verwijderd. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin uw gegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft "Google" zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Meer informatie over gegevensbescherming bij "Google" is te vinden op: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die wordt gebruikt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Hotjar

We maken ook gebruik van de "Hotjar" analyseservice om onze website beter en gebruiksvriendelijker te maken. De aanbieder van de analysedienst is Hotjar Ltd (Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, +1 (855) 464-6788, david@hotjar.com ; hierna "Hotjar"). Met behulp van "Hotjar" registreren we bewegingen op onze websites in zogenaamde heat maps en verwerken we gegevens voor analysedoeleinden. Alle gegevens worden zo verwerkt dat we ze niet aan specifieke gebruikers kunnen toewijzen. We kunnen alleen maar begrijpen hoe de muis beweegt, waar hij klikt en hoe ver hij beweegt. Om uw gebruiksgedrag te analyseren maakt de "Hotjar" gebruik van zogenaamde "cookies" (zie het gedeelte "Cookies" eerder), die op uw computer worden opgeslagen en uw IP-adres en informatie over het gebruik van onze website door uw terminal verwerkt. "Hotjar" zegt dat het je IP-adres verkort voordat het verder verwerkt wordt. Als persoonlijke gegevens op een website worden weergegeven, worden deze automatisch door "Hotjar" verborgen, zodat ze voor ons niet traceerbaar zijn. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme interesse in de verwerking ligt in de statistische analyse van het gebruik van de website, het meten van het bereik en de optimalisatie en verbetering van onze website. Uw gegevens in verband met "Hotjar" worden uiterlijk na twaalf maanden gewist; een overzicht van de opslagperiode bij "Hotjar" vindt u op: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information . Meer informatie over gegevensbescherming bij "Hotjar" is te vinden op: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het activeren van de "One-Click-Deactivation" op: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out of door het activeren van de "Do-Not-Track-Functie" in uw browsersoftware, die wordt ondersteund door "Hotjar". Instructies voor het activeren van de Do-Not-Track-functie op: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Facebook Custom Audiences

Verder maakt de website gebruik van de functie "Website Custom Audiences" van "Facebook". De aanbieder is Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, e-mail: impressum-support@support.facebook.com ; hierna; „Facebook). Zogenaamde web beacons zoals de "Facebook pixel" worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruiksgedrag op onze website, die door "Facebook" wordt verwerkt. Hierdoor kunnen gebruikers van de website en gebruikers van "Facebook" die tot een vergelijkbare doelgroep behoren, in het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk "Facebook" interessante advertenties ("Facebook-advertenties") ontvangen. Met behulp van de "Facebook-pixels" (kleine afbeeldingen die ook in onze website zijn geïntegreerd en die automatisch worden geladen wanneer u onze website oproept en die u in staat stellen om het gedrag van de gebruiker te volgen), maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server "Facebook". Door de integratie van de "Facebook-pixels" verwerkt "Facebook" door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door uw eindapparaat - bijv. dat u een bepaalde website hebt opgeroepen - en verwerkt onder andere de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website, de "Facebook-ID" alsmede de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde informatie koppelen aan uw account. Ook als u niet geregistreerd bent op Facebook of niet ingelogd bent op Facebook, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identifiers te weten komt en verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op "Facebook", het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. Als "Facebook" de gegevens in de VS verwerkt, heeft "Facebook" zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. De certificering van "Facebook" kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. De opslagperiode van de informatie in de Facebook-cookies is drie maanden. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode op "Facebook" vindt u op: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens: door het deactiveren van de functie in de "Advertentie-instellingen" voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/ads/preferences/ ; door het deactiveren van de "Facebook"-interesses-gerelateerde advertenties die deel uitmaken van de "Over advertenties" zelfreguleringscampagne via de link http://optout.aboutads.info/, deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van uw browser in de "private modus" om te voorkomen dat er gebruik gemaakt wordt van cookies in uw browser om te voorkomen dat cookies worden gebruikt.


