icon_perfect-travelling-plane ico_prozent

FALKE Belgium

In welke shop wilt u winkelen?

Shop
België
Shop
België
Bulgarije
China
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Engeland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Schweiz
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
VS
Zweden
Taal
Nederlands
Taal
Nederlands
Engels
Frans
Engels
Chinese
Engels
Engels
Engels
Duits
Duits
Engels
Engels
Engels
Frans
Engels
Engels
Engels
Engels
Italian
Engels
Engels
Engels
Frans
Engels
Engels
Nederlands
Engels
Duits
Engels
Engels
Engels
Russisch
Duits
Engels
Frans
Italian
Engels
Engels
Slowaaks
Spaans
Engels
Engels
Engels
Engels

Privacyverklaring van FALKE KGaA Privacyverklaring van FALKE KGaA Privacyverklaring van FALKE KGaA

FALKE KGaA vindt het fijn dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De verzameling van uw gegevens vindt plaats in het kader van wettelijke voorschriften. Hierna lichten we toe welke informatie FALKE KGaA tijdens uw bezoek aan onze website registreert en hoe deze informatie wordt gebruikt.

FALKE KGaA vindt het fijn dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De verzameling van uw gegevens vindt plaats in het kader van wettelijke voorschriften. Hierna lichten we toe welke informatie FALKE KGaA tijdens uw bezoek aan onze website registreert en hoe deze informatie wordt gebruikt.

FALKE KGaA vindt het fijn dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De verzameling van uw gegevens vindt plaats in het kader van wettelijke voorschriften. Hierna lichten we toe welke informatie FALKE KGaA tijdens uw bezoek aan onze website registreert en hoe deze informatie wordt gebruikt.

1. Onderwerp van de privacyverklaring 1. Onderwerp van de privacyverklaring 1. Onderwerp van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling, verwerking en het gebruik (hierna gezamenlijk te noemen: 'gebruik') van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze webpagina's, het gebruik van onze webshop en het telkens daarmee samenhangende aanvullende aanbod (bijvoorbeeld nieuwsbrieven). Persoonsgegevens (hierna te noemen: 'gegevens') zijn alle persoonlijke of zakelijke details van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en bankrekening.


Verzameling en opslag van persoonsgegevens


Wij registreren persoonsgegevens over u, indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. De persoonsgegevens die u op deze wijze aan ons hebt verstrekt, zullen wij vanzelfsprekend uitsluitend gebruiken voor het doel waarmee u deze gegevens bij het contact ter beschikking heeft gesteld. Mededeling van deze gegevens vindt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming plaats. Voor zover het hierbij gaat om gegevens over communicatiemethoden (bijvoorbeeld e-mailadres of telefoonnummer), verleent u ons eveneens toestemming dat we u eventueel via deze communicatiemethode benaderen om uw vraag te beantwoorden. Uw verklaringen van toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor kunt u zich richten tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming van wie de contactgegevens hieronder staan. Indien u een klant of geregistreerde gebruiker van deze website bent, wordt het IP-adres dat bij de registratie aan uw eindapparaat is toegewezen opgeslagen totdat u uw registratie beëindigt. Hetzelfde geldt voor wanneer u een product in onze webshop hebt gekocht. Dan worden het tijdstip en het IP-adres, waarmee is besteld, net zo lang opgeslagen als u een geregistreerde gebruiker van deze website bent. Hetzelfde geldt bij een aanmelding voor onze nieuwsbrief via e-mail. Ook in dit geval wordt het IP-adres opgeslagen dat u bij uw aanmelding hebt gebruikt. Persoonsgegevens worden in het kader van het gebruikmaken van onze aanbiedingen enkel verzameld en opgeslagen, indien u deze aan ons hebt verstrekt via het bestelformulier. Indien het gebruiksdoel is komen te vervallen, worden de gegevens verwijderd. In het kader van een bestelling of bij het openen van een klantaccount worden met name de hieronder vermelde gegevens verzameld:


 • Aanhef, titel
 • Naam, voornaam, geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • evt. telefoonnummer

bij het plaatsen van een bestelling eventuele betaalgegevens zoals bankgegevens of creditcardnummer.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling, verwerking en het gebruik (hierna gezamenlijk te noemen: 'gebruik') van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze webpagina's, het gebruik van onze webshop en het telkens daarmee samenhangende aanvullende aanbod (bijvoorbeeld nieuwsbrieven). Persoonsgegevens (hierna te noemen: 'gegevens') zijn alle persoonlijke of zakelijke details van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en bankrekening.


Verzameling en opslag van persoonsgegevens


Wij registreren persoonsgegevens over u, indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. De persoonsgegevens die u op deze wijze aan ons hebt verstrekt, zullen wij vanzelfsprekend uitsluitend gebruiken voor het doel waarmee u deze gegevens bij het contact ter beschikking heeft gesteld. Mededeling van deze gegevens vindt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming plaats. Voor zover het hierbij gaat om gegevens over communicatiemethoden (bijvoorbeeld e-mailadres of telefoonnummer), verleent u ons eveneens toestemming dat we u eventueel via deze communicatiemethode benaderen om uw vraag te beantwoorden. Uw verklaringen van toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor kunt u zich richten tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming van wie de contactgegevens hieronder staan. Indien u een klant of geregistreerde gebruiker van deze website bent, wordt het IP-adres dat bij de registratie aan uw eindapparaat is toegewezen opgeslagen totdat u uw registratie beëindigt. Hetzelfde geldt voor wanneer u een product in onze webshop hebt gekocht. Dan worden het tijdstip en het IP-adres, waarmee is besteld, net zo lang opgeslagen als u een geregistreerde gebruiker van deze website bent. Hetzelfde geldt bij een aanmelding voor onze nieuwsbrief via e-mail. Ook in dit geval wordt het IP-adres opgeslagen dat u bij uw aanmelding hebt gebruikt. Persoonsgegevens worden in het kader van het gebruikmaken van onze aanbiedingen enkel verzameld en opgeslagen, indien u deze aan ons hebt verstrekt via het bestelformulier. Indien het gebruiksdoel is komen te vervallen, worden de gegevens verwijderd. In het kader van een bestelling of bij het openen van een klantaccount worden met name de hieronder vermelde gegevens verzameld:


 • Aanhef, titel
 • Naam, voornaam, geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • evt. telefoonnummer

bij het plaatsen van een bestelling eventuele betaalgegevens zoals bankgegevens of creditcardnummer.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling, verwerking en het gebruik (hierna gezamenlijk te noemen: 'gebruik') van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze webpagina's, het gebruik van onze webshop en het telkens daarmee samenhangende aanvullende aanbod (bijvoorbeeld nieuwsbrieven). Persoonsgegevens (hierna te noemen: 'gegevens') zijn alle persoonlijke of zakelijke details van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en bankrekening.


Verzameling en opslag van persoonsgegevens


Wij registreren persoonsgegevens over u, indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. De persoonsgegevens die u op deze wijze aan ons hebt verstrekt, zullen wij vanzelfsprekend uitsluitend gebruiken voor het doel waarmee u deze gegevens bij het contact ter beschikking heeft gesteld. Mededeling van deze gegevens vindt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming plaats. Voor zover het hierbij gaat om gegevens over communicatiemethoden (bijvoorbeeld e-mailadres of telefoonnummer), verleent u ons eveneens toestemming dat we u eventueel via deze communicatiemethode benaderen om uw vraag te beantwoorden. Uw verklaringen van toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor kunt u zich richten tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming van wie de contactgegevens hieronder staan. Indien u een klant of geregistreerde gebruiker van deze website bent, wordt het IP-adres dat bij de registratie aan uw eindapparaat is toegewezen opgeslagen totdat u uw registratie beëindigt. Hetzelfde geldt voor wanneer u een product in onze webshop hebt gekocht. Dan worden het tijdstip en het IP-adres, waarmee is besteld, net zo lang opgeslagen als u een geregistreerde gebruiker van deze website bent. Hetzelfde geldt bij een aanmelding voor onze nieuwsbrief via e-mail. Ook in dit geval wordt het IP-adres opgeslagen dat u bij uw aanmelding hebt gebruikt. Persoonsgegevens worden in het kader van het gebruikmaken van onze aanbiedingen enkel verzameld en opgeslagen, indien u deze aan ons hebt verstrekt via het bestelformulier. Indien het gebruiksdoel is komen te vervallen, worden de gegevens verwijderd. In het kader van een bestelling of bij het openen van een klantaccount worden met name de hieronder vermelde gegevens verzameld:


 • Aanhef, titel
 • Naam, voornaam, geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • evt. telefoonnummer

bij het plaatsen van een bestelling eventuele betaalgegevens zoals bankgegevens of creditcardnummer.

2. Algemene informatie over gegevensverwerking 2. Algemene informatie over gegevensverwerking 2. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens


Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe enkel voor zover dit nodig is voor de beschikbaarstelling van een goed werkende website en voor de inhoud en onze diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt doorgaans alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop vormen gevallen waarin het vooraf vragen om toestemming vanwege feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.


2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens


Voor zover we voor het verwerkingsproces van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene vragen, dient art. 6, lid 1, sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het doorvoeren van precontractuele maatregelen. Voor zover verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf moet voldoen, dient art. 6, lid 1, sub c AVG als rechtsgrondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1, sub d AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking nodig is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan voornoemd belang, dan dient art. 6 lid 1 sub f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.


3. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn


De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van het bewaren ervan komt te vervallen. De gegevens kunnen nog langer worden bewaard als dit is bepaald door Europese of nationale wetgevers in verordeningen, wetten of andere voorschriften naar het recht van de Unie waar de verwerkingsverantwoordelijke aan gehouden is. Het blokkeren of verwijderen van gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er een vereiste bestaat om de gegevens langer te bewaren ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens


Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe enkel voor zover dit nodig is voor de beschikbaarstelling van een goed werkende website en voor de inhoud en onze diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt doorgaans alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop vormen gevallen waarin het vooraf vragen om toestemming vanwege feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.


2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens


Voor zover we voor het verwerkingsproces van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene vragen, dient art. 6, lid 1, sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het doorvoeren van precontractuele maatregelen. Voor zover verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf moet voldoen, dient art. 6, lid 1, sub c AVG als rechtsgrondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1, sub d AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking nodig is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan voornoemd belang, dan dient art. 6 lid 1 sub f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.


3. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn


De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van het bewaren ervan komt te vervallen. De gegevens kunnen nog langer worden bewaard als dit is bepaald door Europese of nationale wetgevers in verordeningen, wetten of andere voorschriften naar het recht van de Unie waar de verwerkingsverantwoordelijke aan gehouden is. Het blokkeren of verwijderen van gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er een vereiste bestaat om de gegevens langer te bewaren ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens


Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe enkel voor zover dit nodig is voor de beschikbaarstelling van een goed werkende website en voor de inhoud en onze diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt doorgaans alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop vormen gevallen waarin het vooraf vragen om toestemming vanwege feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.


2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens


Voor zover we voor het verwerkingsproces van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene vragen, dient art. 6, lid 1, sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het doorvoeren van precontractuele maatregelen. Voor zover verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf moet voldoen, dient art. 6, lid 1, sub c AVG als rechtsgrondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1, sub d AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking nodig is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan voornoemd belang, dan dient art. 6 lid 1 sub f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.


3. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn


De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van het bewaren ervan komt te vervallen. De gegevens kunnen nog langer worden bewaard als dit is bepaald door Europese of nationale wetgevers in verordeningen, wetten of andere voorschriften naar het recht van de Unie waar de verwerkingsverantwoordelijke aan gehouden is. Het blokkeren of verwijderen van gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er een vereiste bestaat om de gegevens langer te bewaren ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

3. Identificatie van aanbieder 3. Identificatie van aanbieder 3. Identificatie van aanbieder

De aanbieder van diensten zoals bedoeld in § 13 van de Duitse telecommunicatiewet en verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens is FALKE KGaA, Oststraße 5, 57392 Schmallenberg, Duitsland. Nadere informatie kunt u lezen in onze colofon. Bij vragen over deze privacyverklaring helpen wij u graag verder. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar datenschutz@FALKE.com

De aanbieder van diensten zoals bedoeld in § 13 van de Duitse telecommunicatiewet en verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens is FALKE KGaA, Oststraße 5, 57392 Schmallenberg, Duitsland. Nadere informatie kunt u lezen in onze colofon. Bij vragen over deze privacyverklaring helpen wij u graag verder. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar datenschutz@FALKE.com

De aanbieder van diensten zoals bedoeld in § 13 van de Duitse telecommunicatiewet en verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens is FALKE KGaA, Oststraße 5, 57392 Schmallenberg, Duitsland. Nadere informatie kunt u lezen in onze colofon. Bij vragen over deze privacyverklaring helpen wij u graag verder. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar datenschutz@FALKE.com

4. Beschikbaarstelling van website en aanmaken van logbestanden 4. Beschikbaarstelling van website en aanmaken van logbestanden 4. Beschikbaarstelling van website en aanmaken van logbestanden

1. Gebruik van onze webpagina's ter informatie


Indien u onze website louter ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u ons geen informatie vanuit uzelf verstrekt en/of u zich niet aanmeldt voor het gebruik van onze webshop, verzamelen we alleen die gegevens die uw webbrowser automatisch aan ons doorgeeft. Hiertoe behoren:


 • datum en tijdstip van het bezoek
 • verschil van de tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 •  de hoeveelheid data die telkens wordt overgedragen
 • website waar de aanvraag vandaan komt
 • de laatst bezochte website
 •  het gebruikte besturingssysteem
 • informatie over het type browser
 • browserinstellingen
 • taal en versie van de browsersoftware
 • het IP-adres van de gebruiker

De logbestanden bevatten IP-adressen of andere gegevens die te herleiden zijn tot een gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de link naar de website, waar vandaan de gebruiker op de webpagina terecht komt, of de link naar de website, waar de gebruiker naartoe wisselt, persoonsgegevens bevat. De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, sub f AVG.


3. Doel van gegevensverwerking


De tijdelijke opslag van het IP-adres door ons systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker weer te kunnen geven. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de sessie. De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionele werking van de website te waarborgen. Verder worden de gegevens gebruikt voor optimalisatie van de website en waarborging van de beveiliging van onze IT-systemen. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. In het geval van registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website houdt dit in bij beëindiging van de betreffende sessie. Indien de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, gebeurt dit uiterlijk na zeven dagen. Het is mogelijk dat de gegevens langer worden bewaard. In dat geval wordt het IP-adres van de gebruiker verwijderd of versleuteld, zodat dit niet meer te herleiden is tot degene die de website heeft opgevraagd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


De registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut nodig voor de werking van de website. Dit betekent dat de gebruiker geen mogelijkheid heeft om bezwaar te maken.

1. Gebruik van onze webpagina's ter informatie


Indien u onze website louter ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u ons geen informatie vanuit uzelf verstrekt en/of u zich niet aanmeldt voor het gebruik van onze webshop, verzamelen we alleen die gegevens die uw webbrowser automatisch aan ons doorgeeft. Hiertoe behoren:


 • datum en tijdstip van het bezoek
 • verschil van de tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 •  de hoeveelheid data die telkens wordt overgedragen
 • website waar de aanvraag vandaan komt
 • de laatst bezochte website
 •  het gebruikte besturingssysteem
 • informatie over het type browser
 • browserinstellingen
 • taal en versie van de browsersoftware
 • het IP-adres van de gebruiker

De logbestanden bevatten IP-adressen of andere gegevens die te herleiden zijn tot een gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de link naar de website, waar vandaan de gebruiker op de webpagina terecht komt, of de link naar de website, waar de gebruiker naartoe wisselt, persoonsgegevens bevat. De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, sub f AVG.


3. Doel van gegevensverwerking


De tijdelijke opslag van het IP-adres door ons systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker weer te kunnen geven. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de sessie. De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionele werking van de website te waarborgen. Verder worden de gegevens gebruikt voor optimalisatie van de website en waarborging van de beveiliging van onze IT-systemen. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. In het geval van registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website houdt dit in bij beëindiging van de betreffende sessie. Indien de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, gebeurt dit uiterlijk na zeven dagen. Het is mogelijk dat de gegevens langer worden bewaard. In dat geval wordt het IP-adres van de gebruiker verwijderd of versleuteld, zodat dit niet meer te herleiden is tot degene die de website heeft opgevraagd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


De registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut nodig voor de werking van de website. Dit betekent dat de gebruiker geen mogelijkheid heeft om bezwaar te maken.

1. Gebruik van onze webpagina's ter informatie


Indien u onze website louter ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u ons geen informatie vanuit uzelf verstrekt en/of u zich niet aanmeldt voor het gebruik van onze webshop, verzamelen we alleen die gegevens die uw webbrowser automatisch aan ons doorgeeft. Hiertoe behoren:


 • datum en tijdstip van het bezoek
 • verschil van de tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 •  de hoeveelheid data die telkens wordt overgedragen
 • website waar de aanvraag vandaan komt
 • de laatst bezochte website
 •  het gebruikte besturingssysteem
 • informatie over het type browser
 • browserinstellingen
 • taal en versie van de browsersoftware
 • het IP-adres van de gebruiker

De logbestanden bevatten IP-adressen of andere gegevens die te herleiden zijn tot een gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de link naar de website, waar vandaan de gebruiker op de webpagina terecht komt, of de link naar de website, waar de gebruiker naartoe wisselt, persoonsgegevens bevat. De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, sub f AVG.


3. Doel van gegevensverwerking


De tijdelijke opslag van het IP-adres door ons systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker weer te kunnen geven. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de sessie. De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionele werking van de website te waarborgen. Verder worden de gegevens gebruikt voor optimalisatie van de website en waarborging van de beveiliging van onze IT-systemen. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. In het geval van registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website houdt dit in bij beëindiging van de betreffende sessie. Indien de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, gebeurt dit uiterlijk na zeven dagen. Het is mogelijk dat de gegevens langer worden bewaard. In dat geval wordt het IP-adres van de gebruiker verwijderd of versleuteld, zodat dit niet meer te herleiden is tot degene die de website heeft opgevraagd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


De registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut nodig voor de werking van de website. Dit betekent dat de gebruiker geen mogelijkheid heeft om bezwaar te maken.

5. Registratie 5. Registratie 5. Registratie

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich via het verstrekken van persoonsgegevens aan te melden. De gegevens worden hierbij ingevoerd in invoervelden en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:


 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie
 •  voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 • toegangsrecht

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd voor het verwerken van deze gegevens


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.


3. Doel van de verwerking


Een registratie van de gebruiker is nodig voor de beschikbaarstelling van bepaalde inhoud en diensten op onze website.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit is bij gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld het geval wanneer de registratie op onze website wordt beëindigd of gewijzigd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


Als gebruiker hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie stop te zetten. De gegevens die over u zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde laten aanpassen.

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich via het verstrekken van persoonsgegevens aan te melden. De gegevens worden hierbij ingevoerd in invoervelden en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:


 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie
 •  voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 • toegangsrecht

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd voor het verwerken van deze gegevens


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.


3. Doel van de verwerking


Een registratie van de gebruiker is nodig voor de beschikbaarstelling van bepaalde inhoud en diensten op onze website.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit is bij gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld het geval wanneer de registratie op onze website wordt beëindigd of gewijzigd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


Als gebruiker hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie stop te zetten. De gegevens die over u zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde laten aanpassen.

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich via het verstrekken van persoonsgegevens aan te melden. De gegevens worden hierbij ingevoerd in invoervelden en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:


 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie
 •  voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 • toegangsrecht

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd voor het verwerken van deze gegevens


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.


3. Doel van de verwerking


Een registratie van de gebruiker is nodig voor de beschikbaarstelling van bepaalde inhoud en diensten op onze website.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit is bij gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld het geval wanneer de registratie op onze website wordt beëindigd of gewijzigd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


Als gebruiker hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie stop te zetten. De gegevens die over u zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde laten aanpassen.

6. Gebruik van onze webshop 6. Gebruik van onze webshop 6. Gebruik van onze webshop

Indien u gebruik wenst te maken van onze webshop, is het gebruik van extra gegevens noodzakelijk.


1. Gegevens voor de afhandeling van een bestelling


Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van onze webshop, is het noodzakelijk dat u ons de gegevens verstrekt die nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling. U kunt daarbij kiezen uit het slechts eenmalig verstrekken van de gegevens die voor uw bestelling benodigd zijn of uit het aanmaken van een klantaccount, waarbij uw gegevens worden opgeslagen voor toekomstige aankopen. Als u een klantaccount aanmaakt, slaan wij uw gegevens op met de uitvoering van de overeenkomst als doel. Wij verwijderen deze gegevens zodra wij niet meer wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. De verplichte gegevens voor de afhandeling van overeenkomsten zijn apart gemarkeerd. De overige gegevens zijn op vrijwillige basis. Indien u een klantaccount aanlegt of gegevens bewerkt die al zijn vermeld, dan worden de door u vermelde gegevens herroepelijk opgeslagen en kunnen de gegevens voor verdere bestellingen worden gebruikt zonder dat deze opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Het klantaccount kan middels een verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke (online@falke.com) te allen tijde worden verwijderd. Indien u een klantaccount hebt aangemaakt voor onze webshop worden uw gegevens niet alleen gebruikt met de afhandeling van uw bestelling als doel, maar ook voor het faciliteren van verdere bestellingen. Om de ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens te verhinderen, wordt het bestelproces via SSL-techniek versleuteld. Voor het versturen van de goederen geven we uw adresgegevens door aan een door ons ingeschakeld verzendbedrijf. Voor de betalingsverwerking geven wij de benodigde gegevens door aan de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Wij werken samen met de volgende betalingsdienstaanbieders: American Express, Mastercard, Visa, PayPal, Amazon Pay, Sofort GmbH, iDeal. De verantwoordelijkheid voor de betalingsgegevens worden telkens door de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder gedragen. Alle dienstverleners of aan hen gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de orderverwerking zijn eveneens gehouden aan de eisen van de Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke voorschriften en handelen uitsluitend in opdracht van FALKE KGaA.