Facebook Analytics

We gebruiken de tool "Facebook Analytics" van "Facebook". De aanbieder is Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, e-mail: impressum-support@support.facebook.com ; hierna; „Facebook). Voor het gebruik van "Facebook Analytics" gebruiken wij de zogenaamde "Facebook-pixel" om het gebruik van onze website en de aanwezigheid op het internet te analyseren, bijvoorbeeld in de sociale netwerken "Facebook" en "Instagram", de interacties die door gebruikers op onze website en de aanwezigheid op het internet worden uitgevoerd, alsook om het bereik van onze advertenties te meten. Met behulp van de "Facebook-pixels" (kleine afbeeldingen die ook in onze website zijn geïntegreerd en die automatisch worden geladen wanneer u onze website oproept en die u in staat stellen om het gedrag van de gebruiker te volgen), maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server "Facebook". Door de integratie van de "Facebook-pixels" verwerkt "Facebook" door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door uw eindapparaat - bijvoorbeeld dat u een bepaalde website hebt opgeroepen - en verwerkt onder andere de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website, de "Facebook-ID" evenals de datum en het tijdstip van de serveropvraag, met als doel de analyse van onze website en de aanwezigheid van onze website en internetaanwezigheid, de analyse van de interactie tussen de gebruikers en de meting van het bereik van onze advertenties. De informatie die door middel van de "Facebook-pixel" wordt verkregen dient ons uitsluitend voor statistische doeleinden, wordt ons door "Facebook" als statistische gegevens anoniem aan ons doorgegeven en geeft geen informatie over de persoon van de gebruiker. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde informatie koppelen aan uw account. Zelfs als een gebruiker niet geregistreerd is bij of ingelogd is op "Facebook", kan "Facebook" het IP-adres en andere identifiers leren en verwerken. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen in de verwerking ligt in de statistische analyse van het gebruik van de website, het meten van het bereik van advertenties en het optimaliseren en verbeteren van onze website. Als "Facebook" de gegevens in de VS verwerkt, heeft "Facebook" zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. De certificering van "Facebook" kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. De opslagperiode van de informatie in de Facebook-cookies is drie maanden. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode op "Facebook" vindt u op: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het deactiveren van de functie in de "advertentie-instellingen" voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/ads/preferences/; door het deactiveren van de interessegerelateerde advertenties van "Facebook", die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties", via de link http://optout.aboutads.info/ , waar deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in de "privémodus" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Google Ads (Conversion)

Wij gebruiken de "Google Ads" dienst van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001) om onze aantrekkelijke aanbiedingen te adverteren op op externe websites (voorheen bekend als "Google AdWords"). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Deze reclamemedia worden geleverd door "Google" via zogenaamde "Ad Servers". Voor dit doel gebruiken we "Ad Server"-cookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde parameters voor het meten van het bereik te meten, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers. Als u onze website bezoekt via een "Google"-advertentie, slaat "Google Ads" een cookie op uw terminal op. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de door uw apparaat gegenereerde informatie over de interactie met ons reclamemateriaal (het oproepen van een bepaalde internetpagina of het aanklikken van een reclamemiddel), de in het gedeelte "Toegangsgegevens" genoemde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, voor het analyseren en visualiseren van de reikwijdtemeting van onze advertenties. Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de "Google"-server. Als u geregistreerd bent bij een dienst van "Google", kan "Google" het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij "Google" geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres te weten komt en verwerkt. "Google" geeft ons alleen statistische evaluaties om het succes van ons reclamemateriaal te meten. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de statistische analyse van het gebruik van de website, de meting van het bereik en de optimalisatie van advertenties, alsook in de traceerbaarheid en verbetering van de uitgaven van onze reclamekosten. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en de tijd die u uw gegevens op Google kunt opslaan, gaat u naar: https://policies.google.com/privacy.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin ; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Google Ads (Dynamic Remarketing)

We gebruiken de tool "Google Ads" met de functie "Dynamic Remarketing" van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). Dit is een procedure waarmee wij u nogmaals willen aanspreken. De " Dynamic Remarketing " functie stelt ons in staat om gebruikers van onze site te herkennen op andere sites binnen het "Google" advertentienetwerk (in "Google" zoeken of op "YouTube", zogenaamde "Google-advertenties" of op andere sites) en om advertenties te presenteren die zijn aangepast aan hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. Daartoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in het kader waarvan de gebruiker geïnteresseerd is om ook na een bezoek aan onze website gerichte reclame op andere pagina's aan de gebruikers te kunnen tonen. Als u onze website bezoekt, slaat "Google Ads" een cookie op uw eindapparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. De in het kader van "Google Ads" verzamelde gegevens worden niet samengevoegd met gegevens van andere "Google"-producten. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en de tijd die u uw gegevens op Google kunt opslaan, gaat u naar: https://policies.google.com/privacy.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin ; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Google DoubleClick

We blijven de online marketingtool "DoubleClick" van "Google" gebruiken (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). "DoubleClick' gebruikt cookies om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Met behulp van cookies (zie hiervoor de paragraaf "Cookies") registreert "Google" welke advertenties in welke browser worden geplaatst en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. Hierdoor kunnen "Google" en haar partnersites advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan websites. Daarnaast kan "DoubleClick" cookies gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Bijvoorbeeld, als een gebruiker een dubbelklikadvertentie ziet en later dezelfde browser gebruikt om de website van de adverteerder te bezoeken en daar iets te kopen. Door de integratie van "DoubleClick" ontvangt "Google" de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft gebeld of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst van "Google", kan "Google" het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij "Google" geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres te weten komt en opslaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. Daarnaast hebben we een legitiem belang bij het meten van het bereik en het optimaliseren van advertenties, evenals bij de traceerbaarheid en verbetering van reclame-uitgaven. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. De opslagperiode bij "Google" is in dit opzicht dertien maanden. Voor meer informatie over privacy en de tijd die u uw gegevens op "Google" kunt opslaan, gaat u naar: https://policies.google.com/privacy.  

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin ; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


AWIN (voorheen Digital Window)

Deze website maakt gebruik van de trackingfuncties van het affiliate netwerk AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlin; voorheen "Digital Window", hierna "AWIN"). Een zogenaamde pixelcode wordt gebruikt om het bereik van onze advertenties te meten en het succes van een advertentiemedium toe te wijzen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen in het kader van het betreffende partnerprogramma zijn. Zogenaamde web beacons (pixelcode) plaatsen een cookie op het eindapparaat van de gebruiker ter herkenning. "AWIN" gebruikt de cookies om de informatie te verwerken die door uw eindapparaat wordt gegenereerd over interacties met ons reclamemateriaal (bijv. het oproepen van een specifieke website of het klikken op een reclamemateriaal) en de gegevens die zijn gespecificeerd in het gedeelte "Toegangsgegevens" voor het analyseren van het bereik en de succesmeting van onze advertenties. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de statistische analyse van het gebruik van de website, de meting van het bereik en de optimalisatie van advertenties, alsook in de traceerbaarheid en verbetering van de uitgaven van onze reclamekosten. De maximale opslagperiode voor verwerking onder "AWIN" is één jaar. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode is te vinden op: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH . 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door de opt-out links te activeren op: https://www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout ; door cookies te deactiveren in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Bing Ads

Op onze website gebruiken we de trackingfuncties van "Bing Ads" van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, hierna "Microsoft"). "Microsoft" slaat een cookie op het eindapparaat van de gebruiker op om het bereik van onze advertenties te meten en om het succes van een advertentiemedium te kunnen toewijzen. Als u onze website bezoekt via een advertentie van "Microsoft Bing Ads", slaat "Microsoft" een cookie op uw apparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "Microsoft" de informatie die uw eindapparaat genereert over de interactie met onze reclamemedia (bel naar een specifieke website of klik op een reclamemedium) en gedeeltelijk ook de gegevens die zijn gespecificeerd in het gedeelte "Toegangsgegevens" om het bereik en het succes van onze advertenties te analyseren. "Microsoft" verwerkt de gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. U kunt de certificering van "Microsoft" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de statistische analyse van het gebruik van de website, de meting van het bereik en de optimalisatie van advertenties, alsook in de traceerbaarheid en verbetering van de uitgaven van onze reclamekosten. De opslagperiode voor verwerking in het kader van "Bing Ads" is dertien maanden. Voor meer informatie over het privacybeleid en de opslagduur van Microsoft, bezoek: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement en https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/privacy-policy .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Criteo (Dynamic Retargeting)

De site maakt gebruik van de Dynamic Retargeting functie van de Criteo online advertentiedienst (Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Paris). De Dynamic Remarketing functie stelt ons in staat om gebruikers van onze site te herkennen op andere sites binnen het Criteo advertentienetwerk en advertenties te presenteren die zijn afgestemd op hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. Daartoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld door te kijken welke gebruikers geïnteresseerd zijn om ook na een bezoek aan onze website op andere websites gerichte reclame aan de gebruikers te kunnen tonen. Wanneer u onze website bezoekt, slaat "Criteo" een cookie op uw apparaat op. "Criteo" gebruikt cookies om de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website te verwerken, evenals de gegevens die zijn gespecificeerd in het gedeelte "Gebruik van onze website", in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek, om gepersonaliseerde advertenties uit te spelen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. De opslagperiode voor "Criteo" is dertien maanden. Voor meer informatie over Criteo's privacy en opslagperiode kunt u terecht op: https://www.criteo.com/de/privacy/ .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door gebruik te maken van de afmeldingslink ("Criteo Dynamic Remarketing") op: https://www.criteo.com/de/privacy/ ; door cookies te deactiveren in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die u gebruikt in de "private modus" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Adtriba