2. Kredietwaardigheidscontrole


Wij sturen uw gegevens (naam, adres en eventueel geboortedatum) door aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland), informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland) en/of BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 33, 48155 Münster (Duitsland), ten behoeve van een kredietwaardigheidscontrole, het opvragen van informatie ter beoordeling van het risico van het in gebreke blijven bij betalingen middels een mathematisch-statistische procedure waarbij adresgegevens worden gebruikt, en ten behoeve van het controleren van uw adresgegevens (controle op leverbaarheid). Wij doen dit om ons te beschermen tegen het uitblijven van betalingen en om tegelijkertijd onze klanten de beste opties te kunnen bieden wat betreft de keuze van betaalmethoden in onze webshop. We maken gebruik van de verkregen informatie over de statistische kans op het uitblijven van een betaling voor een weloverwogen beslissing met betrekking tot het rechtvaardigen, doorvoeren of beëindigen van de overeenkomst. De rechtsgrondslagen van deze doorgiften zijn artikel 6, lid 1, sub b en artikel 6, lid 1, sub f AVG. Doorgiften op basis van deze bepalingen mogen alleen geschieden voor zover deze ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van derden vereist is en de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Er wordt rekening gehouden met uw legitieme belangen overeenkomstig deze wettelijke bepaling. Gedetailleerde informatie over ICD GmbH zoals bedoeld in artikel 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('EU AVG'), dat wil zeggen informatie over het bedrijfsdoeleinde, over het doel van gegevensopslag, over de ontvangers van de gegevens, over het recht van inzage over de eigen persoon, over het recht tot wissen of rectificatie etc., kunt u raadplegen in de bijlage of via de volgende link: 

ht

tps://finance.arvato.com/icdinfoblatt


.

'Door dit vinkje te bevestigen en te klikken op de knop 'Naar betalen', geeft u toestemming dat Falke ten behoeve van de kredietwaardigheidscontrole informatie opvraagt over uw betaalgedrag tot nu toe en uw kredietwaardigheid op basis van een mathematisch-statistische procedure waarbij uw adresgegevens worden gebruikt en hierbij de hiervoor vereiste klantgegevens over u (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bankgegevens) doorgeeft aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland), informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland) en/of BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 33, 48155 Münster (Duitsland). Met inachtneming van deze klantgegevens en de verkregen informatie over de statistische kans op het uitblijven van een betaling wordt gekomen tot een evenwichtig besluit over welke betaalmogelijkheden voor u beschikbaar kunnen worden gesteld. Deze gegevens worden bij elke aankoop opnieuw verzameld. Ik ben me ervan bewust dat deze toestemming vrijwillig is en ik mijn toestemming te allen tijde kan weigeren of intrekken door naar 

dat

enschutz@FALKE.com


 een e-mail te sturen. Verder ben ik ermee bekend dat ik in dit geval enkel de betaalmethode 'Sofort' tot mijn beschikking heb om de betaling te verrichten. De procedure staat ook in onze privacyverklaring beschreven.' In het geval dat u het niet eens bent met het opvragen van informatie over uw kredietwaardigheid, zoals beschreven in dit punt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens of uw toestemming hiervoor intrekken door een e-mail te sturen naar 

d

atenschutz@FALKE.com


. Houd er echter rekening mee dat we u in dit geval alleen de betaalmethode 'Sofort' kunnen aanbieden.


3. Gebruikersaccount


U kunt ook profiteren van onze online aanbiedingen door gebruik te maken van een profiel. Dit profiel bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord (zogenaamd pseudoniem). Let er goed op dat u uw wachtwoord geheim houdt om misbruik te voorkomen. Zorg er verder in uw eigen belang voor dat uw gegevens actueel zijn. U bent voor alle handelingen verantwoordelijk die door uw toedoen onder uw gebruikersnaam worden verricht. Het aanmaken van een profiel is geheel vrijwillig. Het profiel heeft enkel als doel om u gemakkelijker gebruik te kunnen laten maken van onze aanbiedingen en om deze op u af te stemmen en voortdurend te verbeteren. Wij maken enkel gebruik van de gegevens in uw profiel voor de afhandeling van bestellingen, het verlenen van aanvullende diensten in uw opdracht en de betalingsverwerking. Indien u ons niet anderszins toestemming hebt verleend om u over andere aanbiedingen te mogen informeren, communiceren wij alleen ten behoeve van de genoemde doelen per telefoon of via e-mail met u. Wij verwijderen de gegevens van uw profiel zodra u ons meedeelt dat het profiel dient te worden verwijderd, tenzij een ander toepasselijk recht ons verplicht of het recht geeft deze gegevens langer te bewaren.


4. Logbestanden van de server


De aanbieder (respectievelijk de provider van de webruimte ervan) verzamelt gegevens over elke keer dat het aanbod wordt geraadpleegd (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren: naam van de opgevraagde website, datum en tijdstip van het bezoek, overgedragen hoeveelheid data, melding over het succesvol opvragen, type en versie van de browser, besturingssysteem van de gebruiker, URL van de verwijzer (de hiervoor bezochte website), IP-adres en provider waar vandaan het verzoek komt. De aanbieder maakt enkel voor statistische analyses gebruik van de geprotocolleerde gegevens ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de geprotocolleerde gegevens achteraf te controleren, indien op basis van concrete aanwijzingen er redelijke gronden zijn te veronderstellen dat er sprake is van onrechtmatig gebruik.

Indien u gebruik wenst te maken van onze webshop, is het gebruik van extra gegevens noodzakelijk.


1. Gegevens voor de afhandeling van een bestelling


Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van onze webshop, is het noodzakelijk dat u ons de gegevens verstrekt die nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling. U kunt daarbij kiezen uit het slechts eenmalig verstrekken van de gegevens die voor uw bestelling benodigd zijn of uit het aanmaken van een klantaccount, waarbij uw gegevens worden opgeslagen voor toekomstige aankopen. Als u een klantaccount aanmaakt, slaan wij uw gegevens op met de uitvoering van de overeenkomst als doel. Wij verwijderen deze gegevens zodra wij niet meer wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. De verplichte gegevens voor de afhandeling van overeenkomsten zijn apart gemarkeerd. De overige gegevens zijn op vrijwillige basis. Indien u een klantaccount aanlegt of gegevens bewerkt die al zijn vermeld, dan worden de door u vermelde gegevens herroepelijk opgeslagen en kunnen de gegevens voor verdere bestellingen worden gebruikt zonder dat deze opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Het klantaccount kan middels een verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke (online@falke.com) te allen tijde worden verwijderd. Indien u een klantaccount hebt aangemaakt voor onze webshop worden uw gegevens niet alleen gebruikt met de afhandeling van uw bestelling als doel, maar ook voor het faciliteren van verdere bestellingen. Om de ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens te verhinderen, wordt het bestelproces via SSL-techniek versleuteld. Voor het versturen van de goederen geven we uw adresgegevens door aan een door ons ingeschakeld verzendbedrijf. Voor de betalingsverwerking geven wij de benodigde gegevens door aan de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Wij werken samen met de volgende betalingsdienstaanbieders: American Express, Mastercard, Visa, PayPal, Amazon Pay, Sofort GmbH, iDeal. De verantwoordelijkheid voor de betalingsgegevens worden telkens door de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder gedragen. Alle dienstverleners of aan hen gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de orderverwerking zijn eveneens gehouden aan de eisen van de Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke voorschriften en handelen uitsluitend in opdracht van FALKE KGaA.


2. Kredietwaardigheidscontrole


Wij sturen uw gegevens (naam, adres en eventueel geboortedatum) door aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland), informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland) en/of BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 33, 48155 Münster (Duitsland), ten behoeve van een kredietwaardigheidscontrole, het opvragen van informatie ter beoordeling van het risico van het in gebreke blijven bij betalingen middels een mathematisch-statistische procedure waarbij adresgegevens worden gebruikt, en ten behoeve van het controleren van uw adresgegevens (controle op leverbaarheid). Wij doen dit om ons te beschermen tegen het uitblijven van betalingen en om tegelijkertijd onze klanten de beste opties te kunnen bieden wat betreft de keuze van betaalmethoden in onze webshop. We maken gebruik van de verkregen informatie over de statistische kans op het uitblijven van een betaling voor een weloverwogen beslissing met betrekking tot het rechtvaardigen, doorvoeren of beëindigen van de overeenkomst. De rechtsgrondslagen van deze doorgiften zijn artikel 6, lid 1, sub b en artikel 6, lid 1, sub f AVG. Doorgiften op basis van deze bepalingen mogen alleen geschieden voor zover deze ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van derden vereist is en de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Er wordt rekening gehouden met uw legitieme belangen overeenkomstig deze wettelijke bepaling. Gedetailleerde informatie over ICD GmbH zoals bedoeld in artikel 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('EU AVG'), dat wil zeggen informatie over het bedrijfsdoeleinde, over het doel van gegevensopslag, over de ontvangers van de gegevens, over het recht van inzage over de eigen persoon, over het recht tot wissen of rectificatie etc., kunt u raadplegen in de bijlage of via de volgende link: 

ht

tps://finance.arvato.com/icdinfoblatt


.

'Door dit vinkje te bevestigen en te klikken op de knop 'Naar betalen', geeft u toestemming dat Falke ten behoeve van de kredietwaardigheidscontrole informatie opvraagt over uw betaalgedrag tot nu toe en uw kredietwaardigheid op basis van een mathematisch-statistische procedure waarbij uw adresgegevens worden gebruikt en hierbij de hiervoor vereiste klantgegevens over u (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bankgegevens) doorgeeft aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland), informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland) en/of BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 33, 48155 Münster (Duitsland). Met inachtneming van deze klantgegevens en de verkregen informatie over de statistische kans op het uitblijven van een betaling wordt gekomen tot een evenwichtig besluit over welke betaalmogelijkheden voor u beschikbaar kunnen worden gesteld. Deze gegevens worden bij elke aankoop opnieuw verzameld. Ik ben me ervan bewust dat deze toestemming vrijwillig is en ik mijn toestemming te allen tijde kan weigeren of intrekken door naar 

dat

enschutz@FALKE.com


 een e-mail te sturen. Verder ben ik ermee bekend dat ik in dit geval enkel de betaalmethode 'Sofort' tot mijn beschikking heb om de betaling te verrichten. De procedure staat ook in onze privacyverklaring beschreven.' In het geval dat u het niet eens bent met het opvragen van informatie over uw kredietwaardigheid, zoals beschreven in dit punt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens of uw toestemming hiervoor intrekken door een e-mail te sturen naar 

d

atenschutz@FALKE.com


. Houd er echter rekening mee dat we u in dit geval alleen de betaalmethode 'Sofort' kunnen aanbieden.


3. Gebruikersaccount


U kunt ook profiteren van onze online aanbiedingen door gebruik te maken van een profiel. Dit profiel bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord (zogenaamd pseudoniem). Let er goed op dat u uw wachtwoord geheim houdt om misbruik te voorkomen. Zorg er verder in uw eigen belang voor dat uw gegevens actueel zijn. U bent voor alle handelingen verantwoordelijk die door uw toedoen onder uw gebruikersnaam worden verricht. Het aanmaken van een profiel is geheel vrijwillig. Het profiel heeft enkel als doel om u gemakkelijker gebruik te kunnen laten maken van onze aanbiedingen en om deze op u af te stemmen en voortdurend te verbeteren. Wij maken enkel gebruik van de gegevens in uw profiel voor de afhandeling van bestellingen, het verlenen van aanvullende diensten in uw opdracht en de betalingsverwerking. Indien u ons niet anderszins toestemming hebt verleend om u over andere aanbiedingen te mogen informeren, communiceren wij alleen ten behoeve van de genoemde doelen per telefoon of via e-mail met u. Wij verwijderen de gegevens van uw profiel zodra u ons meedeelt dat het profiel dient te worden verwijderd, tenzij een ander toepasselijk recht ons verplicht of het recht geeft deze gegevens langer te bewaren.


4. Logbestanden van de server


De aanbieder (respectievelijk de provider van de webruimte ervan) verzamelt gegevens over elke keer dat het aanbod wordt geraadpleegd (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren: naam van de opgevraagde website, datum en tijdstip van het bezoek, overgedragen hoeveelheid data, melding over het succesvol opvragen, type en versie van de browser, besturingssysteem van de gebruiker, URL van de verwijzer (de hiervoor bezochte website), IP-adres en provider waar vandaan het verzoek komt. De aanbieder maakt enkel voor statistische analyses gebruik van de geprotocolleerde gegevens ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de geprotocolleerde gegevens achteraf te controleren, indien op basis van concrete aanwijzingen er redelijke gronden zijn te veronderstellen dat er sprake is van onrechtmatig gebruik.

Indien u gebruik wenst te maken van onze webshop, is het gebruik van extra gegevens noodzakelijk.


1. Gegevens voor de afhandeling van een bestelling


Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van onze webshop, is het noodzakelijk dat u ons de gegevens verstrekt die nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling. U kunt daarbij kiezen uit het slechts eenmalig verstrekken van de gegevens die voor uw bestelling benodigd zijn of uit het aanmaken van een klantaccount, waarbij uw gegevens worden opgeslagen voor toekomstige aankopen. Als u een klantaccount aanmaakt, slaan wij uw gegevens op met de uitvoering van de overeenkomst als doel. Wij verwijderen deze gegevens zodra wij niet meer wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. De verplichte gegevens voor de afhandeling van overeenkomsten zijn apart gemarkeerd. De overige gegevens zijn op vrijwillige basis. Indien u een klantaccount aanlegt of gegevens bewerkt die al zijn vermeld, dan worden de door u vermelde gegevens herroepelijk opgeslagen en kunnen de gegevens voor verdere bestellingen worden gebruikt zonder dat deze opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Het klantaccount kan middels een verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke (online@falke.com) te allen tijde worden verwijderd. Indien u een klantaccount hebt aangemaakt voor onze webshop worden uw gegevens niet alleen gebruikt met de afhandeling van uw bestelling als doel, maar ook voor het faciliteren van verdere bestellingen. Om de ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens te verhinderen, wordt het bestelproces via SSL-techniek versleuteld. Voor het versturen van de goederen geven we uw adresgegevens door aan een door ons ingeschakeld verzendbedrijf. Voor de betalingsverwerking geven wij de benodigde gegevens door aan de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Wij werken samen met de volgende betalingsdienstaanbieders: American Express, Mastercard, Visa, PayPal, Amazon Pay, Sofort GmbH, iDeal. De verantwoordelijkheid voor de betalingsgegevens worden telkens door de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder gedragen. Alle dienstverleners of aan hen gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de orderverwerking zijn eveneens gehouden aan de eisen van de Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke voorschriften en handelen uitsluitend in opdracht van FALKE KGaA.


2. Kredietwaardigheidscontrole


Wij sturen uw gegevens (naam, adres en eventueel geboortedatum) door aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland), informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland) en/of BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 33, 48155 Münster (Duitsland), ten behoeve van een kredietwaardigheidscontrole, het opvragen van informatie ter beoordeling van het risico van het in gebreke blijven bij betalingen middels een mathematisch-statistische procedure waarbij adresgegevens worden gebruikt, en ten behoeve van het controleren van uw adresgegevens (controle op leverbaarheid). Wij doen dit om ons te beschermen tegen het uitblijven van betalingen en om tegelijkertijd onze klanten de beste opties te kunnen bieden wat betreft de keuze van betaalmethoden in onze webshop. We maken gebruik van de verkregen informatie over de statistische kans op het uitblijven van een betaling voor een weloverwogen beslissing met betrekking tot het rechtvaardigen, doorvoeren of beëindigen van de overeenkomst. De rechtsgrondslagen van deze doorgiften zijn artikel 6, lid 1, sub b en artikel 6, lid 1, sub f AVG. Doorgiften op basis van deze bepalingen mogen alleen geschieden voor zover deze ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van derden vereist is en de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Er wordt rekening gehouden met uw legitieme belangen overeenkomstig deze wettelijke bepaling. Gedetailleerde informatie over ICD GmbH zoals bedoeld in artikel 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('EU AVG'), dat wil zeggen informatie over het bedrijfsdoeleinde, over het doel van gegevensopslag, over de ontvangers van de gegevens, over het recht van inzage over de eigen persoon, over het recht tot wissen of rectificatie etc., kunt u raadplegen in de bijlage of via de volgende link: 

ht

tps://finance.arvato.com/icdinfoblatt


.

'Door dit vinkje te bevestigen en te klikken op de knop 'Naar betalen', geeft u toestemming dat Falke ten behoeve van de kredietwaardigheidscontrole informatie opvraagt over uw betaalgedrag tot nu toe en uw kredietwaardigheid op basis van een mathematisch-statistische procedure waarbij uw adresgegevens worden gebruikt en hierbij de hiervoor vereiste klantgegevens over u (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bankgegevens) doorgeeft aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland), informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland) en/of BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 33, 48155 Münster (Duitsland). Met inachtneming van deze klantgegevens en de verkregen informatie over de statistische kans op het uitblijven van een betaling wordt gekomen tot een evenwichtig besluit over welke betaalmogelijkheden voor u beschikbaar kunnen worden gesteld. Deze gegevens worden bij elke aankoop opnieuw verzameld. Ik ben me ervan bewust dat deze toestemming vrijwillig is en ik mijn toestemming te allen tijde kan weigeren of intrekken door naar 

dat

enschutz@FALKE.com


 een e-mail te sturen. Verder ben ik ermee bekend dat ik in dit geval enkel de betaalmethode 'Sofort' tot mijn beschikking heb om de betaling te verrichten. De procedure staat ook in onze privacyverklaring beschreven.' In het geval dat u het niet eens bent met het opvragen van informatie over uw kredietwaardigheid, zoals beschreven in dit punt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens of uw toestemming hiervoor intrekken door een e-mail te sturen naar 

d

atenschutz@FALKE.com


. Houd er echter rekening mee dat we u in dit geval alleen de betaalmethode 'Sofort' kunnen aanbieden.


3. Gebruikersaccount


U kunt ook profiteren van onze online aanbiedingen door gebruik te maken van een profiel. Dit profiel bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord (zogenaamd pseudoniem). Let er goed op dat u uw wachtwoord geheim houdt om misbruik te voorkomen. Zorg er verder in uw eigen belang voor dat uw gegevens actueel zijn. U bent voor alle handelingen verantwoordelijk die door uw toedoen onder uw gebruikersnaam worden verricht. Het aanmaken van een profiel is geheel vrijwillig. Het profiel heeft enkel als doel om u gemakkelijker gebruik te kunnen laten maken van onze aanbiedingen en om deze op u af te stemmen en voortdurend te verbeteren. Wij maken enkel gebruik van de gegevens in uw profiel voor de afhandeling van bestellingen, het verlenen van aanvullende diensten in uw opdracht en de betalingsverwerking. Indien u ons niet anderszins toestemming hebt verleend om u over andere aanbiedingen te mogen informeren, communiceren wij alleen ten behoeve van de genoemde doelen per telefoon of via e-mail met u. Wij verwijderen de gegevens van uw profiel zodra u ons meedeelt dat het profiel dient te worden verwijderd, tenzij een ander toepasselijk recht ons verplicht of het recht geeft deze gegevens langer te bewaren.


4. Logbestanden van de server


De aanbieder (respectievelijk de provider van de webruimte ervan) verzamelt gegevens over elke keer dat het aanbod wordt geraadpleegd (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren: naam van de opgevraagde website, datum en tijdstip van het bezoek, overgedragen hoeveelheid data, melding over het succesvol opvragen, type en versie van de browser, besturingssysteem van de gebruiker, URL van de verwijzer (de hiervoor bezochte website), IP-adres en provider waar vandaan het verzoek komt. De aanbieder maakt enkel voor statistische analyses gebruik van de geprotocolleerde gegevens ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de geprotocolleerde gegevens achteraf te controleren, indien op basis van concrete aanwijzingen er redelijke gronden zijn te veronderstellen dat er sprake is van onrechtmatig gebruik.

7. Contactformulier en contact via e-mail 7. Contactformulier en contact via e-mail 7. Contactformulier en contact via e-mail

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om via elektronische weg contact op te nemen. Indien een gebruiker hiervan gebruikmaakt, worden de gegevens die zijn ingevoerd in de invoervelden aan ons doorgegeven en opgeslagen. Dit betreft de volgende gegevens:


 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie
 • voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 •  order- of rekeningnummer (optioneel)
 • tekst van het bericht

Op het moment dat het bericht wordt verstuurd, worden daarnaast de volgende gegevens opgeslagen:


het IP-adres van de gebruiker

datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het versturen uw toestemming gevraagd en naar deze privacyverklaring verwezen.


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.


3. Doel van gegevensverwerking


De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoervelden is alleen bedoeld ten behoeve van het opnemen van contact. In het geval van het opnemen van contact via e-mail ligt hieraan ook het vereiste gerechtvaardigde belang van de verwerking van de gegevens ten doel. De andere persoonsgegevens die bij het versturen worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verstuurd, betekent het dat dit het geval is wanneer de betreffende correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie geldt als beëindigd wanneer uit de situatie blijkt dat het betreffende onderwerp definitief is afgehandeld. De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het versturen zijn verzameld, worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die in het kader van het opnemen van contact zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd.