Voor het meten en evalueren van onze marketingactiviteiten in verschillende reclamekanalen maken wij gebruik van "Adtriba", een dienst van Adtriba GmbH (Hoheluftchaussee 112, 20353 Hamburg; hierna "Adtriba" genoemd). "Adtriba" gebruikt zogenaamde "cookies" (zie het gedeelte "Cookies" hierboven), die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van onze marketingactiviteiten mogelijk maken. In Duitsland gebruikt "Adtriba" cookies om de informatie te verwerken die door uw eindapparaat wordt gegenereerd over de interactie met ons reclamemateriaal (het oproepen van een specifieke website of het aanklikken van een reclamemateriaal) en gedeeltelijk ook de gegevens die in het gedeelte "Toegangsgegevens" worden gespecificeerd om het bereik en het succes van onze advertenties te analyseren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Unsere berechtigten Interessen an der Verarbeitung liegen in der statistischen Analyse der Website-Nutzung, der Reichweitenmessung unserer Marketing-Aktivitäten sowie der Optimierung und Verbesserung unseres Webangebots und unserer Werbemaßnahmen. De opslagperiode voor "Adtriba" is 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en de opslagperiode van Adtriba, kunt u terecht op: https://privacy.adtriba.com .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door op de opt-out-knop onder de volgende link te klikken: https://privacy.adtriba.com ("Opt-Out van Adtriba tracking"); door cookies te deactiveren in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Sociomantic

Deze website maakt gebruik van "sociomantic", een dienst van dunnhumby Germany GmbH (Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin, hierna "sociomantic" genoemd), om op gebruik gebaseerde online reclame uit te spelen. Door gebruik te maken van " sociomantic" kunnen we gebruikers van onze website herkennen op andere websites binnen het "sociomantic" reclamenetwerk en advertenties presenteren die zijn afgestemd op hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. Daartoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld door te kijken welke gebruikers geïnteresseerd zijn om ook na een bezoek aan onze website op andere websites gerichte reclame aan de gebruikers te kunnen tonen. Wanneer u onze website bezoekt, slaat "sociomantic" een cookie op uw apparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "sociomantic" de door uw apparaat gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het hoofdstuk "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. De maximale opslagperiode voor "sociomantic" is drie maanden. Meer informatie over gegevensbescherming en de opslagperiode bij "sociomantic" is te vinden op https://www.sociomantic.com/privacy/en/ .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://www.sociomantic.com/privacy/en/ ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Usemax

Deze website gebruikt ook "SaleCycle" om op gebruik gebaseerde online reclame, SaleCycle (Alexander House, Durham, DH4 5RA, UK, Web: https://www.salecycle.com ; af te spelen; hierna: “SaleCycle”). Door gebruik te maken van "SaleCycle" kunnen we gebruikers van onze website herkennen op andere websites binnen het "SaleCycle" advertentienetwerk en advertenties presenteren die zijn afgestemd op hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. "SaleCycle" maakt het ook mogelijk om gepersonaliseerde reclameaanbiedingen op onze website te tonen. Daartoe worden de interacties van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in het kader waarvan de gebruiker geïnteresseerd is om ook na een bezoek aan onze website gerichte reclame op andere websites aan de gebruikers te kunnen tonen. De informatie over het gebruik van de website wordt ook gebruikt door "SaleCycle" om gebruikers met vergelijkbaar gebruiksgedrag te identificeren en om hen aan te spreken met geïndividualiseerde advertenties. Als u onze website bezoekt, slaat "SaleCycle" een cookie op uw apparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "SaleCycle" de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het winnen van nieuwe klanten, het tonen van advertenties aan alle gebruikers die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. De opslagperiode voor "SaleCycle" is zes maanden. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode bij "SaleCycle" vindt u op https://www.salecycle.com/gdpr/.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://www.salecycle.com/privacy-policy/ ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.

 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://www.salecycle.com/privacy-policy/ ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.

Copyright Ó by Spirit Legal LLP

Wij gebruiken diensten van derden voor statistische, analytische en marketingdoeleinden. Op deze manier kunnen wij u voorzien van een gebruiksvriendelijk en geoptimaliseerd gebruik van de website. De derde aanbieders gebruiken cookies om hun diensten te controleren (zie het gedeelte "Cookies" hierboven). Hieronder informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die momenteel op onze website worden gebruikt en over de verwerking van deze diensten in individuele gevallen en over uw bestaande mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.


Google Analytics

Om onze website optimaal af te stemmen op de interesses van de gebruiker maken we gebruik van "Google Analytics", een webanalysedienst van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). "Google Analytics" maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (zie het gedeelte "Cookies" hiervoor), die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de informatie die wordt gegenereerd over het gebruik van onze website door uw terminal - bijvoorbeeld dat u een bepaalde website hebt opgeroepen - en verwerkt onder andere de gegevens die in het gedeelte "Toegangsgegevens" zijn vermeld, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website, de "Facebook-ID" en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, met het oog op een statistische analyse van het gebruik van de website. Deze website maakt gebruik van "Google Analytics" met de extensie "anonymizeIp()". Dit verkort de verwerking van IP-adressen om het veel moeilijker te maken om personen te identificeren. Volgens "Google" wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van "Google" in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van ons zal "Google" deze informatie verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en - voor zover wij dit afzonderlijk aangeven - om ons andere diensten in verband met het gebruik van de website aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser voor deze doeleinden doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van "Google". De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme interesse in de verwerking ligt in de statistische analyse van het gebruik van de website, het meten van het bereik en de optimalisatie en verbetering van onze website. Uw gegevens in verband met "Google Analytics" worden uiterlijk na veertien maanden verwijderd. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin uw gegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft "Google" zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Meer informatie over gegevensbescherming bij "Google" is te vinden op: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die wordt gebruikt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Hotjar

We maken ook gebruik van de "Hotjar" analyseservice om onze website beter en gebruiksvriendelijker te maken. De aanbieder van de analysedienst is Hotjar Ltd (Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, +1 (855) 464-6788, david@hotjar.com ; hierna "Hotjar"). Met behulp van "Hotjar" registreren we bewegingen op onze websites in zogenaamde heat maps en verwerken we gegevens voor analysedoeleinden. Alle gegevens worden zo verwerkt dat we ze niet aan specifieke gebruikers kunnen toewijzen. We kunnen alleen maar begrijpen hoe de muis beweegt, waar hij klikt en hoe ver hij beweegt. Om uw gebruiksgedrag te analyseren maakt de "Hotjar" gebruik van zogenaamde "cookies" (zie het gedeelte "Cookies" eerder), die op uw computer worden opgeslagen en uw IP-adres en informatie over het gebruik van onze website door uw terminal verwerkt. "Hotjar" zegt dat het je IP-adres verkort voordat het verder verwerkt wordt. Als persoonlijke gegevens op een website worden weergegeven, worden deze automatisch door "Hotjar" verborgen, zodat ze voor ons niet traceerbaar zijn. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme interesse in de verwerking ligt in de statistische analyse van het gebruik van de website, het meten van het bereik en de optimalisatie en verbetering van onze website. Uw gegevens in verband met "Hotjar" worden uiterlijk na twaalf maanden gewist; een overzicht van de opslagperiode bij "Hotjar" vindt u op: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information . Meer informatie over gegevensbescherming bij "Hotjar" is te vinden op: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het activeren van de "One-Click-Deactivation" op: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out of door het activeren van de "Do-Not-Track-Functie" in uw browsersoftware, die wordt ondersteund door "Hotjar". Instructies voor het activeren van de Do-Not-Track-functie op: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Facebook Custom Audiences

Verder maakt de website gebruik van de functie "Website Custom Audiences" van "Facebook". De aanbieder is Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, e-mail: impressum-support@support.facebook.com ; hierna; „Facebook). Zogenaamde web beacons zoals de "Facebook pixel" worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruiksgedrag op onze website, die door "Facebook" wordt verwerkt. Hierdoor kunnen gebruikers van de website en gebruikers van "Facebook" die tot een vergelijkbare doelgroep behoren, in het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk "Facebook" interessante advertenties ("Facebook-advertenties") ontvangen. Met behulp van de "Facebook-pixels" (kleine afbeeldingen die ook in onze website zijn geïntegreerd en die automatisch worden geladen wanneer u onze website oproept en die u in staat stellen om het gedrag van de gebruiker te volgen), maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server "Facebook". Door de integratie van de "Facebook-pixels" verwerkt "Facebook" door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door uw eindapparaat - bijv. dat u een bepaalde website hebt opgeroepen - en verwerkt onder andere de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website, de "Facebook-ID" alsmede de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde informatie koppelen aan uw account. Ook als u niet geregistreerd bent op Facebook of niet ingelogd bent op Facebook, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identifiers te weten komt en verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op "Facebook", het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. Als "Facebook" de gegevens in de VS verwerkt, heeft "Facebook" zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. De certificering van "Facebook" kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. De opslagperiode van de informatie in de Facebook-cookies is drie maanden. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode op "Facebook" vindt u op: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens: door het deactiveren van de functie in de "Advertentie-instellingen" voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/ads/preferences/ ; door het deactiveren van de "Facebook"-interesses-gerelateerde advertenties die deel uitmaken van de "Over advertenties" zelfreguleringscampagne via de link http://optout.aboutads.info/, deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van uw browser in de "private modus" om te voorkomen dat er gebruik gemaakt wordt van cookies in uw browser om te voorkomen dat cookies worden gebruikt.