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om via elektronische weg contact op te nemen. Indien een gebruiker hiervan gebruikmaakt, worden de gegevens die zijn ingevoerd in de invoervelden aan ons doorgegeven en opgeslagen. Dit betreft de volgende gegevens:


 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie
 • voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 •  order- of rekeningnummer (optioneel)
 • tekst van het bericht

Op het moment dat het bericht wordt verstuurd, worden daarnaast de volgende gegevens opgeslagen:


het IP-adres van de gebruiker

datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het versturen uw toestemming gevraagd en naar deze privacyverklaring verwezen.


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.


3. Doel van gegevensverwerking


De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoervelden is alleen bedoeld ten behoeve van het opnemen van contact. In het geval van het opnemen van contact via e-mail ligt hieraan ook het vereiste gerechtvaardigde belang van de verwerking van de gegevens ten doel. De andere persoonsgegevens die bij het versturen worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verstuurd, betekent het dat dit het geval is wanneer de betreffende correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie geldt als beëindigd wanneer uit de situatie blijkt dat het betreffende onderwerp definitief is afgehandeld. De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het versturen zijn verzameld, worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die in het kader van het opnemen van contact zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd.

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om via elektronische weg contact op te nemen. Indien een gebruiker hiervan gebruikmaakt, worden de gegevens die zijn ingevoerd in de invoervelden aan ons doorgegeven en opgeslagen. Dit betreft de volgende gegevens:


 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie
 • voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 •  order- of rekeningnummer (optioneel)
 • tekst van het bericht

Op het moment dat het bericht wordt verstuurd, worden daarnaast de volgende gegevens opgeslagen:


het IP-adres van de gebruiker

datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het versturen uw toestemming gevraagd en naar deze privacyverklaring verwezen.


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.


3. Doel van gegevensverwerking


De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoervelden is alleen bedoeld ten behoeve van het opnemen van contact. In het geval van het opnemen van contact via e-mail ligt hieraan ook het vereiste gerechtvaardigde belang van de verwerking van de gegevens ten doel. De andere persoonsgegevens die bij het versturen worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verstuurd, betekent het dat dit het geval is wanneer de betreffende correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie geldt als beëindigd wanneer uit de situatie blijkt dat het betreffende onderwerp definitief is afgehandeld. De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het versturen zijn verzameld, worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die in het kader van het opnemen van contact zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd.

8. E-mailbeveiliging 8. E-mailbeveiliging 8. E-mailbeveiliging

De gebruiker gaat akkoord met elektronische communicatie zodra hij zelf op elektronische wijze contact met FALKE KGaA opneemt. De gebruiker wordt erop gewezen dat e-mails onderweg ongeoorloofd en onopgemerkt kunnen worden gelezen of gewijzigd. FALKE KGaA maakt gebruik van software om op ongewenste e-mails te filteren (hierna te noemen: 'spamfilter'). Door de spamfilter kunnen e-mails worden geweigerd, indien deze door bepaalde kenmerken abusievelijk als spam worden geïdentificeerd.

De gebruiker gaat akkoord met elektronische communicatie zodra hij zelf op elektronische wijze contact met FALKE KGaA opneemt. De gebruiker wordt erop gewezen dat e-mails onderweg ongeoorloofd en onopgemerkt kunnen worden gelezen of gewijzigd. FALKE KGaA maakt gebruik van software om op ongewenste e-mails te filteren (hierna te noemen: 'spamfilter'). Door de spamfilter kunnen e-mails worden geweigerd, indien deze door bepaalde kenmerken abusievelijk als spam worden geïdentificeerd.

De gebruiker gaat akkoord met elektronische communicatie zodra hij zelf op elektronische wijze contact met FALKE KGaA opneemt. De gebruiker wordt erop gewezen dat e-mails onderweg ongeoorloofd en onopgemerkt kunnen worden gelezen of gewijzigd. FALKE KGaA maakt gebruik van software om op ongewenste e-mails te filteren (hierna te noemen: 'spamfilter'). Door de spamfilter kunnen e-mails worden geweigerd, indien deze door bepaalde kenmerken abusievelijk als spam worden geïdentificeerd.

9. Solliciteren via onze website 9. Solliciteren via onze website 9. Solliciteren via onze website

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die u ons verstrekt worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name op het gebied van gegevensbescherming.


1. Informatie omtrent sollicitaties


Wij verzamelen uiteenlopende soorten informatie. Hieronder vallen met name uw persoonsgegevens met contactgegevens en een beschrijving van uw opleiding, werkervaring en vaardigheden. Verder hebt u de mogelijkheid om ons digitaal opgeslagen documenten zoals getuigschriften of sollicitatiebrieven te sturen. Bij uw sollicitatie verzekert u dat de informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw is. We wijzen u erop dat elke valse verklaring of bewuste weglating een reden kan vormen voor een afwijzing of ontslag op een later tijdstip. We hebben geen informatie van u nodig die op grond van de Duitse wet inzake gelijke behandeling niet mag worden gebruikt (ras, etnische afkomst, geslacht, religie of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele identiteit). We vragen u eveneens om geen gegevens te verstrekken over ziektes, zwangerschap, etnische afkomst, politieke overtuiging, filosofische of religieuze overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksleven. Hetzelfde geldt voor inhoud die rechten van derden kunnen schenden (zoals auteursrechten, mediarecht of algemene rechten van derden).


2. Verzameling, verwerking, gebruik en doorgifte van uw gegevens


Persoonsgegevens worden enkel verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor doeleinden die samenhangen met uw interesse in een actuele of toekomstige tewerkstelling bij ons en de behandeling van uw sollicitatie. Ze worden niet aan derden doorgegeven. Ten behoeve van de online sollicitatieprocedure worden gegevens als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. verzameld. Deze gegevens dienen in principe voor het opnemen van contact naar aanleiding van uw sollicitatie. Indien u wordt aangenomen, kunnen de vermelde gegevens worden gebruikt voor administratieve zaken in het kader van de indiensttreding. Alleen de desbetreffende contactpersoon krijgt kennis van uw online sollicitatie en neemt deze in behandeling. Alle medewerkers die belast zijn met de verwerking van gegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren. In geen geval zullen derden kennis verkrijgen van uw gegevens. De verwerking van de gegevens vindt uitsluitend in Duitsland plaats.


3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens deze sollicitatieprocedure is in de eerste plaats § 26 van de Duitse wet op de bescherming persoonsgegevens in de sinds 25-05-2018 geldende versie. Volgens deze wet is het toegestaan de gegevens te verwerken die vereist zijn in het kader van het nemen van een beslissing over de rechtvaardiging van een arbeidsrelatie. Indien de gegevens na afronding van de sollicitatieprocedure eventueel vereist zijn voor het instellen van een rechtsvordering, kan een gegevensverwerking op basis van het bepaalde in art. 6 AVG, met name inzake de bescherming van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG plaatsvinden. Ons belang bestaat dan in het indienen of aanvechten van vorderingen.


4. Bewaring


Indien we u geen dienstverband kunnen aanbieden, zullen we de door u verstrekte gegevens maximaal zes maanden bewaren ten behoeve van het beantwoorden van vragen naar aanleiding van uw sollicitatie en afwijzing. Indien uw sollicitatiedocumentatie echter over het algemeen interessant is en er op dit moment alleen geen geschikte functie ter beschikking is, geeft u ons hierbij uw instemming om uw gegevens op te nemen in onze pool van sollicitanten. Zo kunnen we bij toekomstige vacatures contact met u opnemen. Indien u niet wordt benaderd, zullen de gegevens na een periode van twee jaar worden verwijderd.


5. Verklaring van toestemming voor de opslag van gegevens van sollicitanten


Indien mijn sollicitatie niet leidt tot een indienstneming, geef ik FALKE KGaA hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens die ik in het kader van deze gehele sollicitatieprocedure heb verstrekt (met name in de sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigschriften, motivatiebrief, etc.) na de afronding van de concrete sollicitatieprocedure te bewaren. Ik geef akkoord dat FALKE KGaA deze gegevens gebruikt om met mij eventueel op een later tijdstip contact op te nemen, indien ik in aanmerking kom voor een andere functie. Voor zover ik in mijn sollicitatiebrief of in de andere door mij tijdens de sollicitatieprocedure overhandigde documenten zelf 'bijzondere soorten persoonsgegevens' heb verstrekt (bijvoorbeeld een foto waarop mijn etnische afkomst is te zien, gegevens over een status als zwaar gehandicapte persoon, etc.) dan strekt mijn toestemming zich eveneens uit tot deze gegevens. Deze toestemming geldt tevens voor gegevens over mijn kwalificaties en activiteiten die Falke KGaA in het kader van de sollicitatieprocedure rechtmatig heeft verzameld via algemeen toegankelijke informatiebronnen (met name sociale netwerken voor beroepsmatig gebruik). Deze toestemming is vrijwillig en heeft geen gevolgen voor mijn kansen in de huidige sollicitatieprocedure. Ik kan zonder opgave van redenen weigeren, zonder dat ik daarbij hoef te vrezen voor nadelige consequenties. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door naar humanresources@FALKE.com een e-mail te sturen. In dit geval worden mijn gegevens (na afronding van de sollicitatieprocedure) onverwijld verwijderd.


6. Verwijdering van gegevens, intrekken van toestemming


U hebt te allen tijde het recht om nadere informatie te verlangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, om deze gegevens in te zien en te verlangen dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd of dat de opgeslagen gegevens geheel of ten dele worden verwijderd. Na het geven van toestemming hebt u te allen tijde de mogelijkheid om deze naderhand weer in te trekken. Het bericht tot intrekken ervan kunt u richten aan de contactpersoon die wordt vermeld in de personeelsadvertentie of kunt u via e-mail naar humanresources@FALKE.com sturen.


7. Gegevensbeveiliging


We hechten zeer veel waarde aan het zo goed mogelijk beveiligen van ons systeem en maken gebruik van moderne technologieën voor gegevensopslag en beveiliging om uw gegevens optimaal te beschermen. Hieronder vallen maatregelen zoals antivirussoftware of een firewall. Vanzelfsprekend worden onze beveiligingsmaatregelen voortdurend verbeterd overeenkomstig technologische ontwikkelingen. Uw gegevens worden versleuteld doorgegeven en vervolgens in een database opgeslagen. Alle systemen waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en slechts toegankelijk voor een select aantal personen dat verantwoordelijk is voor het personeel. Bovendien worden de gegevens uitsluitend verwerkt in datacentra van de Bondsrepubliek Duitsland.


8. Uw rechten als betrokkene


U hebt het recht tot inzage in de door ons over u verwerkte persoonsgegevens. Bij een verzoek tot inzage dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen we om uw begrip voor het feit dat we u dan eventueel verzoeken bewijzen te overleggen dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft. Verder hebt u het recht op rectificatie of wissing van gegevens, of beperking ten aanzien van de verwerking ervan, voor zover wettelijk toegestaan. Daarnaast hebt u het recht van bezwaar tegen de verwerking in het kader van de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die u ons verstrekt worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name op het gebied van gegevensbescherming.


1. Informatie omtrent sollicitaties


Wij verzamelen uiteenlopende soorten informatie. Hieronder vallen met name uw persoonsgegevens met contactgegevens en een beschrijving van uw opleiding, werkervaring en vaardigheden. Verder hebt u de mogelijkheid om ons digitaal opgeslagen documenten zoals getuigschriften of sollicitatiebrieven te sturen. Bij uw sollicitatie verzekert u dat de informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw is. We wijzen u erop dat elke valse verklaring of bewuste weglating een reden kan vormen voor een afwijzing of ontslag op een later tijdstip. We hebben geen informatie van u nodig die op grond van de Duitse wet inzake gelijke behandeling niet mag worden gebruikt (ras, etnische afkomst, geslacht, religie of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele identiteit). We vragen u eveneens om geen gegevens te verstrekken over ziektes, zwangerschap, etnische afkomst, politieke overtuiging, filosofische of religieuze overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksleven. Hetzelfde geldt voor inhoud die rechten van derden kunnen schenden (zoals auteursrechten, mediarecht of algemene rechten van derden).


2. Verzameling, verwerking, gebruik en doorgifte van uw gegevens


Persoonsgegevens worden enkel verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor doeleinden die samenhangen met uw interesse in een actuele of toekomstige tewerkstelling bij ons en de behandeling van uw sollicitatie. Ze worden niet aan derden doorgegeven. Ten behoeve van de online sollicitatieprocedure worden gegevens als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. verzameld. Deze gegevens dienen in principe voor het opnemen van contact naar aanleiding van uw sollicitatie. Indien u wordt aangenomen, kunnen de vermelde gegevens worden gebruikt voor administratieve zaken in het kader van de indiensttreding. Alleen de desbetreffende contactpersoon krijgt kennis van uw online sollicitatie en neemt deze in behandeling. Alle medewerkers die belast zijn met de verwerking van gegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren. In geen geval zullen derden kennis verkrijgen van uw gegevens. De verwerking van de gegevens vindt uitsluitend in Duitsland plaats.


3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens deze sollicitatieprocedure is in de eerste plaats § 26 van de Duitse wet op de bescherming persoonsgegevens in de sinds 25-05-2018 geldende versie. Volgens deze wet is het toegestaan de gegevens te verwerken die vereist zijn in het kader van het nemen van een beslissing over de rechtvaardiging van een arbeidsrelatie. Indien de gegevens na afronding van de sollicitatieprocedure eventueel vereist zijn voor het instellen van een rechtsvordering, kan een gegevensverwerking op basis van het bepaalde in art. 6 AVG, met name inzake de bescherming van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG plaatsvinden. Ons belang bestaat dan in het indienen of aanvechten van vorderingen.


4. Bewaring


Indien we u geen dienstverband kunnen aanbieden, zullen we de door u verstrekte gegevens maximaal zes maanden bewaren ten behoeve van het beantwoorden van vragen naar aanleiding van uw sollicitatie en afwijzing. Indien uw sollicitatiedocumentatie echter over het algemeen interessant is en er op dit moment alleen geen geschikte functie ter beschikking is, geeft u ons hierbij uw instemming om uw gegevens op te nemen in onze pool van sollicitanten. Zo kunnen we bij toekomstige vacatures contact met u opnemen. Indien u niet wordt benaderd, zullen de gegevens na een periode van twee jaar worden verwijderd.


5. Verklaring van toestemming voor de opslag van gegevens van sollicitanten


Indien mijn sollicitatie niet leidt tot een indienstneming, geef ik FALKE KGaA hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens die ik in het kader van deze gehele sollicitatieprocedure heb verstrekt (met name in de sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigschriften, motivatiebrief, etc.) na de afronding van de concrete sollicitatieprocedure te bewaren. Ik geef akkoord dat FALKE KGaA deze gegevens gebruikt om met mij eventueel op een later tijdstip contact op te nemen, indien ik in aanmerking kom voor een andere functie. Voor zover ik in mijn sollicitatiebrief of in de andere door mij tijdens de sollicitatieprocedure overhandigde documenten zelf 'bijzondere soorten persoonsgegevens' heb verstrekt (bijvoorbeeld een foto waarop mijn etnische afkomst is te zien, gegevens over een status als zwaar gehandicapte persoon, etc.) dan strekt mijn toestemming zich eveneens uit tot deze gegevens. Deze toestemming geldt tevens voor gegevens over mijn kwalificaties en activiteiten die Falke KGaA in het kader van de sollicitatieprocedure rechtmatig heeft verzameld via algemeen toegankelijke informatiebronnen (met name sociale netwerken voor beroepsmatig gebruik). Deze toestemming is vrijwillig en heeft geen gevolgen voor mijn kansen in de huidige sollicitatieprocedure. Ik kan zonder opgave van redenen weigeren, zonder dat ik daarbij hoef te vrezen voor nadelige consequenties. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door naar humanresources@FALKE.com een e-mail te sturen. In dit geval worden mijn gegevens (na afronding van de sollicitatieprocedure) onverwijld verwijderd.


6. Verwijdering van gegevens, intrekken van toestemming


U hebt te allen tijde het recht om nadere informatie te verlangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, om deze gegevens in te zien en te verlangen dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd of dat de opgeslagen gegevens geheel of ten dele worden verwijderd. Na het geven van toestemming hebt u te allen tijde de mogelijkheid om deze naderhand weer in te trekken. Het bericht tot intrekken ervan kunt u richten aan de contactpersoon die wordt vermeld in de personeelsadvertentie of kunt u via e-mail naar humanresources@FALKE.com sturen.


7. Gegevensbeveiliging


We hechten zeer veel waarde aan het zo goed mogelijk beveiligen van ons systeem en maken gebruik van moderne technologieën voor gegevensopslag en beveiliging om uw gegevens optimaal te beschermen. Hieronder vallen maatregelen zoals antivirussoftware of een firewall. Vanzelfsprekend worden onze beveiligingsmaatregelen voortdurend verbeterd overeenkomstig technologische ontwikkelingen. Uw gegevens worden versleuteld doorgegeven en vervolgens in een database opgeslagen. Alle systemen waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en slechts toegankelijk voor een select aantal personen dat verantwoordelijk is voor het personeel. Bovendien worden de gegevens uitsluitend verwerkt in datacentra van de Bondsrepubliek Duitsland.


8. Uw rechten als betrokkene


U hebt het recht tot inzage in de door ons over u verwerkte persoonsgegevens. Bij een verzoek tot inzage dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen we om uw begrip voor het feit dat we u dan eventueel verzoeken bewijzen te overleggen dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft. Verder hebt u het recht op rectificatie of wissing van gegevens, of beperking ten aanzien van de verwerking ervan, voor zover wettelijk toegestaan. Daarnaast hebt u het recht van bezwaar tegen de verwerking in het kader van de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die u ons verstrekt worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name op het gebied van gegevensbescherming.


1. Informatie omtrent sollicitaties


Wij verzamelen uiteenlopende soorten informatie. Hieronder vallen met name uw persoonsgegevens met contactgegevens en een beschrijving van uw opleiding, werkervaring en vaardigheden. Verder hebt u de mogelijkheid om ons digitaal opgeslagen documenten zoals getuigschriften of sollicitatiebrieven te sturen. Bij uw sollicitatie verzekert u dat de informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw is. We wijzen u erop dat elke valse verklaring of bewuste weglating een reden kan vormen voor een afwijzing of ontslag op een later tijdstip. We hebben geen informatie van u nodig die op grond van de Duitse wet inzake gelijke behandeling niet mag worden gebruikt (ras, etnische afkomst, geslacht, religie of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele identiteit). We vragen u eveneens om geen gegevens te verstrekken over ziektes, zwangerschap, etnische afkomst, politieke overtuiging, filosofische of religieuze overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksleven. Hetzelfde geldt voor inhoud die rechten van derden kunnen schenden (zoals auteursrechten, mediarecht of algemene rechten van derden).


2. Verzameling, verwerking, gebruik en doorgifte van uw gegevens


Persoonsgegevens worden enkel verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor doeleinden die samenhangen met uw interesse in een actuele of toekomstige tewerkstelling bij ons en de behandeling van uw sollicitatie. Ze worden niet aan derden doorgegeven. Ten behoeve van de online sollicitatieprocedure worden gegevens als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. verzameld. Deze gegevens dienen in principe voor het opnemen van contact naar aanleiding van uw sollicitatie. Indien u wordt aangenomen, kunnen de vermelde gegevens worden gebruikt voor administratieve zaken in het kader van de indiensttreding. Alleen de desbetreffende contactpersoon krijgt kennis van uw online sollicitatie en neemt deze in behandeling. Alle medewerkers die belast zijn met de verwerking van gegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren. In geen geval zullen derden kennis verkrijgen van uw gegevens. De verwerking van de gegevens vindt uitsluitend in Duitsland plaats.


3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens deze sollicitatieprocedure is in de eerste plaats § 26 van de Duitse wet op de bescherming persoonsgegevens in de sinds 25-05-2018 geldende versie. Volgens deze wet is het toegestaan de gegevens te verwerken die vereist zijn in het kader van het nemen van een beslissing over de rechtvaardiging van een arbeidsrelatie. Indien de gegevens na afronding van de sollicitatieprocedure eventueel vereist zijn voor het instellen van een rechtsvordering, kan een gegevensverwerking op basis van het bepaalde in art. 6 AVG, met name inzake de bescherming van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG plaatsvinden. Ons belang bestaat dan in het indienen of aanvechten van vorderingen.


4. Bewaring


Indien we u geen dienstverband kunnen aanbieden, zullen we de door u verstrekte gegevens maximaal zes maanden bewaren ten behoeve van het beantwoorden van vragen naar aanleiding van uw sollicitatie en afwijzing. Indien uw sollicitatiedocumentatie echter over het algemeen interessant is en er op dit moment alleen geen geschikte functie ter beschikking is, geeft u ons hierbij uw instemming om uw gegevens op te nemen in onze pool van sollicitanten. Zo kunnen we bij toekomstige vacatures contact met u opnemen. Indien u niet wordt benaderd, zullen de gegevens na een periode van twee jaar worden verwijderd.


5. Verklaring van toestemming voor de opslag van gegevens van sollicitanten


Indien mijn sollicitatie niet leidt tot een indienstneming, geef ik FALKE KGaA hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens die ik in het kader van deze gehele sollicitatieprocedure heb verstrekt (met name in de sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigschriften, motivatiebrief, etc.) na de afronding van de concrete sollicitatieprocedure te bewaren. Ik geef akkoord dat FALKE KGaA deze gegevens gebruikt om met mij eventueel op een later tijdstip contact op te nemen, indien ik in aanmerking kom voor een andere functie. Voor zover ik in mijn sollicitatiebrief of in de andere door mij tijdens de sollicitatieprocedure overhandigde documenten zelf 'bijzondere soorten persoonsgegevens' heb verstrekt (bijvoorbeeld een foto waarop mijn etnische afkomst is te zien, gegevens over een status als zwaar gehandicapte persoon, etc.) dan strekt mijn toestemming zich eveneens uit tot deze gegevens. Deze toestemming geldt tevens voor gegevens over mijn kwalificaties en activiteiten die Falke KGaA in het kader van de sollicitatieprocedure rechtmatig heeft verzameld via algemeen toegankelijke informatiebronnen (met name sociale netwerken voor beroepsmatig gebruik). Deze toestemming is vrijwillig en heeft geen gevolgen voor mijn kansen in de huidige sollicitatieprocedure. Ik kan zonder opgave van redenen weigeren, zonder dat ik daarbij hoef te vrezen voor nadelige consequenties. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door naar humanresources@FALKE.com een e-mail te sturen. In dit geval worden mijn gegevens (na afronding van de sollicitatieprocedure) onverwijld verwijderd.


6. Verwijdering van gegevens, intrekken van toestemming


U hebt te allen tijde het recht om nadere informatie te verlangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, om deze gegevens in te zien en te verlangen dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd of dat de opgeslagen gegevens geheel of ten dele worden verwijderd. Na het geven van toestemming hebt u te allen tijde de mogelijkheid om deze naderhand weer in te trekken. Het bericht tot intrekken ervan kunt u richten aan de contactpersoon die wordt vermeld in de personeelsadvertentie of kunt u via e-mail naar humanresources@FALKE.com sturen.


7. Gegevensbeveiliging


We hechten zeer veel waarde aan het zo goed mogelijk beveiligen van ons systeem en maken gebruik van moderne technologieën voor gegevensopslag en beveiliging om uw gegevens optimaal te beschermen. Hieronder vallen maatregelen zoals antivirussoftware of een firewall. Vanzelfsprekend worden onze beveiligingsmaatregelen voortdurend verbeterd overeenkomstig technologische ontwikkelingen. Uw gegevens worden versleuteld doorgegeven en vervolgens in een database opgeslagen. Alle systemen waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en slechts toegankelijk voor een select aantal personen dat verantwoordelijk is voor het personeel. Bovendien worden de gegevens uitsluitend verwerkt in datacentra van de Bondsrepubliek Duitsland.


8. Uw rechten als betrokkene


U hebt het recht tot inzage in de door ons over u verwerkte persoonsgegevens. Bij een verzoek tot inzage dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen we om uw begrip voor het feit dat we u dan eventueel verzoeken bewijzen te overleggen dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft. Verder hebt u het recht op rectificatie of wissing van gegevens, of beperking ten aanzien van de verwerking ervan, voor zover wettelijk toegestaan. Daarnaast hebt u het recht van bezwaar tegen de verwerking in het kader van de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

10. Gebruik van cookies 10. Gebruik van cookies 10. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Cookies zijn tekstbestandjes (ASCII-tekst) die via uw browser (zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.) op uw computer worden geplaatst. Wanneer u opnieuw de website bezoekt die de cookie aan uw browser heeft doorgegeven, wordt u hier opnieuw herkend en persoonlijk aangesproken.
U stelt onze systemen in staat om uw browser te herkennen en u diensten zoals een 'comfortcookie' aan te bieden. De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser zo kunt instellen dat u een melding krijgt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle verkregen cookies eveneens kunt uitschakelen. Echter kunt u alleen met cookies enkele van de meest interessante functies volledig benutten en ervaren, waardoor we u aanbevelen om de cookiefunctie aan te laten staan. Verder raden we u aan om na het gebruik van een computer die u gezamenlijk met anderen gebruikt en waarvan de browser zo is ingesteld dat deze cookies accepteert, u steeds volledig af te melden. Voor de webpagina's van FALKE.com of burlington.de houdt dit in dat u, indien u voor de comfortcookie kiest, helemaal niet meer met uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te loggen. Let op: Cookies zijn alleen van toepassing op het eindapparaat waarop ze worden opgeslagen. Indien u gebruikmaakt van cookies, vereenvoudigt u het inlogproces enkel op de computer waarop u deze hebt gekozen. Veel internetgebruikers hebben reserves wat betreft cookies. Om deze reden laat FALKE.com de keuze aan u of u al dan niet cookies accepteert.

Om misverstanden te voorkomen:


 • cookies kunnen geen virussen overdragen
 • cookies kunnen geen e-mailadressen bekijken
 • cookies kunnen niet de inhoud van de harde schijf lezen
 • cookies kunnen niet het bestand met de geschiedenis overdragen
 • cookies kunnen niet onopgemerkte e-mails versturen
 • cookies kunnen niet de gehele harde schijf volmaken of compleet wissen

2. Beperkingen


Cookies zijn bedoeld voor persoonlijke computers. Indien uw computer ook toegankelijk is voor anderen, dient u af te zien van het gebruik van comfortcookies, aangezien u in dit geval bij het bezoeken van FALKE.com of burlington.de automatisch wordt ingelogd zonder dat om uw wachtwoord wordt gevraagd. In principe staan browsers vooraf zo ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. Indien dat niet het geval is, moet u uw browserinstelling zo wijzigen dat cookies worden geaccepteerd, alvorens u kunt profiteren van de voordelen van comfortcookies of andere standaardcookies van FALKE.com. Bij het gebruik van onze websites worden, zowel bij het louter informatieve gebruik van onze webpagina's als bij het bezoeken van onze webshop, cookies op uw eindapparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf worden opgeslagen en toegekend worden aan de browser die u hebt gebruikt. Naar degene die de cookie heeft geplaatst (dus ofwel wij ofwel een eventuele derde aanbieder) wordt bepaalde informatie gestuurd. We maken onder andere gebruik van cookies om het aanbod op internet over het geheel genomen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken en om u bij een volgend bezoek weer te kunnen herkennen. Verder maakt een reeks van de hieronder beschreven analysetools en onlinereclamediensten eveneens gebruik van cookies.


3. Deze website maakt op de volgende manier gebruik van cookies:


 • sessiecookies
 • tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
 •  permanente cookies (gebruik gedurende een bepaalde periode)
 • cookies van derden (van derde aanbieders)

Sessiecookies worden gebruikt om een nieuwe sessie/nieuw bezoek te bevestigen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de JavaScript bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen beschikbare __utmb-cookies bestaan. Telkens wanneer er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd, wordt deze cookie bijgewerkt. Aan het einde van de browsersessie fungeert de cookie als methode om vast te stellen of er bij de gebruiker sprake was van een nieuwe sessie of een bezoek. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. Hieronder vallen met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-id op aan de hand waarvan verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegekend. Hierdoor kan uw eindapparaat opnieuw worden herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt. Wij maken gebruik van dit soort cookies om de werking en de functionaliteit van onze website te waarborgen. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies worden automatisch na een vooraf ingestelde periode, die per cookie kan verschillen, weer verwijderd. Wij maken gebruik van dit soort cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen middels het opslaan van gebruikersspecifieke instellingen. De cookies van derden zijn cookies die door een derde worden geplaatst en geregistreerd. Wij maken gebruik van dit soort cookies ten behoeve van de betalingsverwerking in onze webshop en voor reclame. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u te allen tijde de cookies verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser of u kunt uw browser zo configureren dat deze cookies niet accepteert. U kunt daar verder instellen dat de cookies van derden worden geweigerd. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u dan eventueel niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.


4. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, sub f AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van cookies voor analysedoeleinden is bij aanwezigheid van de betreffende toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.


5. Doel van gegevensverwerking


Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies op onze website kunnen niet zonder gebruik van cookies worden aangeboden. Hiervoor is het nodig dat de browser ook na het bezoeken van andere pagina's opnieuw wordt herkend. Het gebruik van de analysecookies heeft tot doel de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies komen we erachter hoe de website wordt gebruikt. Op deze manier kunnen we onze aanbiedingen voortdurend verbeteren. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG.


6. Bewaartermijn, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit doorgegeven aan onze website. Om die reden hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw webbrowser kunt u de doorgifte van cookies deactiveren of beperken. De al opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.


7.CriteoVoor reclamedoeleinden maakt onze website/app gebruik van cookies/reclame-identificatiecodes. Daardoor kunnen wij op websites, in apps en in e-mails van partners onze advertenties tonen aan bezoekers die interesse hebben in onze producten. Retargeting technologieën maken gebruik van uw cookies of reclame-identificatiecodes op basis van uw surfgedrag.

Op de volgende websites kunt u zich uitschrijven op deze doelgerichte reclame:

http://www.networkadvertising.org/choices/

http://www.youronlinechoices.com/

Het is mogelijk dat wij data, zoals technische identificatiecodes afgeleid van uw registratiegegevens op onze website of ons CRM-systeem, met onze aangesloten reclamepartners delen. Zo kunnen zij een koppeling maken met uw apparaten en/of uw omgeving en u op uw apparaten en omgevingen een naadloze beleving bezorgen. Voor meer informatie over hun linking capabilities (verbindingscapaciteiten) verwijzen wij u naar hun privacybeleid vermeld op de bovenstaande platformen of hierna.

Privacybeleid van Criteo: http://www.criteo.com/privacy/]

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Cookies zijn tekstbestandjes (ASCII-tekst) die via uw browser (zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.) op uw computer worden geplaatst. Wanneer u opnieuw de website bezoekt die de cookie aan uw browser heeft doorgegeven, wordt u hier opnieuw herkend en persoonlijk aangesproken.
U stelt onze systemen in staat om uw browser te herkennen en u diensten zoals een 'comfortcookie' aan te bieden. De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser zo kunt instellen dat u een melding krijgt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle verkregen cookies eveneens kunt uitschakelen. Echter kunt u alleen met cookies enkele van de meest interessante functies volledig benutten en ervaren, waardoor we u aanbevelen om de cookiefunctie aan te laten staan. Verder raden we u aan om na het gebruik van een computer die u gezamenlijk met anderen gebruikt en waarvan de browser zo is ingesteld dat deze cookies accepteert, u steeds volledig af te melden. Voor de webpagina's van FALKE.com of burlington.de houdt dit in dat u, indien u voor de comfortcookie kiest, helemaal niet meer met uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te loggen. Let op: Cookies zijn alleen van toepassing op het eindapparaat waarop ze worden opgeslagen. Indien u gebruikmaakt van cookies, vereenvoudigt u het inlogproces enkel op de computer waarop u deze hebt gekozen. Veel internetgebruikers hebben reserves wat betreft cookies. Om deze reden laat FALKE.com de keuze aan u of u al dan niet cookies accepteert.

Om misverstanden te voorkomen:


 • cookies kunnen geen virussen overdragen
 • cookies kunnen geen e-mailadressen bekijken
 • cookies kunnen niet de inhoud van de harde schijf lezen
 • cookies kunnen niet het bestand met de geschiedenis overdragen
 • cookies kunnen niet onopgemerkte e-mails versturen
 • cookies kunnen niet de gehele harde schijf volmaken of compleet wissen

2. Beperkingen


Cookies zijn bedoeld voor persoonlijke computers. Indien uw computer ook toegankelijk is voor anderen, dient u af te zien van het gebruik van comfortcookies, aangezien u in dit geval bij het bezoeken van FALKE.com of burlington.de automatisch wordt ingelogd zonder dat om uw wachtwoord wordt gevraagd. In principe staan browsers vooraf zo ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. Indien dat niet het geval is, moet u uw browserinstelling zo wijzigen dat cookies worden geaccepteerd, alvorens u kunt profiteren van de voordelen van comfortcookies of andere standaardcookies van FALKE.com. Bij het gebruik van onze websites worden, zowel bij het louter informatieve gebruik van onze webpagina's als bij het bezoeken van onze webshop, cookies op uw eindapparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf worden opgeslagen en toegekend worden aan de browser die u hebt gebruikt. Naar degene die de cookie heeft geplaatst (dus ofwel wij ofwel een eventuele derde aanbieder) wordt bepaalde informatie gestuurd. We maken onder andere gebruik van cookies om het aanbod op internet over het geheel genomen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken en om u bij een volgend bezoek weer te kunnen herkennen. Verder maakt een reeks van de hieronder beschreven analysetools en onlinereclamediensten eveneens gebruik van cookies.


3. Deze website maakt op de volgende manier gebruik van cookies:


 • sessiecookies
 • tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
 •  permanente cookies (gebruik gedurende een bepaalde periode)
 • cookies van derden (van derde aanbieders)

Sessiecookies worden gebruikt om een nieuwe sessie/nieuw bezoek te bevestigen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de JavaScript bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen beschikbare __utmb-cookies bestaan. Telkens wanneer er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd, wordt deze cookie bijgewerkt. Aan het einde van de browsersessie fungeert de cookie als methode om vast te stellen of er bij de gebruiker sprake was van een nieuwe sessie of een bezoek. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. Hieronder vallen met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-id op aan de hand waarvan verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegekend. Hierdoor kan uw eindapparaat opnieuw worden herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt. Wij maken gebruik van dit soort cookies om de werking en de functionaliteit van onze website te waarborgen. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies worden automatisch na een vooraf ingestelde periode, die per cookie kan verschillen, weer verwijderd. Wij maken gebruik van dit soort cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen middels het opslaan van gebruikersspecifieke instellingen. De cookies van derden zijn cookies die door een derde worden geplaatst en geregistreerd. Wij maken gebruik van dit soort cookies ten behoeve van de betalingsverwerking in onze webshop en voor reclame. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u te allen tijde de cookies verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser of u kunt uw browser zo configureren dat deze cookies niet accepteert. U kunt daar verder instellen dat de cookies van derden worden geweigerd. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u dan eventueel niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.


4. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, sub f AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van cookies voor analysedoeleinden is bij aanwezigheid van de betreffende toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.


5. Doel van gegevensverwerking


Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies op onze website kunnen niet zonder gebruik van cookies worden aangeboden. Hiervoor is het nodig dat de browser ook na het bezoeken van andere pagina's opnieuw wordt herkend. Het gebruik van de analysecookies heeft tot doel de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies komen we erachter hoe de website wordt gebruikt. Op deze manier kunnen we onze aanbiedingen voortdurend verbeteren. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG.


6. Bewaartermijn, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit doorgegeven aan onze website. Om die reden hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw webbrowser kunt u de doorgifte van cookies deactiveren of beperken. De al opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.


7.CriteoVoor reclamedoeleinden maakt onze website/app gebruik van cookies/reclame-identificatiecodes. Daardoor kunnen wij op websites, in apps en in e-mails van partners onze advertenties tonen aan bezoekers die interesse hebben in onze producten. Retargeting technologieën maken gebruik van uw cookies of reclame-identificatiecodes op basis van uw surfgedrag.

Op de volgende websites kunt u zich uitschrijven op deze doelgerichte reclame:

http://www.networkadvertising.org/choices/

http://www.youronlinechoices.com/

Het is mogelijk dat wij data, zoals technische identificatiecodes afgeleid van uw registratiegegevens op onze website of ons CRM-systeem, met onze aangesloten reclamepartners delen. Zo kunnen zij een koppeling maken met uw apparaten en/of uw omgeving en u op uw apparaten en omgevingen een naadloze beleving bezorgen. Voor meer informatie over hun linking capabilities (verbindingscapaciteiten) verwijzen wij u naar hun privacybeleid vermeld op de bovenstaande platformen of hierna.

Privacybeleid van Criteo: http://www.criteo.com/privacy/]

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Cookies zijn tekstbestandjes (ASCII-tekst) die via uw browser (zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.) op uw computer worden geplaatst. Wanneer u opnieuw de website bezoekt die de cookie aan uw browser heeft doorgegeven, wordt u hier opnieuw herkend en persoonlijk aangesproken.
U stelt onze systemen in staat om uw browser te herkennen en u diensten zoals een 'comfortcookie' aan te bieden. De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser zo kunt instellen dat u een melding krijgt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle verkregen cookies eveneens kunt uitschakelen. Echter kunt u alleen met cookies enkele van de meest interessante functies volledig benutten en ervaren, waardoor we u aanbevelen om de cookiefunctie aan te laten staan. Verder raden we u aan om na het gebruik van een computer die u gezamenlijk met anderen gebruikt en waarvan de browser zo is ingesteld dat deze cookies accepteert, u steeds volledig af te melden. Voor de webpagina's van FALKE.com of burlington.de houdt dit in dat u, indien u voor de comfortcookie kiest, helemaal niet meer met uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te loggen. Let op: Cookies zijn alleen van toepassing op het eindapparaat waarop ze worden opgeslagen. Indien u gebruikmaakt van cookies, vereenvoudigt u het inlogproces enkel op de computer waarop u deze hebt gekozen. Veel internetgebruikers hebben reserves wat betreft cookies. Om deze reden laat FALKE.com de keuze aan u of u al dan niet cookies accepteert.

Om misverstanden te voorkomen:


 • cookies kunnen geen virussen overdragen
 • cookies kunnen geen e-mailadressen bekijken
 • cookies kunnen niet de inhoud van de harde schijf lezen
 • cookies kunnen niet het bestand met de geschiedenis overdragen
 • cookies kunnen niet onopgemerkte e-mails versturen
 • cookies kunnen niet de gehele harde schijf volmaken of compleet wissen

2. Beperkingen


Cookies zijn bedoeld voor persoonlijke computers. Indien uw computer ook toegankelijk is voor anderen, dient u af te zien van het gebruik van comfortcookies, aangezien u in dit geval bij het bezoeken van FALKE.com of burlington.de automatisch wordt ingelogd zonder dat om uw wachtwoord wordt gevraagd. In principe staan browsers vooraf zo ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. Indien dat niet het geval is, moet u uw browserinstelling zo wijzigen dat cookies worden geaccepteerd, alvorens u kunt profiteren van de voordelen van comfortcookies of andere standaardcookies van FALKE.com. Bij het gebruik van onze websites worden, zowel bij het louter informatieve gebruik van onze webpagina's als bij het bezoeken van onze webshop, cookies op uw eindapparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf worden opgeslagen en toegekend worden aan de browser die u hebt gebruikt. Naar degene die de cookie heeft geplaatst (dus ofwel wij ofwel een eventuele derde aanbieder) wordt bepaalde informatie gestuurd. We maken onder andere gebruik van cookies om het aanbod op internet over het geheel genomen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken en om u bij een volgend bezoek weer te kunnen herkennen. Verder maakt een reeks van de hieronder beschreven analysetools en onlinereclamediensten eveneens gebruik van cookies.


3. Deze website maakt op de volgende manier gebruik van cookies:


 • sessiecookies
 • tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
 •  permanente cookies (gebruik gedurende een bepaalde periode)
 • cookies van derden (van derde aanbieders)

Sessiecookies worden gebruikt om een nieuwe sessie/nieuw bezoek te bevestigen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de JavaScript bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen beschikbare __utmb-cookies bestaan. Telkens wanneer er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd, wordt deze cookie bijgewerkt. Aan het einde van de browsersessie fungeert de cookie als methode om vast te stellen of er bij de gebruiker sprake was van een nieuwe sessie of een bezoek. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. Hieronder vallen met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-id op aan de hand waarvan verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegekend. Hierdoor kan uw eindapparaat opnieuw worden herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt. Wij maken gebruik van dit soort cookies om de werking en de functionaliteit van onze website te waarborgen. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies worden automatisch na een vooraf ingestelde periode, die per cookie kan verschillen, weer verwijderd. Wij maken gebruik van dit soort cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen middels het opslaan van gebruikersspecifieke instellingen. De cookies van derden zijn cookies die door een derde worden geplaatst en geregistreerd. Wij maken gebruik van dit soort cookies ten behoeve van de betalingsverwerking in onze webshop en voor reclame. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u te allen tijde de cookies verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser of u kunt uw browser zo configureren dat deze cookies niet accepteert. U kunt daar verder instellen dat de cookies van derden worden geweigerd. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u dan eventueel niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.


4. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, sub f AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van cookies voor analysedoeleinden is bij aanwezigheid van de betreffende toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.


5. Doel van gegevensverwerking


Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies op onze website kunnen niet zonder gebruik van cookies worden aangeboden. Hiervoor is het nodig dat de browser ook na het bezoeken van andere pagina's opnieuw wordt herkend. Het gebruik van de analysecookies heeft tot doel de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies komen we erachter hoe de website wordt gebruikt. Op deze manier kunnen we onze aanbiedingen voortdurend verbeteren. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG.


6. Bewaartermijn, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit doorgegeven aan onze website. Om die reden hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw webbrowser kunt u de doorgifte van cookies deactiveren of beperken. De al opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.


7.CriteoVoor reclamedoeleinden maakt onze website/app gebruik van cookies/reclame-identificatiecodes. Daardoor kunnen wij op websites, in apps en in e-mails van partners onze advertenties tonen aan bezoekers die interesse hebben in onze producten. Retargeting technologieën maken gebruik van uw cookies of reclame-identificatiecodes op basis van uw surfgedrag.

Op de volgende websites kunt u zich uitschrijven op deze doelgerichte reclame:

http://www.networkadvertising.org/choices/

http://www.youronlinechoices.com/

Het is mogelijk dat wij data, zoals technische identificatiecodes afgeleid van uw registratiegegevens op onze website of ons CRM-systeem, met onze aangesloten reclamepartners delen. Zo kunnen zij een koppeling maken met uw apparaten en/of uw omgeving en u op uw apparaten en omgevingen een naadloze beleving bezorgen. Voor meer informatie over hun linking capabilities (verbindingscapaciteiten) verwijzen wij u naar hun privacybeleid vermeld op de bovenstaande platformen of hierna.