Facebook Analytics

We gebruiken de tool "Facebook Analytics" van "Facebook". De aanbieder is Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, e-mail: impressum-support@support.facebook.com ; hierna; „Facebook). Voor het gebruik van "Facebook Analytics" gebruiken wij de zogenaamde "Facebook-pixel" om het gebruik van onze website en de aanwezigheid op het internet te analyseren, bijvoorbeeld in de sociale netwerken "Facebook" en "Instagram", de interacties die door gebruikers op onze website en de aanwezigheid op het internet worden uitgevoerd, alsook om het bereik van onze advertenties te meten. Met behulp van de "Facebook-pixels" (kleine afbeeldingen die ook in onze website zijn geïntegreerd en die automatisch worden geladen wanneer u onze website oproept en die u in staat stellen om het gedrag van de gebruiker te volgen), maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server "Facebook". Door de integratie van de "Facebook-pixels" verwerkt "Facebook" door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door uw eindapparaat - bijvoorbeeld dat u een bepaalde website hebt opgeroepen - en verwerkt onder andere de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website, de "Facebook-ID" evenals de datum en het tijdstip van de serveropvraag, met als doel de analyse van onze website en de aanwezigheid van onze website en internetaanwezigheid, de analyse van de interactie tussen de gebruikers en de meting van het bereik van onze advertenties. De informatie die door middel van de "Facebook-pixel" wordt verkregen dient ons uitsluitend voor statistische doeleinden, wordt ons door "Facebook" als statistische gegevens anoniem aan ons doorgegeven en geeft geen informatie over de persoon van de gebruiker. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde informatie koppelen aan uw account. Zelfs als een gebruiker niet geregistreerd is bij of ingelogd is op "Facebook", kan "Facebook" het IP-adres en andere identifiers leren en verwerken. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen in de verwerking ligt in de statistische analyse van het gebruik van de website, het meten van het bereik van advertenties en het optimaliseren en verbeteren van onze website. Als "Facebook" de gegevens in de VS verwerkt, heeft "Facebook" zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. De certificering van "Facebook" kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. De opslagperiode van de informatie in de Facebook-cookies is drie maanden. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode op "Facebook" vindt u op: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het deactiveren van de functie in de "advertentie-instellingen" voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/ads/preferences/; door het deactiveren van de interessegerelateerde advertenties van "Facebook", die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties", via de link http://optout.aboutads.info/ , waar deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in de "privémodus" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Google Ads (Conversion)

Wij gebruiken de "Google Ads" dienst van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001) om onze aantrekkelijke aanbiedingen te adverteren op op externe websites (voorheen bekend als "Google AdWords"). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Deze reclamemedia worden geleverd door "Google" via zogenaamde "Ad Servers". Voor dit doel gebruiken we "Ad Server"-cookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde parameters voor het meten van het bereik te meten, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers. Als u onze website bezoekt via een "Google"-advertentie, slaat "Google Ads" een cookie op uw terminal op. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de door uw apparaat gegenereerde informatie over de interactie met ons reclamemateriaal (het oproepen van een bepaalde internetpagina of het aanklikken van een reclamemiddel), de in het gedeelte "Toegangsgegevens" genoemde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, voor het analyseren en visualiseren van de reikwijdtemeting van onze advertenties. Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de "Google"-server. Als u geregistreerd bent bij een dienst van "Google", kan "Google" het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij "Google" geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres te weten komt en verwerkt. "Google" geeft ons alleen statistische evaluaties om het succes van ons reclamemateriaal te meten. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de statistische analyse van het gebruik van de website, de meting van het bereik en de optimalisatie van advertenties, alsook in de traceerbaarheid en verbetering van de uitgaven van onze reclamekosten. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en de tijd die u uw gegevens op Google kunt opslaan, gaat u naar: https://policies.google.com/privacy.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin ; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Google Ads (Dynamic Remarketing)

We gebruiken de tool "Google Ads" met de functie "Dynamic Remarketing" van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). Dit is een procedure waarmee wij u nogmaals willen aanspreken. De " Dynamic Remarketing " functie stelt ons in staat om gebruikers van onze site te herkennen op andere sites binnen het "Google" advertentienetwerk (in "Google" zoeken of op "YouTube", zogenaamde "Google-advertenties" of op andere sites) en om advertenties te presenteren die zijn aangepast aan hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. Daartoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in het kader waarvan de gebruiker geïnteresseerd is om ook na een bezoek aan onze website gerichte reclame op andere pagina's aan de gebruikers te kunnen tonen. Als u onze website bezoekt, slaat "Google Ads" een cookie op uw eindapparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. De in het kader van "Google Ads" verzamelde gegevens worden niet samengevoegd met gegevens van andere "Google"-producten. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. De opslagperiode bij "Google" is maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en de tijd die u uw gegevens op Google kunt opslaan, gaat u naar: https://policies.google.com/privacy.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin ; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Google DoubleClick