Privacybeleid van Criteo: http://www.criteo.com/privacy/]

11. Nieuwsbrief 11. Nieuwsbrief 11. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrieven maken we gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit houdt in dat we u na opgave van uw e-mailadres een bevestigingsmail sturen gericht aan het opgegeven e-mailadres. In deze e-mail vragen we u te bevestigen dat u de nieuwsbrief toegestuurd wenst te krijgen. De bevestiging geschiedt middels een klik op de activeringslink die in de bevestigingsmail staat. Na ontvangst van de bevestiging sturen we u onze nieuwsbrief via e-mail toe. Hiervoor slaan we uw e-mailadres net zolang op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Deze opslag heeft alleen als doel u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Verder slaan we telkens bij aanmelding en bevestiging uw IP-adressen en de tijdstippen op om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op ten behoeve van het toesturen van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin 1 sub a AVG. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit de invoervelden aan ons doorgegeven. Het opgeven van de geboortedatum is vrijwillig en wordt alleen gebruikt voor het personaliseren van de nieuwsbrief. De door u verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden. We wijzen u erop dat bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag wordt geanalyseerd. Voor de analyse hiervan bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbeacons (ook wel trackingpixels genoemd). Dit zijn bestanden met afbeeldingen van één pixel die ons met behulp van derde aanbieders in staat stellen om uw gebruikersgedrag te analyseren en in kaart te brengen welke van de door ons verstuurde e-mailberichten op welk tijdstip werden geopend, op welke links werd geklikt en welke reactie dit opleverde. Hiertoe worden de betreffende webbeacons toegekend aan uw e-mailadres en gekoppeld aan een eigen id. Ook de links die in de nieuwsbrief staan, hebben deze persoonlijke id. Met de aldus verkregen gegevens stellen we een gebruikersprofiel op en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af, zodat we u een nieuwsbrief kunnen aanbieden die is afgestemd op uw interesses. De verzamelde gegevens koppelen we aan de gegevens die verder over u beschikbaar zijn. Voor het versturen van de nieuwsbrief en ten behoeve van bovengenoemde analyse maken we gebruik van de dienstverlener Mapp Digital Germany GmbH. U kunt te allen tijde vormvrij bezwaar maken tegen de tracking door een e-mail naar online@FALKE.com of online@burlington.de .de te sturen. Een dergelijke tracking kunt u doorgaans ook verhinderen door in het e-mailprogramma dat u op uw computer gebruikt de weergave van afbeeldingen standaard te deactiveren. In dit geval wordt de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven en kunt u eventueel niet van alle functies gebruikmaken. Zodra u de afbeeldingen die de nieuwsbrief bevat handmatig laat weergeven, vindt opnieuw de bovengenoemde tracking plaats. De toestemming die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt gegeven, luidt als volgt: "Ik wil graag de nieuwsbrief van FALKE ontvangen en ga ermee akkoord dat FALKE mij voor reclamedoeleinden regelmatig interessante aanbiedingen en informatie via e-mail aan het door mij opgegeven e-mailadres toestuurt. Mijn e-mailadres zal niet worden doorgegeven aan andere bedrijven." "Ik wil graag de nieuwsbrief van Burlington ontvangen en ga ermee akkoord dat Burlington mij voor reclamedoeleinden regelmatig interessante aanbiedingen en informatie via e-mail naar het door mij opgegeven e-mailadres toestuurt. Mijn e-mailadres zal niet worden doorgegeven aan andere bedrijven." Verder geef ik toestemming dat mijn leesgedrag in het kader van het verzenden van de nieuwsbrief wordt geanalyseerd. Dit gebeurt aan de hand van zogenaamde webbeacons in de telkens verstuurde e-mail, die automatisch informatie doorgeven over wanneer de nieuwsbrief wordt gelezen en over welke links ervan worden aangeklikt. Met de aldus verkregen gegevens wordt een gebruikersprofiel van mij opgesteld, zodat de nieuwsbrief op mijn persoonlijke interesses kan worden afgestemd. De geregistreerde gegevens worden gekoppeld aan de andere gegevens die over mij beschikbaar zijn en worden samengevoegd tot een gebruikersprofiel.


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG. De rechtsgrondslag voor het versturen van de nieuwsbrief ten gevolge van de verkoop van goederen of diensten is § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie.


3. Doel van gegevensverwerking


Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker heeft als doel het toesturen van de nieuwsbrief. Het verzamelen van de overige persoonsgegevens in het kader van het aanmeldproces heeft als doel het voorkomen van misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dienovereenkomstig net zolang opgeslagen als het abonnement op de nieuwsbrief loopt. De overige persoonsgegevens die tijdens het aanmeldproces zijn verzameld, worden doorgaans na een termijn van zeven dagen verwijderd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde worden opgezegd door de betrokken gebruiker. Hiertoe staat in elke nieuwsbrief een link. Hiermee wordt het eveneens mogelijk om de toestemming in te trekken voor het bewaren van de persoonsgegevens die tijdens het aanmeldproces zijn verzameld.

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrieven maken we gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit houdt in dat we u na opgave van uw e-mailadres een bevestigingsmail sturen gericht aan het opgegeven e-mailadres. In deze e-mail vragen we u te bevestigen dat u de nieuwsbrief toegestuurd wenst te krijgen. De bevestiging geschiedt middels een klik op de activeringslink die in de bevestigingsmail staat. Na ontvangst van de bevestiging sturen we u onze nieuwsbrief via e-mail toe. Hiervoor slaan we uw e-mailadres net zolang op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Deze opslag heeft alleen als doel u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Verder slaan we telkens bij aanmelding en bevestiging uw IP-adressen en de tijdstippen op om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op ten behoeve van het toesturen van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin 1 sub a AVG. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit de invoervelden aan ons doorgegeven. Het opgeven van de geboortedatum is vrijwillig en wordt alleen gebruikt voor het personaliseren van de nieuwsbrief. De door u verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden. We wijzen u erop dat bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag wordt geanalyseerd. Voor de analyse hiervan bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbeacons (ook wel trackingpixels genoemd). Dit zijn bestanden met afbeeldingen van één pixel die ons met behulp van derde aanbieders in staat stellen om uw gebruikersgedrag te analyseren en in kaart te brengen welke van de door ons verstuurde e-mailberichten op welk tijdstip werden geopend, op welke links werd geklikt en welke reactie dit opleverde. Hiertoe worden de betreffende webbeacons toegekend aan uw e-mailadres en gekoppeld aan een eigen id. Ook de links die in de nieuwsbrief staan, hebben deze persoonlijke id. Met de aldus verkregen gegevens stellen we een gebruikersprofiel op en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af, zodat we u een nieuwsbrief kunnen aanbieden die is afgestemd op uw interesses. De verzamelde gegevens koppelen we aan de gegevens die verder over u beschikbaar zijn. Voor het versturen van de nieuwsbrief en ten behoeve van bovengenoemde analyse maken we gebruik van de dienstverlener Mapp Digital Germany GmbH. U kunt te allen tijde vormvrij bezwaar maken tegen de tracking door een e-mail naar online@FALKE.com of online@burlington.de .de te sturen. Een dergelijke tracking kunt u doorgaans ook verhinderen door in het e-mailprogramma dat u op uw computer gebruikt de weergave van afbeeldingen standaard te deactiveren. In dit geval wordt de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven en kunt u eventueel niet van alle functies gebruikmaken. Zodra u de afbeeldingen die de nieuwsbrief bevat handmatig laat weergeven, vindt opnieuw de bovengenoemde tracking plaats. De toestemming die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt gegeven, luidt als volgt: "Ik wil graag de nieuwsbrief van FALKE ontvangen en ga ermee akkoord dat FALKE mij voor reclamedoeleinden regelmatig interessante aanbiedingen en informatie via e-mail aan het door mij opgegeven e-mailadres toestuurt. Mijn e-mailadres zal niet worden doorgegeven aan andere bedrijven." "Ik wil graag de nieuwsbrief van Burlington ontvangen en ga ermee akkoord dat Burlington mij voor reclamedoeleinden regelmatig interessante aanbiedingen en informatie via e-mail naar het door mij opgegeven e-mailadres toestuurt. Mijn e-mailadres zal niet worden doorgegeven aan andere bedrijven." Verder geef ik toestemming dat mijn leesgedrag in het kader van het verzenden van de nieuwsbrief wordt geanalyseerd. Dit gebeurt aan de hand van zogenaamde webbeacons in de telkens verstuurde e-mail, die automatisch informatie doorgeven over wanneer de nieuwsbrief wordt gelezen en over welke links ervan worden aangeklikt. Met de aldus verkregen gegevens wordt een gebruikersprofiel van mij opgesteld, zodat de nieuwsbrief op mijn persoonlijke interesses kan worden afgestemd. De geregistreerde gegevens worden gekoppeld aan de andere gegevens die over mij beschikbaar zijn en worden samengevoegd tot een gebruikersprofiel.


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG. De rechtsgrondslag voor het versturen van de nieuwsbrief ten gevolge van de verkoop van goederen of diensten is § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie.


3. Doel van gegevensverwerking


Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker heeft als doel het toesturen van de nieuwsbrief. Het verzamelen van de overige persoonsgegevens in het kader van het aanmeldproces heeft als doel het voorkomen van misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dienovereenkomstig net zolang opgeslagen als het abonnement op de nieuwsbrief loopt. De overige persoonsgegevens die tijdens het aanmeldproces zijn verzameld, worden doorgaans na een termijn van zeven dagen verwijderd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde worden opgezegd door de betrokken gebruiker. Hiertoe staat in elke nieuwsbrief een link. Hiermee wordt het eveneens mogelijk om de toestemming in te trekken voor het bewaren van de persoonsgegevens die tijdens het aanmeldproces zijn verzameld.

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrieven maken we gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit houdt in dat we u na opgave van uw e-mailadres een bevestigingsmail sturen gericht aan het opgegeven e-mailadres. In deze e-mail vragen we u te bevestigen dat u de nieuwsbrief toegestuurd wenst te krijgen. De bevestiging geschiedt middels een klik op de activeringslink die in de bevestigingsmail staat. Na ontvangst van de bevestiging sturen we u onze nieuwsbrief via e-mail toe. Hiervoor slaan we uw e-mailadres net zolang op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Deze opslag heeft alleen als doel u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Verder slaan we telkens bij aanmelding en bevestiging uw IP-adressen en de tijdstippen op om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op ten behoeve van het toesturen van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin 1 sub a AVG. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit de invoervelden aan ons doorgegeven. Het opgeven van de geboortedatum is vrijwillig en wordt alleen gebruikt voor het personaliseren van de nieuwsbrief. De door u verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden. We wijzen u erop dat bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag wordt geanalyseerd. Voor de analyse hiervan bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbeacons (ook wel trackingpixels genoemd). Dit zijn bestanden met afbeeldingen van één pixel die ons met behulp van derde aanbieders in staat stellen om uw gebruikersgedrag te analyseren en in kaart te brengen welke van de door ons verstuurde e-mailberichten op welk tijdstip werden geopend, op welke links werd geklikt en welke reactie dit opleverde. Hiertoe worden de betreffende webbeacons toegekend aan uw e-mailadres en gekoppeld aan een eigen id. Ook de links die in de nieuwsbrief staan, hebben deze persoonlijke id. Met de aldus verkregen gegevens stellen we een gebruikersprofiel op en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af, zodat we u een nieuwsbrief kunnen aanbieden die is afgestemd op uw interesses. De verzamelde gegevens koppelen we aan de gegevens die verder over u beschikbaar zijn. Voor het versturen van de nieuwsbrief en ten behoeve van bovengenoemde analyse maken we gebruik van de dienstverlener Mapp Digital Germany GmbH. U kunt te allen tijde vormvrij bezwaar maken tegen de tracking door een e-mail naar online@FALKE.com of online@burlington.de .de te sturen. Een dergelijke tracking kunt u doorgaans ook verhinderen door in het e-mailprogramma dat u op uw computer gebruikt de weergave van afbeeldingen standaard te deactiveren. In dit geval wordt de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven en kunt u eventueel niet van alle functies gebruikmaken. Zodra u de afbeeldingen die de nieuwsbrief bevat handmatig laat weergeven, vindt opnieuw de bovengenoemde tracking plaats. De toestemming die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt gegeven, luidt als volgt: "Ik wil graag de nieuwsbrief van FALKE ontvangen en ga ermee akkoord dat FALKE mij voor reclamedoeleinden regelmatig interessante aanbiedingen en informatie via e-mail aan het door mij opgegeven e-mailadres toestuurt. Mijn e-mailadres zal niet worden doorgegeven aan andere bedrijven." "Ik wil graag de nieuwsbrief van Burlington ontvangen en ga ermee akkoord dat Burlington mij voor reclamedoeleinden regelmatig interessante aanbiedingen en informatie via e-mail naar het door mij opgegeven e-mailadres toestuurt. Mijn e-mailadres zal niet worden doorgegeven aan andere bedrijven." Verder geef ik toestemming dat mijn leesgedrag in het kader van het verzenden van de nieuwsbrief wordt geanalyseerd. Dit gebeurt aan de hand van zogenaamde webbeacons in de telkens verstuurde e-mail, die automatisch informatie doorgeven over wanneer de nieuwsbrief wordt gelezen en over welke links ervan worden aangeklikt. Met de aldus verkregen gegevens wordt een gebruikersprofiel van mij opgesteld, zodat de nieuwsbrief op mijn persoonlijke interesses kan worden afgestemd. De geregistreerde gegevens worden gekoppeld aan de andere gegevens die over mij beschikbaar zijn en worden samengevoegd tot een gebruikersprofiel.


2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG. De rechtsgrondslag voor het versturen van de nieuwsbrief ten gevolge van de verkoop van goederen of diensten is § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie.


3. Doel van gegevensverwerking


Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker heeft als doel het toesturen van de nieuwsbrief. Het verzamelen van de overige persoonsgegevens in het kader van het aanmeldproces heeft als doel het voorkomen van misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres.


4. Bewaartermijn


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dienovereenkomstig net zolang opgeslagen als het abonnement op de nieuwsbrief loopt. De overige persoonsgegevens die tijdens het aanmeldproces zijn verzameld, worden doorgaans na een termijn van zeven dagen verwijderd.


5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde worden opgezegd door de betrokken gebruiker. Hiertoe staat in elke nieuwsbrief een link. Hiermee wordt het eveneens mogelijk om de toestemming in te trekken voor het bewaren van de persoonsgegevens die tijdens het aanmeldproces zijn verzameld.

12. Webanalyse 12. Webanalyse 12. Webanalyse

We vinden het belangrijk om onze website zo optimaal mogelijk vorm te geven en deze hierdoor voor onze bezoekers aantrekkelijk te maken. Hiervoor is het nodig te weten hoe de verschillende onderdelen ervan op onze bezoekers overkomen. We maken hiervoor gebruik van de volgende analysetools:


1. Google Analytics


Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, hierna te noemen: 'Google'). Het gebruik omvat de bedrijfsmodus 'Universal Analytics'. Hierdoor is het mogelijk om aan gegevens, sessies en interacties via meerdere apparaten een gepseudonimiseerd gebruikers-id toe te kennen en op deze wijze de activiteiten van een gebruiker over meerdere apparaten heen te analyseren. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen), zodat een analyse van uw gebruik van de website kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten —die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van tevoren ingekort. Alleen bij uitzonderingen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar afgekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten te leveren aan de beheerder van de website die samenhangen met het website- en internetgebruik van de diensten. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang van de gegevensverwerking. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 van de Duitse telecommunicatiewet of art. 6, lid 1, sub f AVG. Sessies en campagnes worden na afloop van een bepaalde periode beëindigd. Sessies worden standaard beëindigd na 30 minuten zonder dat er enige activiteit heeft plaatsgevonden; bij campagnes is dit na zes maanden. De tijdslimiet voor campagnes kan maximaal twee jaar bedragen. Aan het bewaren van gegevens van gebruikers en gebeurtenissen is geen termijn verbonden. Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden onder https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of onder https://policies.google.com/?hl=nl. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van deze website in verband staande gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare plug-in voor browsers te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren. Nadere informatie over gegevensbescherming in het kader van Google Analytics kunt u vinden onder: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google Analytics -Contract aangaande de overeenkomst voor de orderverwerking-

Aangezien websitebeheerders volgens toezichthoudende autoriteiten bij het gebruik van Google Analytics fungeren als opdrachtgever en Google als opdrachtnemer, hebben we met Google een schriftelijke contract gesloten aangaande de overeenkomst voor de orderverwerking.


2. Conversion tracking van Google Ads


Deze website maakt verder gebruik van het onlinereclameprogramma 'Google Ads' en in het kader van Google Ads van conversion tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, hierna te noemen: 'Google'). Indien u op een door Google doorgelinkte advertentie klikt, wordt er een cookie voor de conversion tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en zijn zodoende niet bedoeld als persoonlijke identificatie. Indien u bepaalde webpagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina werd geleid. Iedere klant van Google Ads krijgt een andere cookie. Hierdoor is het niet mogelijk dat cookies via de websites van klanten van Ads kunnen worden gevolgd. De informatie die aan de hand van de conversion cookies wordt verkregen, dient ertoe om statistieken over de conversion op te stellen voor klanten van Ads die hebben gekozen voor conversion tracking. Hierdoor komen de klanten het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en werd geleid naar een pagina die was voorzien van een trackingtag voor conversion. Ze krijgen echter geen informatie aan de hand waarvan gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan de tracking wenst deel te nemen, kunt u het gebruik ervan tegengaan door de plaatsing van de cookies te voorkomen via de overeenkomstige instelling in uw browsersoftware (mogelijkheid tot deactiveren). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van conversion tracking. Nadere informatie hierover en de privacyverklaring van Google kunt u vinden op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/http://www.google.de/policies/privacy/


3. Google Tag Manager


Google Tag Manager, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Google'), is een oplossing aan de hand waarvan verkopers via een interface websitetags kunnen beheren. De Tool Tag Manager zelf, die de tags implementeert, is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt echter voor de activering van andere tags die van uw kant eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager verschaft zich daarentegen zelf geen toegang tot deze gegevens. Indien er op domein- of cookieniveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle trackingtags bestaan die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. Meer informatie kunt u vinden in de gebruiksrichtlijnen voor deze dienst.


4. Microsoft Bing


Op de website maken we gebruik van de technologieën van Bing Ads (bingads.microsoft.com), dat beschikbaar wordt gesteld door en onderdeel is van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Microsoft'). Hierbij wordt door Microsoft een cookie op uw eindapparaat geplaatst in het geval dat u op onze website terecht bent gekomen via een reclame van Microsoft Bing. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website werd geleid en dat een vooraf bepaalde webpagina (conversion pagina) werd geraadpleegd. Wij zien hierbij alleen het totaal aantal gebruikers dat op een advertentie van Bing heeft geklikt en zo naar de conversion pagina werd geleid. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt via de cookies informatie waaruit via toepassing van pseudoniemen gebruikersprofielen worden opgesteld. Deze gebruikersprofielen zijn ten behoeve van de analyse van het bezoekersgedrag en worden gebruikt voor het tonen van reclame. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt.
Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft, zoals hierboven toegelicht, wordt gebruikt, kunt u de hiervoor benodigde plaatsing van een cookie weigeren. Dit kan via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. Verder kunt u het registreren van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft verhinderen door via de volgende link: http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out bezwaar te maken. Overige informatie over de gegevensbescherming van Microsoft en Bing Ads en de door hen gebruikte cookies kunt u vinden op de website van Microsoft via https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.


5. Gebruik van plug-ins van sociale media


U kunt op onze webpagina's gebruikmaken van plug-ins van sociale media (zoals de knop 'vind ik leuk' of 'g+1') van de sociale netwerken Facebook, Google+ en Instagram (hierna gezamenlijk te noemen: 'aanbieder'). Hiermee kunt u bijvoorbeeld content delen of producten aanbevelen (hierna te noemen: 'plug-in'). Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we bekend met de volledige omvang van de gegevensverzameling, de verwerkingsdoeleinden en de bewaartermijnen. Verder hebben we geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in. De aanbieder van de plug-in slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruikersprofiel en maakt hiervan gebruik ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of afstemming van het aanbod op de website op de wensen. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (ook bij gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het tonen van reclame die is afgestemd op de wensen en om andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening ervan moet richten aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid interactie te hebben met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG. Indien u een pagina van onze website opvraagt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder. De inhoud van de plug-in wordt aan uw browser doorgegeven en geïntegreerd in de website. Via deze integratie verkrijgt de aanbieder de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgevraagd. Dit geldt ook wanneer u geen gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder hebt of op dat moment niet bij de betreffende dienst bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgestuurd naar een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten, daar als gebruikersprofiel opgeslagen en onder andere gebruikt ten behoeve van reclame, marktonderzoek en afstemming van het aanbod op de website van de aanbieder op de wensen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet richten aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Verderop kunt u de links hiervoor vinden. Indien u tijdens het bezoeken van onze website bij uw gebruikersaccount van Facebook, Google of Instagram ingelogd bent, kan de betreffende aanbieder het bezoek van de website toekennen aan uw gebruikersaccount. Indien u interactie hebt via een plug-in, bijvoorbeeld door de knop 'Vind ik leuk' of 'g+1' te gebruiken, wordt de betreffende informatie eveneens direct doorgestuurd naar een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De informatie wordt verder via uw gebruikersaccount in het betreffende sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contactpersonen getoond. Ook wanneer u tijdens het bezoeken van onze website niet bent ingelogd bij de aanbieder van de plug-in, kunnen de door de plug-ins verzamelde gegevens in bepaalde gevallen aan uw desbetreffende gebruikersaccount worden toegekend. Via een plug-in wordt elke keer dat de website wordt opgevraagd een cookie met een identificatiekenmerk geplaatst. Aangezien uw browser deze cookie bij elke verbinding met een server van de betreffende aanbieder ongevraagd meestuurt, kunnen Facebook, Google en Instagram hiermee in principe een profiel opstellen van welke webpagina's de gebruiker die hoort bij het identificatiekenmerk heeft opgevraagd. Eventueel is het dan mogelijk om dit identificatiekenmerk dan later, zoals bij het op een later tijdstip inloggen bij de aanbieder, wederom toe te kennen aan een persoon. De doorgifte van gegevens vindt plaats ongeacht of u een account bij de aanbieder van de plug-in hebt of daar bent ingelogd. Indien u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld direct toegekend aan uw account bij de aanbieder van de plug-in. Wanneer u gebruikmaakt van de geactiveerde knop en bijvoorbeeld naar de website linkt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en wordt dit meegedeeld aan uw contactpersonen. Wij raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral echter voorafgaand aan de activering van de knop, zodat u een toekenning aan uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt voorkomen. Indien u niet wenst dat de aanbieder van de plug-in dingen aan uw profiel toekent, moet u voorafgaand aan uw bezoek van onze website uitloggen bij de betreffende dienst. Verder kunt u in uw browserinstellingen de functie 'Cookies van derde aanbieders blokkeren' selecteren. Dan stuurt uw browser geen cookies naar de betreffende server van het sociale netwerk. Met deze instelling werken echter behalve de plug-ins in bepaalde situaties ook andere, van andere aanbieders afkomstige functies die verder gaan dan die van de website niet meer. U kunt het laden van de plug-ins voor sociale media ook in het geheel voorkomen via een speciale add-on voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblocker 'NoScript' (verkrijgbaar via http://noscript.net/). Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens kunt u ontlenen aan de privacyverklaring van de betreffende aanbieder. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy en uw recht van bezwaar tegen het opstellen van gebruikersprofielen. Facebook is onderdeel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=it_IT. De privacyverklaring van Facebook kunt u vinden onder: http://www.facebook.com/policy.php./. Google + is onderdeel van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Een overzicht van de knoppen van Google+ en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: https://developers.google.com/+/web/. De privacyverklaring van Google kunt u vinden via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl/Instagram is onderdeel van Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De plug-in van Instagram wordt gekenmerkt door een logo van Instagram in de vorm van een 'Instagram-camera'. Een overzicht van de plug-ins van Instagram en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. De privacyverklaring van Instagram kunt u vinden onder: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

We vinden het belangrijk om onze website zo optimaal mogelijk vorm te geven en deze hierdoor voor onze bezoekers aantrekkelijk te maken. Hiervoor is het nodig te weten hoe de verschillende onderdelen ervan op onze bezoekers overkomen. We maken hiervoor gebruik van de volgende analysetools:


1. Google Analytics


Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, hierna te noemen: 'Google'). Het gebruik omvat de bedrijfsmodus 'Universal Analytics'. Hierdoor is het mogelijk om aan gegevens, sessies en interacties via meerdere apparaten een gepseudonimiseerd gebruikers-id toe te kennen en op deze wijze de activiteiten van een gebruiker over meerdere apparaten heen te analyseren. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen), zodat een analyse van uw gebruik van de website kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten —die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van tevoren ingekort. Alleen bij uitzonderingen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar afgekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten te leveren aan de beheerder van de website die samenhangen met het website- en internetgebruik van de diensten. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang van de gegevensverwerking. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 van de Duitse telecommunicatiewet of art. 6, lid 1, sub f AVG. Sessies en campagnes worden na afloop van een bepaalde periode beëindigd. Sessies worden standaard beëindigd na 30 minuten zonder dat er enige activiteit heeft plaatsgevonden; bij campagnes is dit na zes maanden. De tijdslimiet voor campagnes kan maximaal twee jaar bedragen. Aan het bewaren van gegevens van gebruikers en gebeurtenissen is geen termijn verbonden. Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden onder https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of onder https://policies.google.com/?hl=nl. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van deze website in verband staande gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare plug-in voor browsers te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren. Nadere informatie over gegevensbescherming in het kader van Google Analytics kunt u vinden onder: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google Analytics -Contract aangaande de overeenkomst voor de orderverwerking-

Aangezien websitebeheerders volgens toezichthoudende autoriteiten bij het gebruik van Google Analytics fungeren als opdrachtgever en Google als opdrachtnemer, hebben we met Google een schriftelijke contract gesloten aangaande de overeenkomst voor de orderverwerking.


2. Conversion tracking van Google Ads


Deze website maakt verder gebruik van het onlinereclameprogramma 'Google Ads' en in het kader van Google Ads van conversion tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, hierna te noemen: 'Google'). Indien u op een door Google doorgelinkte advertentie klikt, wordt er een cookie voor de conversion tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en zijn zodoende niet bedoeld als persoonlijke identificatie. Indien u bepaalde webpagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina werd geleid. Iedere klant van Google Ads krijgt een andere cookie. Hierdoor is het niet mogelijk dat cookies via de websites van klanten van Ads kunnen worden gevolgd. De informatie die aan de hand van de conversion cookies wordt verkregen, dient ertoe om statistieken over de conversion op te stellen voor klanten van Ads die hebben gekozen voor conversion tracking. Hierdoor komen de klanten het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en werd geleid naar een pagina die was voorzien van een trackingtag voor conversion. Ze krijgen echter geen informatie aan de hand waarvan gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan de tracking wenst deel te nemen, kunt u het gebruik ervan tegengaan door de plaatsing van de cookies te voorkomen via de overeenkomstige instelling in uw browsersoftware (mogelijkheid tot deactiveren). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van conversion tracking. Nadere informatie hierover en de privacyverklaring van Google kunt u vinden op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/http://www.google.de/policies/privacy/


3. Google Tag Manager


Google Tag Manager, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Google'), is een oplossing aan de hand waarvan verkopers via een interface websitetags kunnen beheren. De Tool Tag Manager zelf, die de tags implementeert, is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt echter voor de activering van andere tags die van uw kant eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager verschaft zich daarentegen zelf geen toegang tot deze gegevens. Indien er op domein- of cookieniveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle trackingtags bestaan die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. Meer informatie kunt u vinden in de gebruiksrichtlijnen voor deze dienst.


4. Microsoft Bing


Op de website maken we gebruik van de technologieën van Bing Ads (bingads.microsoft.com), dat beschikbaar wordt gesteld door en onderdeel is van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Microsoft'). Hierbij wordt door Microsoft een cookie op uw eindapparaat geplaatst in het geval dat u op onze website terecht bent gekomen via een reclame van Microsoft Bing. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website werd geleid en dat een vooraf bepaalde webpagina (conversion pagina) werd geraadpleegd. Wij zien hierbij alleen het totaal aantal gebruikers dat op een advertentie van Bing heeft geklikt en zo naar de conversion pagina werd geleid. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt via de cookies informatie waaruit via toepassing van pseudoniemen gebruikersprofielen worden opgesteld. Deze gebruikersprofielen zijn ten behoeve van de analyse van het bezoekersgedrag en worden gebruikt voor het tonen van reclame. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt.
Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft, zoals hierboven toegelicht, wordt gebruikt, kunt u de hiervoor benodigde plaatsing van een cookie weigeren. Dit kan via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. Verder kunt u het registreren van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft verhinderen door via de volgende link: http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out bezwaar te maken. Overige informatie over de gegevensbescherming van Microsoft en Bing Ads en de door hen gebruikte cookies kunt u vinden op de website van Microsoft via https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.


5. Gebruik van plug-ins van sociale media


U kunt op onze webpagina's gebruikmaken van plug-ins van sociale media (zoals de knop 'vind ik leuk' of 'g+1') van de sociale netwerken Facebook, Google+ en Instagram (hierna gezamenlijk te noemen: 'aanbieder'). Hiermee kunt u bijvoorbeeld content delen of producten aanbevelen (hierna te noemen: 'plug-in'). Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we bekend met de volledige omvang van de gegevensverzameling, de verwerkingsdoeleinden en de bewaartermijnen. Verder hebben we geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in. De aanbieder van de plug-in slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruikersprofiel en maakt hiervan gebruik ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of afstemming van het aanbod op de website op de wensen. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (ook bij gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het tonen van reclame die is afgestemd op de wensen en om andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening ervan moet richten aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid interactie te hebben met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG. Indien u een pagina van onze website opvraagt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder. De inhoud van de plug-in wordt aan uw browser doorgegeven en geïntegreerd in de website. Via deze integratie verkrijgt de aanbieder de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgevraagd. Dit geldt ook wanneer u geen gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder hebt of op dat moment niet bij de betreffende dienst bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgestuurd naar een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten, daar als gebruikersprofiel opgeslagen en onder andere gebruikt ten behoeve van reclame, marktonderzoek en afstemming van het aanbod op de website van de aanbieder op de wensen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet richten aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Verderop kunt u de links hiervoor vinden. Indien u tijdens het bezoeken van onze website bij uw gebruikersaccount van Facebook, Google of Instagram ingelogd bent, kan de betreffende aanbieder het bezoek van de website toekennen aan uw gebruikersaccount. Indien u interactie hebt via een plug-in, bijvoorbeeld door de knop 'Vind ik leuk' of 'g+1' te gebruiken, wordt de betreffende informatie eveneens direct doorgestuurd naar een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De informatie wordt verder via uw gebruikersaccount in het betreffende sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contactpersonen getoond. Ook wanneer u tijdens het bezoeken van onze website niet bent ingelogd bij de aanbieder van de plug-in, kunnen de door de plug-ins verzamelde gegevens in bepaalde gevallen aan uw desbetreffende gebruikersaccount worden toegekend. Via een plug-in wordt elke keer dat de website wordt opgevraagd een cookie met een identificatiekenmerk geplaatst. Aangezien uw browser deze cookie bij elke verbinding met een server van de betreffende aanbieder ongevraagd meestuurt, kunnen Facebook, Google en Instagram hiermee in principe een profiel opstellen van welke webpagina's de gebruiker die hoort bij het identificatiekenmerk heeft opgevraagd. Eventueel is het dan mogelijk om dit identificatiekenmerk dan later, zoals bij het op een later tijdstip inloggen bij de aanbieder, wederom toe te kennen aan een persoon. De doorgifte van gegevens vindt plaats ongeacht of u een account bij de aanbieder van de plug-in hebt of daar bent ingelogd. Indien u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld direct toegekend aan uw account bij de aanbieder van de plug-in. Wanneer u gebruikmaakt van de geactiveerde knop en bijvoorbeeld naar de website linkt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en wordt dit meegedeeld aan uw contactpersonen. Wij raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral echter voorafgaand aan de activering van de knop, zodat u een toekenning aan uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt voorkomen. Indien u niet wenst dat de aanbieder van de plug-in dingen aan uw profiel toekent, moet u voorafgaand aan uw bezoek van onze website uitloggen bij de betreffende dienst. Verder kunt u in uw browserinstellingen de functie 'Cookies van derde aanbieders blokkeren' selecteren. Dan stuurt uw browser geen cookies naar de betreffende server van het sociale netwerk. Met deze instelling werken echter behalve de plug-ins in bepaalde situaties ook andere, van andere aanbieders afkomstige functies die verder gaan dan die van de website niet meer. U kunt het laden van de plug-ins voor sociale media ook in het geheel voorkomen via een speciale add-on voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblocker 'NoScript' (verkrijgbaar via http://noscript.net/). Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens kunt u ontlenen aan de privacyverklaring van de betreffende aanbieder. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy en uw recht van bezwaar tegen het opstellen van gebruikersprofielen. Facebook is onderdeel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=it_IT. De privacyverklaring van Facebook kunt u vinden onder: http://www.facebook.com/policy.php./. Google + is onderdeel van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Een overzicht van de knoppen van Google+ en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: https://developers.google.com/+/web/. De privacyverklaring van Google kunt u vinden via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl/Instagram is onderdeel van Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De plug-in van Instagram wordt gekenmerkt door een logo van Instagram in de vorm van een 'Instagram-camera'. Een overzicht van de plug-ins van Instagram en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. De privacyverklaring van Instagram kunt u vinden onder: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

We vinden het belangrijk om onze website zo optimaal mogelijk vorm te geven en deze hierdoor voor onze bezoekers aantrekkelijk te maken. Hiervoor is het nodig te weten hoe de verschillende onderdelen ervan op onze bezoekers overkomen. We maken hiervoor gebruik van de volgende analysetools:


1. Google Analytics


Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, hierna te noemen: 'Google'). Het gebruik omvat de bedrijfsmodus 'Universal Analytics'. Hierdoor is het mogelijk om aan gegevens, sessies en interacties via meerdere apparaten een gepseudonimiseerd gebruikers-id toe te kennen en op deze wijze de activiteiten van een gebruiker over meerdere apparaten heen te analyseren. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen), zodat een analyse van uw gebruik van de website kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten —die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van tevoren ingekort. Alleen bij uitzonderingen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar afgekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten te leveren aan de beheerder van de website die samenhangen met het website- en internetgebruik van de diensten. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang van de gegevensverwerking. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 van de Duitse telecommunicatiewet of art. 6, lid 1, sub f AVG. Sessies en campagnes worden na afloop van een bepaalde periode beëindigd. Sessies worden standaard beëindigd na 30 minuten zonder dat er enige activiteit heeft plaatsgevonden; bij campagnes is dit na zes maanden. De tijdslimiet voor campagnes kan maximaal twee jaar bedragen. Aan het bewaren van gegevens van gebruikers en gebeurtenissen is geen termijn verbonden. Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden onder https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of onder https://policies.google.com/?hl=nl. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van deze website in verband staande gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare plug-in voor browsers te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren. Nadere informatie over gegevensbescherming in het kader van Google Analytics kunt u vinden onder: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google Analytics -Contract aangaande de overeenkomst voor de orderverwerking-

Aangezien websitebeheerders volgens toezichthoudende autoriteiten bij het gebruik van Google Analytics fungeren als opdrachtgever en Google als opdrachtnemer, hebben we met Google een schriftelijke contract gesloten aangaande de overeenkomst voor de orderverwerking.


2. Conversion tracking van Google Ads


Deze website maakt verder gebruik van het onlinereclameprogramma 'Google Ads' en in het kader van Google Ads van conversion tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, hierna te noemen: 'Google'). Indien u op een door Google doorgelinkte advertentie klikt, wordt er een cookie voor de conversion tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en zijn zodoende niet bedoeld als persoonlijke identificatie. Indien u bepaalde webpagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina werd geleid. Iedere klant van Google Ads krijgt een andere cookie. Hierdoor is het niet mogelijk dat cookies via de websites van klanten van Ads kunnen worden gevolgd. De informatie die aan de hand van de conversion cookies wordt verkregen, dient ertoe om statistieken over de conversion op te stellen voor klanten van Ads die hebben gekozen voor conversion tracking. Hierdoor komen de klanten het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en werd geleid naar een pagina die was voorzien van een trackingtag voor conversion. Ze krijgen echter geen informatie aan de hand waarvan gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan de tracking wenst deel te nemen, kunt u het gebruik ervan tegengaan door de plaatsing van de cookies te voorkomen via de overeenkomstige instelling in uw browsersoftware (mogelijkheid tot deactiveren). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van conversion tracking. Nadere informatie hierover en de privacyverklaring van Google kunt u vinden op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/http://www.google.de/policies/privacy/


3. Google Tag Manager


Google Tag Manager, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Google'), is een oplossing aan de hand waarvan verkopers via een interface websitetags kunnen beheren. De Tool Tag Manager zelf, die de tags implementeert, is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt echter voor de activering van andere tags die van uw kant eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager verschaft zich daarentegen zelf geen toegang tot deze gegevens. Indien er op domein- of cookieniveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle trackingtags bestaan die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. Meer informatie kunt u vinden in de gebruiksrichtlijnen voor deze dienst.


4. Microsoft Bing


Op de website maken we gebruik van de technologieën van Bing Ads (bingads.microsoft.com), dat beschikbaar wordt gesteld door en onderdeel is van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Microsoft'). Hierbij wordt door Microsoft een cookie op uw eindapparaat geplaatst in het geval dat u op onze website terecht bent gekomen via een reclame van Microsoft Bing. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website werd geleid en dat een vooraf bepaalde webpagina (conversion pagina) werd geraadpleegd. Wij zien hierbij alleen het totaal aantal gebruikers dat op een advertentie van Bing heeft geklikt en zo naar de conversion pagina werd geleid. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt via de cookies informatie waaruit via toepassing van pseudoniemen gebruikersprofielen worden opgesteld. Deze gebruikersprofielen zijn ten behoeve van de analyse van het bezoekersgedrag en worden gebruikt voor het tonen van reclame. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt.
Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft, zoals hierboven toegelicht, wordt gebruikt, kunt u de hiervoor benodigde plaatsing van een cookie weigeren. Dit kan via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. Verder kunt u het registreren van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft verhinderen door via de volgende link: http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out bezwaar te maken. Overige informatie over de gegevensbescherming van Microsoft en Bing Ads en de door hen gebruikte cookies kunt u vinden op de website van Microsoft via https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.


5. Gebruik van plug-ins van sociale media


U kunt op onze webpagina's gebruikmaken van plug-ins van sociale media (zoals de knop 'vind ik leuk' of 'g+1') van de sociale netwerken Facebook, Google+ en Instagram (hierna gezamenlijk te noemen: 'aanbieder'). Hiermee kunt u bijvoorbeeld content delen of producten aanbevelen (hierna te noemen: 'plug-in'). Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we bekend met de volledige omvang van de gegevensverzameling, de verwerkingsdoeleinden en de bewaartermijnen. Verder hebben we geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in. De aanbieder van de plug-in slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruikersprofiel en maakt hiervan gebruik ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of afstemming van het aanbod op de website op de wensen. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (ook bij gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het tonen van reclame die is afgestemd op de wensen en om andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening ervan moet richten aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid interactie te hebben met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG. Indien u een pagina van onze website opvraagt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder. De inhoud van de plug-in wordt aan uw browser doorgegeven en geïntegreerd in de website. Via deze integratie verkrijgt de aanbieder de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgevraagd. Dit geldt ook wanneer u geen gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder hebt of op dat moment niet bij de betreffende dienst bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgestuurd naar een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten, daar als gebruikersprofiel opgeslagen en onder andere gebruikt ten behoeve van reclame, marktonderzoek en afstemming van het aanbod op de website van de aanbieder op de wensen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet richten aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Verderop kunt u de links hiervoor vinden. Indien u tijdens het bezoeken van onze website bij uw gebruikersaccount van Facebook, Google of Instagram ingelogd bent, kan de betreffende aanbieder het bezoek van de website toekennen aan uw gebruikersaccount. Indien u interactie hebt via een plug-in, bijvoorbeeld door de knop 'Vind ik leuk' of 'g+1' te gebruiken, wordt de betreffende informatie eveneens direct doorgestuurd naar een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De informatie wordt verder via uw gebruikersaccount in het betreffende sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contactpersonen getoond. Ook wanneer u tijdens het bezoeken van onze website niet bent ingelogd bij de aanbieder van de plug-in, kunnen de door de plug-ins verzamelde gegevens in bepaalde gevallen aan uw desbetreffende gebruikersaccount worden toegekend. Via een plug-in wordt elke keer dat de website wordt opgevraagd een cookie met een identificatiekenmerk geplaatst. Aangezien uw browser deze cookie bij elke verbinding met een server van de betreffende aanbieder ongevraagd meestuurt, kunnen Facebook, Google en Instagram hiermee in principe een profiel opstellen van welke webpagina's de gebruiker die hoort bij het identificatiekenmerk heeft opgevraagd. Eventueel is het dan mogelijk om dit identificatiekenmerk dan later, zoals bij het op een later tijdstip inloggen bij de aanbieder, wederom toe te kennen aan een persoon. De doorgifte van gegevens vindt plaats ongeacht of u een account bij de aanbieder van de plug-in hebt of daar bent ingelogd. Indien u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld direct toegekend aan uw account bij de aanbieder van de plug-in. Wanneer u gebruikmaakt van de geactiveerde knop en bijvoorbeeld naar de website linkt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en wordt dit meegedeeld aan uw contactpersonen. Wij raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral echter voorafgaand aan de activering van de knop, zodat u een toekenning aan uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt voorkomen. Indien u niet wenst dat de aanbieder van de plug-in dingen aan uw profiel toekent, moet u voorafgaand aan uw bezoek van onze website uitloggen bij de betreffende dienst. Verder kunt u in uw browserinstellingen de functie 'Cookies van derde aanbieders blokkeren' selecteren. Dan stuurt uw browser geen cookies naar de betreffende server van het sociale netwerk. Met deze instelling werken echter behalve de plug-ins in bepaalde situaties ook andere, van andere aanbieders afkomstige functies die verder gaan dan die van de website niet meer. U kunt het laden van de plug-ins voor sociale media ook in het geheel voorkomen via een speciale add-on voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblocker 'NoScript' (verkrijgbaar via http://noscript.net/). Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens kunt u ontlenen aan de privacyverklaring van de betreffende aanbieder. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy en uw recht van bezwaar tegen het opstellen van gebruikersprofielen. Facebook is onderdeel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=it_IT. De privacyverklaring van Facebook kunt u vinden onder: http://www.facebook.com/policy.php./. Google + is onderdeel van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Een overzicht van de knoppen van Google+ en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: https://developers.google.com/+/web/. De privacyverklaring van Google kunt u vinden via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl/Instagram is onderdeel van Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De plug-in van Instagram wordt gekenmerkt door een logo van Instagram in de vorm van een 'Instagram-camera'. Een overzicht van de plug-ins van Instagram en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. De privacyverklaring van Instagram kunt u vinden onder: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

13. Op gebruik gebaseerde onlinereclamediensten 13. Op gebruik gebaseerde onlinereclamediensten 13. Op gebruik gebaseerde onlinereclamediensten

1. DoubleClick


DoubleClick is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Google'). DoubleClick maakt gebruik van cookies om reclame te tonen die voor u relevant is. Hierbij wordt aan uw browser een gepseudonimiseerd identificatienummer (id) toegekend om na te gaan welke advertenties er in uw browser worden getoond en welke advertenties er zijn aangeklikt. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van de cookies van DoubleClick biedt Google en de partnersites ervan enkel de mogelijkheid tot het plaatsen van advertenties op basis van voorgaande bezoeken op onze of andere websites. De informatie die door de cookies is gegenereerd, wordt door Google ter analyse naar een server in de Verenigde Staten doorgezonden en daar opgeslagen. Google neemt de gegevensbeschermingsbepalingen van het verdrag inzake het 'privacyschild tussen de EU en de VS' in acht en staat bij het desbetreffende programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd. De doorgifte van gegevens door Google aan derden vindt enkel plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval uw gegevens samenvoegen met andere gegevens die Google heeft geregistreerd. U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door de betreffende instelling in uw browsersoftware te wijzigen. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u in dit geval eventueel niet volledig van alle functies van onze webpagina's gebruik kunt maken. Verder kunt u via de volgende link het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de webpagina's en de verwerking van deze gegevens door Google tegengaan of voorkomen door onder het punt 'Uitbreiding deactivering van DoubleClick' de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Daar vindt u ook de privacyverklaring van Google.