We blijven de online marketingtool "DoubleClick" van "Google" gebruiken (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). "DoubleClick' gebruikt cookies om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Met behulp van cookies (zie hiervoor de paragraaf "Cookies") registreert "Google" welke advertenties in welke browser worden geplaatst en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Met behulp van cookies verwerkt "Google" de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. Hierdoor kunnen "Google" en haar partnersites advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan websites. Daarnaast kan "DoubleClick" cookies gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Bijvoorbeeld, als een gebruiker een dubbelklikadvertentie ziet en later dezelfde browser gebruikt om de website van de adverteerder te bezoeken en daar iets te kopen. Door de integratie van "DoubleClick" ontvangt "Google" de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft gebeld of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst van "Google", kan "Google" het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij "Google" geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres te weten komt en opslaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. Daarnaast hebben we een legitiem belang bij het meten van het bereik en het optimaliseren van advertenties, evenals bij de traceerbaarheid en verbetering van reclame-uitgaven. "Google" verwerkt uw gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework U kunt de certificering van "Google" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. De opslagperiode bij "Google" is in dit opzicht dertien maanden. Voor meer informatie over privacy en de tijd die u uw gegevens op "Google" kunt opslaan, gaat u naar: https://policies.google.com/privacy.  

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin ; door het deactiveren van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door het openen van de browser die gebruikt wordt in "private mode" om het gebruik van cookies te voorkomen.


AWIN (voorheen Digital Window)

Deze website maakt gebruik van de trackingfuncties van het affiliate netwerk AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlin; voorheen "Digital Window", hierna "AWIN"). Een zogenaamde pixelcode wordt gebruikt om het bereik van onze advertenties te meten en het succes van een advertentiemedium toe te wijzen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen in het kader van het betreffende partnerprogramma zijn. Zogenaamde web beacons (pixelcode) plaatsen een cookie op het eindapparaat van de gebruiker ter herkenning. "AWIN" gebruikt de cookies om de informatie te verwerken die door uw eindapparaat wordt gegenereerd over interacties met ons reclamemateriaal (bijv. het oproepen van een specifieke website of het klikken op een reclamemateriaal) en de gegevens die zijn gespecificeerd in het gedeelte "Toegangsgegevens" voor het analyseren van het bereik en de succesmeting van onze advertenties. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de statistische analyse van het gebruik van de website, de meting van het bereik en de optimalisatie van advertenties, alsook in de traceerbaarheid en verbetering van de uitgaven van onze reclamekosten. De maximale opslagperiode voor verwerking onder "AWIN" is één jaar. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode is te vinden op: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH . 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door de opt-out links te activeren op: https://www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout ; door cookies te deactiveren in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Bing Ads

Op onze website gebruiken we de trackingfuncties van "Bing Ads" van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, hierna "Microsoft"). "Microsoft" slaat een cookie op het eindapparaat van de gebruiker op om het bereik van onze advertenties te meten en om het succes van een advertentiemedium te kunnen toewijzen. Als u onze website bezoekt via een advertentie van "Microsoft Bing Ads", slaat "Microsoft" een cookie op uw apparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "Microsoft" de informatie die uw eindapparaat genereert over de interactie met onze reclamemedia (bel naar een specifieke website of klik op een reclamemedium) en gedeeltelijk ook de gegevens die zijn gespecificeerd in het gedeelte "Toegangsgegevens" om het bereik en het succes van onze advertenties te analyseren. "Microsoft" verwerkt de gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. U kunt de certificering van "Microsoft" bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de statistische analyse van het gebruik van de website, de meting van het bereik en de optimalisatie van advertenties, alsook in de traceerbaarheid en verbetering van de uitgaven van onze reclamekosten. De opslagperiode voor verwerking in het kader van "Bing Ads" is dertien maanden. Voor meer informatie over het privacybeleid en de opslagduur van Microsoft, bezoek: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement en https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/privacy-policy .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Criteo (Dynamic Retargeting)

De site maakt gebruik van de Dynamic Retargeting functie van de Criteo online advertentiedienst (Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Paris). De Dynamic Remarketing functie stelt ons in staat om gebruikers van onze site te herkennen op andere sites binnen het Criteo advertentienetwerk en advertenties te presenteren die zijn afgestemd op hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. Daartoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld door te kijken welke gebruikers geïnteresseerd zijn om ook na een bezoek aan onze website op andere websites gerichte reclame aan de gebruikers te kunnen tonen. Wanneer u onze website bezoekt, slaat "Criteo" een cookie op uw apparaat op. "Criteo" gebruikt cookies om de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website te verwerken, evenals de gegevens die zijn gespecificeerd in het gedeelte "Gebruik van onze website", in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek, om gepersonaliseerde advertenties uit te spelen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. De opslagperiode voor "Criteo" is dertien maanden. Voor meer informatie over Criteo's privacy en opslagperiode kunt u terecht op: https://www.criteo.com/de/privacy/ .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door gebruik te maken van de afmeldingslink ("Criteo Dynamic Remarketing") op: https://www.criteo.com/de/privacy/ ; door cookies te deactiveren in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die u gebruikt in de "private modus" om het gebruik van cookies te voorkomen.