2. Andere op gebruik gebaseerde onlinereclamediensten


Verder maken we voor op gebruik gebaseerde online reclame gebruik van Criteo SA. Door deze dienstverlener wordt informatie over uw activiteiten op onze webpagina's (zoals surfgedrag, bezoek van subpagina's van de website, etc.) verzameld en tot gepseudonimiseerde gebruiksprofielen samengevoegd. Deze profielen worden dan gebruikt ten behoeve van het op het gebruik gerichte plaatsen van reclame. Deze dienst maakt daarvoor gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, zodat een analyse kan worden gemaakt van de manier waarop u van onze website gebruikmaakt. Alle gebruiksgegevens worden hierbij aan de hand van een pseudoniem opgeslagen, zodat een persoonlijke identificatie uitgesloten is. Het IP-adres van uw eindapparaat dat om technische redenen wordt doorgegeven, wordt noch opgeslagen, noch gebruikt voor het gericht plaatsen van reclame. Indien u dit gebruik van de gegevens of het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen niet wenst, kunt u dit via het klikken op de opt-out-links hieronder tegengaan en de betreffende gegevensverzameling via het plaatsen van een opt-out-cookie deactiveren. Over het algemeen kunt u de registratie van de gegevens die door de cookies worden gegenereerd over uw gebruik van de website voorkomen via de bovengenoemde dienst. Dit doet u door uw browserinstellingen zo te wijzigen dat cookies van derden worden geweigerd. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u dan eventueel niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken. U kunt verder ook de al geplaatste cookies te allen tijde verwijderen. Houd er echter rekening mee dat u na het verwijderen van alle cookies in uw browser eventueel ook de via de opt-out-link verkregen opt-out-cookies opnieuw zult moeten plaatsen. Hieronder vindt u ook links naar de privacyverklaringen van de bovengenoemde dienstverlener Criteo SA. Privacyverklaring: https://www.criteo.com/de/privacy/ Opt-out-link: https://www.criteo.com/nl/privacy/ (onder 'Keuzemogelijkheden voor gebruikers') Een andere mogelijkheid om cookies te deactiveren wordt geboden door de 'Präferenzmanager' van de BVDW (Duitse vereniging voor digitale economie) via de link: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html evenals het internetplatform Your Online Choices via de link: www.youronlinechoices.com/nl.


3. Waardebonnen van Sovendus GmbH


Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/ .


4. Usemax


Usemax advertisement is een dienst van Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Duitsland. Bij het opvragen van de website van Falke wordt bij de gebruiker een cookie geplaatst via de Adserver van usemax waarin een verwijzing staat naar het surfgedrag van de gebruiker. De informatie die hiermee is verkregen dient voor het individueel en gepersonaliseerd aanspreken van de gebruiker via de website van FALKE, via e-mail of via plaatsing van reclame op websites van derden die zijn verbonden met usemax. Via de volgende link kan de gebruiker de gegevens verwijderen die over hem zijn verzameld: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=Falke&id=39238


5. ChannelPilot


Deze website maakt gebruik van ChannelPilot, een online marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG. ChannelPilot maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen), zodat een analyse van uw gebruik van de website kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals


 • type en versie van de browser,
 • URL van de verwijzer (de hiervoor bezochte website),
 • hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres),
 • tijdstip van het verzoek aan de server

worden doorgaans naar een server van ChannelPilot in Duitsland doorgezonden en daar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van ChannelPilot door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van ChannelPilot. Verder wordt het IP-adres door ChannelPilot enkel voor een korte periode (doorgaans maximaal 24 uur) tussentijds opgeslagen en daarna onherkenbaar gemaakt. De tussentijdse opslag gebeurt zonder uitzondering voor het opsporen van mogelijke klikfraude (botdetectie). In opdracht van de beheerder van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de prestatie van de verbonden kanalen voor online marketing zoals idealo.de of Google Shopping te beoordelen. U kunt de opslag van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de overeenkomstige instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van deze website in verband staande gegevens (incl. uw IP-adres) bij ChannelPilot, alsmede de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot voorkomen door de onderstaande opt-out-link te gebruiken: 

www.channelpilot.de/optout

Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out-cookie is alleen van toepassing op de als laatste gebruikte browser. Indien u de cookies in deze browser verwijdert, dient u de opt-out-cookie opnieuw te plaatsen. Meer informatie over de gegevensbescherming van ChannelPilot kunt u vinden onder http://www.channelpilot.de/datenschutz 


6. AdTriba


Op deze website worden met technologieën van AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20114 Hamburg (https://www.adtriba.com/) – gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden opgesteld. Deze gebruiksprofielen dienen voor het analyseren van het zoekgedrag en helpen ons ons aanbod beter en afgestemd op de behoeften te presenteren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal op het eindapparaat van de paginabezoeker opgeslagen worden en het hierdoor mogelijk maken dat een hernieuwd bezoek aan onze website wordt herkend. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder een apart te verstrekken, uitdrukkelijke toestemming niet gecombineerd met andere persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Deze website verzamelt en gebruikt cross-device (app en apparaat) informatie ten behoeve van berichtgeving. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om gegevens waaruit informatie over individuele gebruikers ingezien en tot bepaalde gebruikers herleid kan worden. Er worden technieken gebruikt die het mogelijk maken om gebruikers via apps en apparaten te tracken, met inbegrip van cookie- en ID-synchronisatie. Omdat principieel alleen gepseudonimiseerde gebruikersgegevens worden gebruikt, zijn gevolgtrekkingen met betrekking tot een concrete persoon bij deze toepassing uitgesloten.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kunt u te allen tijde voor de toekomst blokkeren door op de URL https://www.adtriba.com/privacy-policy/ de tracking door AdTriba (Opt-out from Adtriba Tracking) uit te schakelen.


7.Hotjar


Hotjar Ltd. is een Europese website-analyseservice gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa tel.: +1 (855) 464-6788).

Met deze tool kunnen bewegingen op onze website worden getraceerd (zogenaamde heatmaps). Je kunt bijvoorbeeld zien hoever gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. Bovendien is het met behulp van de tool ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse is gebaseerd op onze legitieme belangen voor optimalisatie en marketingdoeleinden en het op interesses gebaseerde ontwerp van onze website in overeenstemming met art. 6 par. 1 lid. f DSGVO.

Bij het gebruik van Hotjar, besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Zo kunnen we alleen traceren op welke knoppen je klikt en hoe ver je scrolt. Gebieden van de websites waarin persoonlijke gegevens van jou of van derden worden weergegeven of ingevoerd, worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn dus op geen enkel moment te traceren.

Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om een 'Do Not Track-Header' te gebruiken om het gebruik van de tool Hotjar te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek van de betreffende website worden vastgelegd. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de huidige versies ondersteunen. Hiervoor verzendt je browser een verzoek naar Hotjar, met de hint om het volgen van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als je onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet je de 'Do Not Track-header' voor elk van deze browsers/computers afzonderlijk instellen.

Gedetailleerde instructies met informatie over je browser zijn te vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out

Meer informatie over Hotjar Ltd. en over de tool Hotjar is te vinden op: https://www.hotjar.com

Het privacybeleid van Hotjar Ltd. vindt u op: https://www.hotjar.com/privacy

1. DoubleClick


DoubleClick is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Google'). DoubleClick maakt gebruik van cookies om reclame te tonen die voor u relevant is. Hierbij wordt aan uw browser een gepseudonimiseerd identificatienummer (id) toegekend om na te gaan welke advertenties er in uw browser worden getoond en welke advertenties er zijn aangeklikt. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van de cookies van DoubleClick biedt Google en de partnersites ervan enkel de mogelijkheid tot het plaatsen van advertenties op basis van voorgaande bezoeken op onze of andere websites. De informatie die door de cookies is gegenereerd, wordt door Google ter analyse naar een server in de Verenigde Staten doorgezonden en daar opgeslagen. Google neemt de gegevensbeschermingsbepalingen van het verdrag inzake het 'privacyschild tussen de EU en de VS' in acht en staat bij het desbetreffende programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd. De doorgifte van gegevens door Google aan derden vindt enkel plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval uw gegevens samenvoegen met andere gegevens die Google heeft geregistreerd. U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door de betreffende instelling in uw browsersoftware te wijzigen. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u in dit geval eventueel niet volledig van alle functies van onze webpagina's gebruik kunt maken. Verder kunt u via de volgende link het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de webpagina's en de verwerking van deze gegevens door Google tegengaan of voorkomen door onder het punt 'Uitbreiding deactivering van DoubleClick' de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Daar vindt u ook de privacyverklaring van Google.


2. Andere op gebruik gebaseerde onlinereclamediensten


Verder maken we voor op gebruik gebaseerde online reclame gebruik van Criteo SA. Door deze dienstverlener wordt informatie over uw activiteiten op onze webpagina's (zoals surfgedrag, bezoek van subpagina's van de website, etc.) verzameld en tot gepseudonimiseerde gebruiksprofielen samengevoegd. Deze profielen worden dan gebruikt ten behoeve van het op het gebruik gerichte plaatsen van reclame. Deze dienst maakt daarvoor gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, zodat een analyse kan worden gemaakt van de manier waarop u van onze website gebruikmaakt. Alle gebruiksgegevens worden hierbij aan de hand van een pseudoniem opgeslagen, zodat een persoonlijke identificatie uitgesloten is. Het IP-adres van uw eindapparaat dat om technische redenen wordt doorgegeven, wordt noch opgeslagen, noch gebruikt voor het gericht plaatsen van reclame. Indien u dit gebruik van de gegevens of het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen niet wenst, kunt u dit via het klikken op de opt-out-links hieronder tegengaan en de betreffende gegevensverzameling via het plaatsen van een opt-out-cookie deactiveren. Over het algemeen kunt u de registratie van de gegevens die door de cookies worden gegenereerd over uw gebruik van de website voorkomen via de bovengenoemde dienst. Dit doet u door uw browserinstellingen zo te wijzigen dat cookies van derden worden geweigerd. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u dan eventueel niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken. U kunt verder ook de al geplaatste cookies te allen tijde verwijderen. Houd er echter rekening mee dat u na het verwijderen van alle cookies in uw browser eventueel ook de via de opt-out-link verkregen opt-out-cookies opnieuw zult moeten plaatsen. Hieronder vindt u ook links naar de privacyverklaringen van de bovengenoemde dienstverlener Criteo SA. Privacyverklaring: https://www.criteo.com/de/privacy/ Opt-out-link: https://www.criteo.com/nl/privacy/ (onder 'Keuzemogelijkheden voor gebruikers') Een andere mogelijkheid om cookies te deactiveren wordt geboden door de 'Präferenzmanager' van de BVDW (Duitse vereniging voor digitale economie) via de link: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html evenals het internetplatform Your Online Choices via de link: www.youronlinechoices.com/nl.


3. Waardebonnen van Sovendus GmbH


Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/ .


4. Usemax


Usemax advertisement is een dienst van Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Duitsland. Bij het opvragen van de website van Falke wordt bij de gebruiker een cookie geplaatst via de Adserver van usemax waarin een verwijzing staat naar het surfgedrag van de gebruiker. De informatie die hiermee is verkregen dient voor het individueel en gepersonaliseerd aanspreken van de gebruiker via de website van FALKE, via e-mail of via plaatsing van reclame op websites van derden die zijn verbonden met usemax. Via de volgende link kan de gebruiker de gegevens verwijderen die over hem zijn verzameld: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=Falke&id=39238


5. ChannelPilot


Deze website maakt gebruik van ChannelPilot, een online marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG. ChannelPilot maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen), zodat een analyse van uw gebruik van de website kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals


 • type en versie van de browser,
 • URL van de verwijzer (de hiervoor bezochte website),
 • hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres),
 • tijdstip van het verzoek aan de server

worden doorgaans naar een server van ChannelPilot in Duitsland doorgezonden en daar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van ChannelPilot door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van ChannelPilot. Verder wordt het IP-adres door ChannelPilot enkel voor een korte periode (doorgaans maximaal 24 uur) tussentijds opgeslagen en daarna onherkenbaar gemaakt. De tussentijdse opslag gebeurt zonder uitzondering voor het opsporen van mogelijke klikfraude (botdetectie). In opdracht van de beheerder van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de prestatie van de verbonden kanalen voor online marketing zoals idealo.de of Google Shopping te beoordelen. U kunt de opslag van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de overeenkomstige instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van deze website in verband staande gegevens (incl. uw IP-adres) bij ChannelPilot, alsmede de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot voorkomen door de onderstaande opt-out-link te gebruiken: 

www.channelpilot.de/optout

Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out-cookie is alleen van toepassing op de als laatste gebruikte browser. Indien u de cookies in deze browser verwijdert, dient u de opt-out-cookie opnieuw te plaatsen. Meer informatie over de gegevensbescherming van ChannelPilot kunt u vinden onder http://www.channelpilot.de/datenschutz 


6. AdTriba


Op deze website worden met technologieën van AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20114 Hamburg (https://www.adtriba.com/) – gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden opgesteld. Deze gebruiksprofielen dienen voor het analyseren van het zoekgedrag en helpen ons ons aanbod beter en afgestemd op de behoeften te presenteren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal op het eindapparaat van de paginabezoeker opgeslagen worden en het hierdoor mogelijk maken dat een hernieuwd bezoek aan onze website wordt herkend. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder een apart te verstrekken, uitdrukkelijke toestemming niet gecombineerd met andere persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Deze website verzamelt en gebruikt cross-device (app en apparaat) informatie ten behoeve van berichtgeving. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om gegevens waaruit informatie over individuele gebruikers ingezien en tot bepaalde gebruikers herleid kan worden. Er worden technieken gebruikt die het mogelijk maken om gebruikers via apps en apparaten te tracken, met inbegrip van cookie- en ID-synchronisatie. Omdat principieel alleen gepseudonimiseerde gebruikersgegevens worden gebruikt, zijn gevolgtrekkingen met betrekking tot een concrete persoon bij deze toepassing uitgesloten.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kunt u te allen tijde voor de toekomst blokkeren door op de URL https://www.adtriba.com/privacy-policy/ de tracking door AdTriba (Opt-out from Adtriba Tracking) uit te schakelen.


7.Hotjar


Hotjar Ltd. is een Europese website-analyseservice gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa tel.: +1 (855) 464-6788).

Met deze tool kunnen bewegingen op onze website worden getraceerd (zogenaamde heatmaps). Je kunt bijvoorbeeld zien hoever gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. Bovendien is het met behulp van de tool ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse is gebaseerd op onze legitieme belangen voor optimalisatie en marketingdoeleinden en het op interesses gebaseerde ontwerp van onze website in overeenstemming met art. 6 par. 1 lid. f DSGVO.

Bij het gebruik van Hotjar, besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Zo kunnen we alleen traceren op welke knoppen je klikt en hoe ver je scrolt. Gebieden van de websites waarin persoonlijke gegevens van jou of van derden worden weergegeven of ingevoerd, worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn dus op geen enkel moment te traceren.

Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om een 'Do Not Track-Header' te gebruiken om het gebruik van de tool Hotjar te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek van de betreffende website worden vastgelegd. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de huidige versies ondersteunen. Hiervoor verzendt je browser een verzoek naar Hotjar, met de hint om het volgen van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als je onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet je de 'Do Not Track-header' voor elk van deze browsers/computers afzonderlijk instellen.

Gedetailleerde instructies met informatie over je browser zijn te vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out

Meer informatie over Hotjar Ltd. en over de tool Hotjar is te vinden op: https://www.hotjar.com

Het privacybeleid van Hotjar Ltd. vindt u op: https://www.hotjar.com/privacy

1. DoubleClick


DoubleClick is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Google'). DoubleClick maakt gebruik van cookies om reclame te tonen die voor u relevant is. Hierbij wordt aan uw browser een gepseudonimiseerd identificatienummer (id) toegekend om na te gaan welke advertenties er in uw browser worden getoond en welke advertenties er zijn aangeklikt. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van de cookies van DoubleClick biedt Google en de partnersites ervan enkel de mogelijkheid tot het plaatsen van advertenties op basis van voorgaande bezoeken op onze of andere websites. De informatie die door de cookies is gegenereerd, wordt door Google ter analyse naar een server in de Verenigde Staten doorgezonden en daar opgeslagen. Google neemt de gegevensbeschermingsbepalingen van het verdrag inzake het 'privacyschild tussen de EU en de VS' in acht en staat bij het desbetreffende programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd. De doorgifte van gegevens door Google aan derden vindt enkel plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval uw gegevens samenvoegen met andere gegevens die Google heeft geregistreerd. U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door de betreffende instelling in uw browsersoftware te wijzigen. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u in dit geval eventueel niet volledig van alle functies van onze webpagina's gebruik kunt maken. Verder kunt u via de volgende link het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de webpagina's en de verwerking van deze gegevens door Google tegengaan of voorkomen door onder het punt 'Uitbreiding deactivering van DoubleClick' de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Daar vindt u ook de privacyverklaring van Google.


2. Andere op gebruik gebaseerde onlinereclamediensten


Verder maken we voor op gebruik gebaseerde online reclame gebruik van Criteo SA. Door deze dienstverlener wordt informatie over uw activiteiten op onze webpagina's (zoals surfgedrag, bezoek van subpagina's van de website, etc.) verzameld en tot gepseudonimiseerde gebruiksprofielen samengevoegd. Deze profielen worden dan gebruikt ten behoeve van het op het gebruik gerichte plaatsen van reclame. Deze dienst maakt daarvoor gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, zodat een analyse kan worden gemaakt van de manier waarop u van onze website gebruikmaakt. Alle gebruiksgegevens worden hierbij aan de hand van een pseudoniem opgeslagen, zodat een persoonlijke identificatie uitgesloten is. Het IP-adres van uw eindapparaat dat om technische redenen wordt doorgegeven, wordt noch opgeslagen, noch gebruikt voor het gericht plaatsen van reclame. Indien u dit gebruik van de gegevens of het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen niet wenst, kunt u dit via het klikken op de opt-out-links hieronder tegengaan en de betreffende gegevensverzameling via het plaatsen van een opt-out-cookie deactiveren. Over het algemeen kunt u de registratie van de gegevens die door de cookies worden gegenereerd over uw gebruik van de website voorkomen via de bovengenoemde dienst. Dit doet u door uw browserinstellingen zo te wijzigen dat cookies van derden worden geweigerd. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u dan eventueel niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken. U kunt verder ook de al geplaatste cookies te allen tijde verwijderen. Houd er echter rekening mee dat u na het verwijderen van alle cookies in uw browser eventueel ook de via de opt-out-link verkregen opt-out-cookies opnieuw zult moeten plaatsen. Hieronder vindt u ook links naar de privacyverklaringen van de bovengenoemde dienstverlener Criteo SA. Privacyverklaring: https://www.criteo.com/de/privacy/ Opt-out-link: https://www.criteo.com/nl/privacy/ (onder 'Keuzemogelijkheden voor gebruikers') Een andere mogelijkheid om cookies te deactiveren wordt geboden door de 'Präferenzmanager' van de BVDW (Duitse vereniging voor digitale economie) via de link: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html evenals het internetplatform Your Online Choices via de link: www.youronlinechoices.com/nl.


3. Waardebonnen van Sovendus GmbH


Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/ .