Adtriba

Voor het meten en evalueren van onze marketingactiviteiten in verschillende reclamekanalen maken wij gebruik van "Adtriba", een dienst van Adtriba GmbH (Hoheluftchaussee 112, 20353 Hamburg; hierna "Adtriba" genoemd). "Adtriba" gebruikt zogenaamde "cookies" (zie het gedeelte "Cookies" hierboven), die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van onze marketingactiviteiten mogelijk maken. In Duitsland gebruikt "Adtriba" cookies om de informatie te verwerken die door uw eindapparaat wordt gegenereerd over de interactie met ons reclamemateriaal (het oproepen van een specifieke website of het aanklikken van een reclamemateriaal) en gedeeltelijk ook de gegevens die in het gedeelte "Toegangsgegevens" worden gespecificeerd om het bereik en het succes van onze advertenties te analyseren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Unsere berechtigten Interessen an der Verarbeitung liegen in der statistischen Analyse der Website-Nutzung, der Reichweitenmessung unserer Marketing-Aktivitäten sowie der Optimierung und Verbesserung unseres Webangebots und unserer Werbemaßnahmen. De opslagperiode voor "Adtriba" is 24 maanden. Voor meer informatie over privacy en de opslagperiode van Adtriba, kunt u terecht op: https://privacy.adtriba.com .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door op de opt-out-knop onder de volgende link te klikken: https://privacy.adtriba.com ("Opt-Out van Adtriba tracking"); door cookies te deactiveren in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Sociomantic

Deze website maakt gebruik van "sociomantic", een dienst van dunnhumby Germany GmbH (Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin, hierna "sociomantic" genoemd), om op gebruik gebaseerde online reclame uit te spelen. Door gebruik te maken van " sociomantic" kunnen we gebruikers van onze website herkennen op andere websites binnen het "sociomantic" reclamenetwerk en advertenties presenteren die zijn afgestemd op hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. Daartoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld door te kijken welke gebruikers geïnteresseerd zijn om ook na een bezoek aan onze website op andere websites gerichte reclame aan de gebruikers te kunnen tonen. Wanneer u onze website bezoekt, slaat "sociomantic" een cookie op uw apparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "sociomantic" de door uw apparaat gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het hoofdstuk "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het tonen van advertenties die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. De maximale opslagperiode voor "sociomantic" is drie maanden. Meer informatie over gegevensbescherming en de opslagperiode bij "sociomantic" is te vinden op https://www.sociomantic.com/privacy/en/ .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://www.sociomantic.com/privacy/en/ ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.


Usemax

Deze website gebruikt ook "SaleCycle" om op gebruik gebaseerde online reclame, SaleCycle (Alexander House, Durham, DH4 5RA, UK, Web: https://www.salecycle.com ; af te spelen; hierna: “SaleCycle”). Door gebruik te maken van "SaleCycle" kunnen we gebruikers van onze website herkennen op andere websites binnen het "SaleCycle" advertentienetwerk en advertenties presenteren die zijn afgestemd op hun interesses. Advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. "SaleCycle" maakt het ook mogelijk om gepersonaliseerde reclameaanbiedingen op onze website te tonen. Daartoe worden de interacties van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in het kader waarvan de gebruiker geïnteresseerd is om ook na een bezoek aan onze website gerichte reclame op andere websites aan de gebruikers te kunnen tonen. De informatie over het gebruik van de website wordt ook gebruikt door "SaleCycle" om gebruikers met vergelijkbaar gebruiksgedrag te identificeren en om hen aan te spreken met geïndividualiseerde advertenties. Als u onze website bezoekt, slaat "SaleCycle" een cookie op uw apparaat op. Met behulp van cookies verwerkt "SaleCycle" de door uw terminal gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en de in het gedeelte "Toegangsgegevens" vermelde gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag, om gepersonaliseerde advertenties uit te voeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van het DSGVO. Wij streven de legitieme belangen na van het herkennen van gebruikers van onze website op andere websites, het winnen van nieuwe klanten, het tonen van advertenties aan alle gebruikers die voor hen van belang zijn en het interessanter maken van onze website voor onze gebruikers. De opslagperiode voor "SaleCycle" is zes maanden. Meer informatie over de gegevensbescherming en de opslagperiode bij "SaleCycle" vindt u op https://www.salecycle.com/gdpr/.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://www.salecycle.com/privacy-policy/ ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.

 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar aan te tekenen bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking: door te klikken op de afmeldingslink op: https://www.salecycle.com/privacy-policy/ ; door het uitschakelen van cookies in de instellingen van uw browsersoftware of door de browser te openen die in "private mode" wordt gebruikt om het gebruik van cookies te voorkomen.

Copyright Ó by Spirit Legal LLP