4. Usemax


Usemax advertisement is een dienst van Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Duitsland. Bij het opvragen van de website van Falke wordt bij de gebruiker een cookie geplaatst via de Adserver van usemax waarin een verwijzing staat naar het surfgedrag van de gebruiker. De informatie die hiermee is verkregen dient voor het individueel en gepersonaliseerd aanspreken van de gebruiker via de website van FALKE, via e-mail of via plaatsing van reclame op websites van derden die zijn verbonden met usemax. Via de volgende link kan de gebruiker de gegevens verwijderen die over hem zijn verzameld: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=Falke&id=39238


5. ChannelPilot


Deze website maakt gebruik van ChannelPilot, een online marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG. ChannelPilot maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen), zodat een analyse van uw gebruik van de website kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals


 • type en versie van de browser,
 • URL van de verwijzer (de hiervoor bezochte website),
 • hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres),
 • tijdstip van het verzoek aan de server

worden doorgaans naar een server van ChannelPilot in Duitsland doorgezonden en daar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van ChannelPilot door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van ChannelPilot. Verder wordt het IP-adres door ChannelPilot enkel voor een korte periode (doorgaans maximaal 24 uur) tussentijds opgeslagen en daarna onherkenbaar gemaakt. De tussentijdse opslag gebeurt zonder uitzondering voor het opsporen van mogelijke klikfraude (botdetectie). In opdracht van de beheerder van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de prestatie van de verbonden kanalen voor online marketing zoals idealo.de of Google Shopping te beoordelen. U kunt de opslag van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de overeenkomstige instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van deze website in verband staande gegevens (incl. uw IP-adres) bij ChannelPilot, alsmede de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot voorkomen door de onderstaande opt-out-link te gebruiken: 

www.channelpilot.de/optout

Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out-cookie is alleen van toepassing op de als laatste gebruikte browser. Indien u de cookies in deze browser verwijdert, dient u de opt-out-cookie opnieuw te plaatsen. Meer informatie over de gegevensbescherming van ChannelPilot kunt u vinden onder http://www.channelpilot.de/datenschutz 


6. AdTriba


Op deze website worden met technologieën van AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20114 Hamburg (https://www.adtriba.com/) – gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden opgesteld. Deze gebruiksprofielen dienen voor het analyseren van het zoekgedrag en helpen ons ons aanbod beter en afgestemd op de behoeften te presenteren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal op het eindapparaat van de paginabezoeker opgeslagen worden en het hierdoor mogelijk maken dat een hernieuwd bezoek aan onze website wordt herkend. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder een apart te verstrekken, uitdrukkelijke toestemming niet gecombineerd met andere persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Deze website verzamelt en gebruikt cross-device (app en apparaat) informatie ten behoeve van berichtgeving. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om gegevens waaruit informatie over individuele gebruikers ingezien en tot bepaalde gebruikers herleid kan worden. Er worden technieken gebruikt die het mogelijk maken om gebruikers via apps en apparaten te tracken, met inbegrip van cookie- en ID-synchronisatie. Omdat principieel alleen gepseudonimiseerde gebruikersgegevens worden gebruikt, zijn gevolgtrekkingen met betrekking tot een concrete persoon bij deze toepassing uitgesloten.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kunt u te allen tijde voor de toekomst blokkeren door op de URL https://www.adtriba.com/privacy-policy/ de tracking door AdTriba (Opt-out from Adtriba Tracking) uit te schakelen.


7.Hotjar


Hotjar Ltd. is een Europese website-analyseservice gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa tel.: +1 (855) 464-6788).

Met deze tool kunnen bewegingen op onze website worden getraceerd (zogenaamde heatmaps). Je kunt bijvoorbeeld zien hoever gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. Bovendien is het met behulp van de tool ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse is gebaseerd op onze legitieme belangen voor optimalisatie en marketingdoeleinden en het op interesses gebaseerde ontwerp van onze website in overeenstemming met art. 6 par. 1 lid. f DSGVO.

Bij het gebruik van Hotjar, besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Zo kunnen we alleen traceren op welke knoppen je klikt en hoe ver je scrolt. Gebieden van de websites waarin persoonlijke gegevens van jou of van derden worden weergegeven of ingevoerd, worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn dus op geen enkel moment te traceren.

Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om een 'Do Not Track-Header' te gebruiken om het gebruik van de tool Hotjar te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek van de betreffende website worden vastgelegd. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de huidige versies ondersteunen. Hiervoor verzendt je browser een verzoek naar Hotjar, met de hint om het volgen van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als je onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet je de 'Do Not Track-header' voor elk van deze browsers/computers afzonderlijk instellen.

Gedetailleerde instructies met informatie over je browser zijn te vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out

Meer informatie over Hotjar Ltd. en over de tool Hotjar is te vinden op: https://www.hotjar.com

Het privacybeleid van Hotjar Ltd. vindt u op: https://www.hotjar.com/privacy

14. Gebruik van Google Maps 14. Gebruik van Google Maps 14. Gebruik van Google Maps

Op de website van FALKE KGaA wordt gebruikgemaakt van Google Maps (API) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Google'). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Al bij het opvragen van de betreffende subpagina's waarin de kaart van Google Maps is opgenomen, wordt informatie over het gebruik van de website van FALKE KGaA (zoals het IP-adres van de gebruiker) naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie eventueel verder aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het is echter technisch mogelijk dat Google de uit het gebruik van Google Maps verkregen gebruikersgegevens gebruikt voor de identificatie van de gebruiker, op basis hiervan persoonlijkheidsprofielen van gebruikers opstelt of voor andere doeleinden verwerkt en gebruikt waarop FALKE KGaA telkens geen invloed heeft en kan hebben. De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden geraadpleegd via https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=nlDe aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps kunnen worden geraadpleegd via https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html. Uitvoerige informatie over gegevensbescherming in het kader van het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ('Privacybeleid van Google'): https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl/. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de toekomstige doorgifte van zijn gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, bestaat de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps geheel te deactiveren, indien de gebruiker de toepassing van JavaScript in zijn browser uitschakelt. Er kan dan op de website van FALKE KGaA geen gebruik meer worden gemaakt van Google Maps en er kunnen zodoende ook geen kaarten meer worden weergegeven.

Op de website van FALKE KGaA wordt gebruikgemaakt van Google Maps (API) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Google'). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Al bij het opvragen van de betreffende subpagina's waarin de kaart van Google Maps is opgenomen, wordt informatie over het gebruik van de website van FALKE KGaA (zoals het IP-adres van de gebruiker) naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie eventueel verder aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het is echter technisch mogelijk dat Google de uit het gebruik van Google Maps verkregen gebruikersgegevens gebruikt voor de identificatie van de gebruiker, op basis hiervan persoonlijkheidsprofielen van gebruikers opstelt of voor andere doeleinden verwerkt en gebruikt waarop FALKE KGaA telkens geen invloed heeft en kan hebben. De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden geraadpleegd via https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=nlDe aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps kunnen worden geraadpleegd via https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html. Uitvoerige informatie over gegevensbescherming in het kader van het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ('Privacybeleid van Google'): https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl/. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de toekomstige doorgifte van zijn gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, bestaat de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps geheel te deactiveren, indien de gebruiker de toepassing van JavaScript in zijn browser uitschakelt. Er kan dan op de website van FALKE KGaA geen gebruik meer worden gemaakt van Google Maps en er kunnen zodoende ook geen kaarten meer worden weergegeven.

Op de website van FALKE KGaA wordt gebruikgemaakt van Google Maps (API) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Google'). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Al bij het opvragen van de betreffende subpagina's waarin de kaart van Google Maps is opgenomen, wordt informatie over het gebruik van de website van FALKE KGaA (zoals het IP-adres van de gebruiker) naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie eventueel verder aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het is echter technisch mogelijk dat Google de uit het gebruik van Google Maps verkregen gebruikersgegevens gebruikt voor de identificatie van de gebruiker, op basis hiervan persoonlijkheidsprofielen van gebruikers opstelt of voor andere doeleinden verwerkt en gebruikt waarop FALKE KGaA telkens geen invloed heeft en kan hebben. De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden geraadpleegd via https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=nlDe aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps kunnen worden geraadpleegd via https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html. Uitvoerige informatie over gegevensbescherming in het kader van het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ('Privacybeleid van Google'): https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl/. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de toekomstige doorgifte van zijn gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, bestaat de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps geheel te deactiveren, indien de gebruiker de toepassing van JavaScript in zijn browser uitschakelt. Er kan dan op de website van FALKE KGaA geen gebruik meer worden gemaakt van Google Maps en er kunnen zodoende ook geen kaarten meer worden weergegeven.

15. Bescherming minderjarigen 15. Bescherming minderjarigen 15. Bescherming minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen zonder de toestemming van ouders of verzorgers geen persoonsgegevens aan FALKE KGaA doorgeven. Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt mogen enkel persoonsgegevens aan FALKE KGaA verstrekken, indien ze de uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben van hun ouders of verzorgers. Anders dienen zij 16 jaar of ouder te zijn. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen zonder de toestemming van ouders of verzorgers geen persoonsgegevens aan FALKE KGaA doorgeven. Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt mogen enkel persoonsgegevens aan FALKE KGaA verstrekken, indien ze de uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben van hun ouders of verzorgers. Anders dienen zij 16 jaar of ouder te zijn. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen zonder de toestemming van ouders of verzorgers geen persoonsgegevens aan FALKE KGaA doorgeven. Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt mogen enkel persoonsgegevens aan FALKE KGaA verstrekken, indien ze de uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben van hun ouders of verzorgers. Anders dienen zij 16 jaar of ouder te zijn. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

16. Rechten van de betrokkene 16. Rechten van de betrokkene 16. Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene zoals bedoeld in de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke:


1. Recht van inzage


U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken een bevestiging te verstrekken over het feit of er door ons al dan niet persoonsgegevens van u worden verwerkt. Indien deze gegevens worden verwerkt, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke vragen om inzage te verstrekken in de volgende informatie:


 • de doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt;
 •  de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 •  de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet precies te zeggen is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • uw recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in art. 22, lid 1 en 4 AVG bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om inzage te verkrijgen of de u betreffende persoonsgegevens aan derde landen of aan internationale organisaties worden verstrekt. In verband hiermee hebt u het recht in kennis te worden gesteld van de juiste waarborgen overeenkomstig art. 46 AVG inzake de doorgifte.


2. Recht op rectificatie


Indien de verwerking van de persoonsgegevens volgens bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat deze beperking wordt opgeheven.


3. Recht op beperking van de verwerking


U heeft het recht te verlangen dat de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking beperkt, indien een van de volgende elementen van toepassing is:


 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door u, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 • u hebt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.
 • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met toestemming van u of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Werd de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens – van de op-slag daarvan afgezien – alleen met uw toestemming of voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van on-vervreemdbare rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke - of rechtspersoon of omwil-le van een belangrijk algemeen belang van de Unie of van een lidstaat verwerkt worden. Werd de verwerking tegen de bovenstaande voorwaarden beperkt, wordt u door de verantwoordelijke onderricht voordat de beperking opgeheven wordt.


4. Recht op gegevenswissing


Verplichting tot wissing

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:


 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a of art. 9, lid 2, sub a AVG berust en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • u maakt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt overeenkomstig art. 21, lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking;
 •  uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting conform het recht van de Unie of van de lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8, lid 1 AVG.

5. Informatie aan derden


Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen waaronder technische maatregelen om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.


6. Uitzonderingen


Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is


 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in het recht van de Unie of de lidstaat neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2, sub h en i en art. 9, lid 3 AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1 AVG voor zover het in sub a bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7. Recht op informatie


Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie of wissing van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verlangen over deze ontvangers.


8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens


U hebt het recht uw persoonsgegevens die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt verder het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:


 •  the processing is based on consent pursuant Article 6(1) lit. a GDPR or Article 9(2) lit. a GDPR or on a contract pursuant to Article 6(1) lit. b GDPR and
 • The processing is carried out by automated means.
 • In exercising this right, you have the further right to have the personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible. The rights and freedoms of others shall not be adversely affected by this.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.


9. Recht van bezwaar


U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, sub e of f AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde processen waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.


Recht van bezwaar zoals bedoeld in § 15 lid 3 van de Duitse telecommunicatiewet:


U kunt de analyse van het gebruikersgedrag tegengaan wanneer u in uw browser het plaatsen van cookies van dit domein 'FALKE.com' blokkeert, doordat u bijvoorbeeld een uitzondering in uw browser instelt. Raadpleeg eventueel de helpfunctie in uw browser om te kijken hoe dit kan worden ingesteld. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk per geval of periodiek de bovengenoemde cookies in uw browser verwijderen om trackinginformatie te verwijderen. Wanneer u in uw browser de zogenaamde do-not-trackfuncties (hierna te noemen: 'DNT') hebt geactiveerd, dan wordt uw bezoek van de webpagina's door de webanalysetool automatisch niet geregistreerd. Indien u niet weet hoe u DNT in uw browser moet activeren, kunt het beste de helpfunctie van uw browser erop naslaan. Let op: Bij gebruik van Internet Explorer 10 of 11, wordt uw bezoek na het activeren van de do-not-trackfunctie alsnog gevolgd. In dit geval willen we u verzoeken om de tracking handmatig uit te zetten. U hebt verder de mogelijkheid om elke vorm van gebruikersanalyse op deze website voor de toekomst tegen te gaan door bijvoorbeeld een zogenaamde blokkeercookie of opt-out-cookie te plaatsen. Dan kan gebeuren via een selectievakje. Zolang u deze cookie in uw browser niet verwijdert, zal een analyse van uw gebruikersgedrag achterwege blijven. U kunt indien gewenst de webanalyse voor deze website vervolgens te allen tijde weer activeren.
Informatie omtrent het bezwaar maken tegen een concreet gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bovendien nalezen in de betreffende categorie over de manier van gebruiken.


10. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming betreffende gegevensbescherming


U hebt het recht om te allen tijde uw verklaring van toestemming betreffende gegevensbescherming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking onverlet.


11. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering


U hebt het recht, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanzienlijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit


 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;
 •  is toegestaan bij een rechtsbepaling van de Unie of lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u; of
 • berust op de uitdrukkelijke toestemming van u.

Deze besluiten mogen niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG, tenzij art. 9, lid 2, sub a of g AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen. In de in punten (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.


12. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende

autoriteit


Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de vermeende inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.

Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene zoals bedoeld in de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke:


1. Recht van inzage


U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken een bevestiging te verstrekken over het feit of er door ons al dan niet persoonsgegevens van u worden verwerkt. Indien deze gegevens worden verwerkt, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke vragen om inzage te verstrekken in de volgende informatie:


 • de doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt;
 •  de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 •  de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet precies te zeggen is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • uw recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in art. 22, lid 1 en 4 AVG bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om inzage te verkrijgen of de u betreffende persoonsgegevens aan derde landen of aan internationale organisaties worden verstrekt. In verband hiermee hebt u het recht in kennis te worden gesteld van de juiste waarborgen overeenkomstig art. 46 AVG inzake de doorgifte.


2. Recht op rectificatie


Indien de verwerking van de persoonsgegevens volgens bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat deze beperking wordt opgeheven.


3. Recht op beperking van de verwerking


U heeft het recht te verlangen dat de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking beperkt, indien een van de volgende elementen van toepassing is:


 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door u, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 • u hebt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.
 • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met toestemming van u of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Werd de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens – van de op-slag daarvan afgezien – alleen met uw toestemming of voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van on-vervreemdbare rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke - of rechtspersoon of omwil-le van een belangrijk algemeen belang van de Unie of van een lidstaat verwerkt worden. Werd de verwerking tegen de bovenstaande voorwaarden beperkt, wordt u door de verantwoordelijke onderricht voordat de beperking opgeheven wordt.


4. Recht op gegevenswissing


Verplichting tot wissing

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:


 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a of art. 9, lid 2, sub a AVG berust en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • u maakt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt overeenkomstig art. 21, lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking;
 •  uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting conform het recht van de Unie of van de lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8, lid 1 AVG.

5. Informatie aan derden


Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen waaronder technische maatregelen om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.


6. Uitzonderingen


Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is


 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in het recht van de Unie of de lidstaat neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2, sub h en i en art. 9, lid 3 AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1 AVG voor zover het in sub a bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7. Recht op informatie


Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie of wissing van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verlangen over deze ontvangers.


8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens


U hebt het recht uw persoonsgegevens die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt verder het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:


 •  the processing is based on consent pursuant Article 6(1) lit. a GDPR or Article 9(2) lit. a GDPR or on a contract pursuant to Article 6(1) lit. b GDPR and
 • The processing is carried out by automated means.
 • In exercising this right, you have the further right to have the personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible. The rights and freedoms of others shall not be adversely affected by this.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.


9. Recht van bezwaar


U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, sub e of f AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde processen waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.


Recht van bezwaar zoals bedoeld in § 15 lid 3 van de Duitse telecommunicatiewet:


U kunt de analyse van het gebruikersgedrag tegengaan wanneer u in uw browser het plaatsen van cookies van dit domein 'FALKE.com' blokkeert, doordat u bijvoorbeeld een uitzondering in uw browser instelt. Raadpleeg eventueel de helpfunctie in uw browser om te kijken hoe dit kan worden ingesteld. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk per geval of periodiek de bovengenoemde cookies in uw browser verwijderen om trackinginformatie te verwijderen. Wanneer u in uw browser de zogenaamde do-not-trackfuncties (hierna te noemen: 'DNT') hebt geactiveerd, dan wordt uw bezoek van de webpagina's door de webanalysetool automatisch niet geregistreerd. Indien u niet weet hoe u DNT in uw browser moet activeren, kunt het beste de helpfunctie van uw browser erop naslaan. Let op: Bij gebruik van Internet Explorer 10 of 11, wordt uw bezoek na het activeren van de do-not-trackfunctie alsnog gevolgd. In dit geval willen we u verzoeken om de tracking handmatig uit te zetten. U hebt verder de mogelijkheid om elke vorm van gebruikersanalyse op deze website voor de toekomst tegen te gaan door bijvoorbeeld een zogenaamde blokkeercookie of opt-out-cookie te plaatsen. Dan kan gebeuren via een selectievakje. Zolang u deze cookie in uw browser niet verwijdert, zal een analyse van uw gebruikersgedrag achterwege blijven. U kunt indien gewenst de webanalyse voor deze website vervolgens te allen tijde weer activeren.
Informatie omtrent het bezwaar maken tegen een concreet gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bovendien nalezen in de betreffende categorie over de manier van gebruiken.


10. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming betreffende gegevensbescherming


U hebt het recht om te allen tijde uw verklaring van toestemming betreffende gegevensbescherming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking onverlet.


11. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering


U hebt het recht, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanzienlijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit


 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;
 •  is toegestaan bij een rechtsbepaling van de Unie of lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u; of
 • berust op de uitdrukkelijke toestemming van u.

Deze besluiten mogen niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG, tenzij art. 9, lid 2, sub a of g AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen. In de in punten (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.


12. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende

autoriteit


Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de vermeende inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.

Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene zoals bedoeld in de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke:


1. Recht van inzage


U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken een bevestiging te verstrekken over het feit of er door ons al dan niet persoonsgegevens van u worden verwerkt. Indien deze gegevens worden verwerkt, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke vragen om inzage te verstrekken in de volgende informatie:


 • de doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt;
 •  de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 •  de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet precies te zeggen is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • uw recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in art. 22, lid 1 en 4 AVG bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om inzage te verkrijgen of de u betreffende persoonsgegevens aan derde landen of aan internationale organisaties worden verstrekt. In verband hiermee hebt u het recht in kennis te worden gesteld van de juiste waarborgen overeenkomstig art. 46 AVG inzake de doorgifte.


2. Recht op rectificatie


Indien de verwerking van de persoonsgegevens volgens bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat deze beperking wordt opgeheven.


3. Recht op beperking van de verwerking


U heeft het recht te verlangen dat de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking beperkt, indien een van de volgende elementen van toepassing is:


 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door u, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 • u hebt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.
 • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met toestemming van u of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Werd de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens – van de op-slag daarvan afgezien – alleen met uw toestemming of voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van on-vervreemdbare rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke - of rechtspersoon of omwil-le van een belangrijk algemeen belang van de Unie of van een lidstaat verwerkt worden. Werd de verwerking tegen de bovenstaande voorwaarden beperkt, wordt u door de verantwoordelijke onderricht voordat de beperking opgeheven wordt.


4. Recht op gegevenswissing


Verplichting tot wissing

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:


 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a of art. 9, lid 2, sub a AVG berust en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • u maakt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt overeenkomstig art. 21, lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking;
 •  uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting conform het recht van de Unie of van de lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8, lid 1 AVG.

5. Informatie aan derden


Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen waaronder technische maatregelen om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.


6. Uitzonderingen


Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is


 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in het recht van de Unie of de lidstaat neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2, sub h en i en art. 9, lid 3 AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1 AVG voor zover het in sub a bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7. Recht op informatie


Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie of wissing van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verlangen over deze ontvangers.


8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens


U hebt het recht uw persoonsgegevens die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt verder het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:


 •  the processing is based on consent pursuant Article 6(1) lit. a GDPR or Article 9(2) lit. a GDPR or on a contract pursuant to Article 6(1) lit. b GDPR and
 • The processing is carried out by automated means.
 • In exercising this right, you have the further right to have the personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible. The rights and freedoms of others shall not be adversely affected by this.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.


9. Recht van bezwaar


U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, sub e of f AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde processen waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.


Recht van bezwaar zoals bedoeld in § 15 lid 3 van de Duitse telecommunicatiewet:


U kunt de analyse van het gebruikersgedrag tegengaan wanneer u in uw browser het plaatsen van cookies van dit domein 'FALKE.com' blokkeert, doordat u bijvoorbeeld een uitzondering in uw browser instelt. Raadpleeg eventueel de helpfunctie in uw browser om te kijken hoe dit kan worden ingesteld. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk per geval of periodiek de bovengenoemde cookies in uw browser verwijderen om trackinginformatie te verwijderen. Wanneer u in uw browser de zogenaamde do-not-trackfuncties (hierna te noemen: 'DNT') hebt geactiveerd, dan wordt uw bezoek van de webpagina's door de webanalysetool automatisch niet geregistreerd. Indien u niet weet hoe u DNT in uw browser moet activeren, kunt het beste de helpfunctie van uw browser erop naslaan. Let op: Bij gebruik van Internet Explorer 10 of 11, wordt uw bezoek na het activeren van de do-not-trackfunctie alsnog gevolgd. In dit geval willen we u verzoeken om de tracking handmatig uit te zetten. U hebt verder de mogelijkheid om elke vorm van gebruikersanalyse op deze website voor de toekomst tegen te gaan door bijvoorbeeld een zogenaamde blokkeercookie of opt-out-cookie te plaatsen. Dan kan gebeuren via een selectievakje. Zolang u deze cookie in uw browser niet verwijdert, zal een analyse van uw gebruikersgedrag achterwege blijven. U kunt indien gewenst de webanalyse voor deze website vervolgens te allen tijde weer activeren.
Informatie omtrent het bezwaar maken tegen een concreet gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bovendien nalezen in de betreffende categorie over de manier van gebruiken.


10. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming betreffende gegevensbescherming


U hebt het recht om te allen tijde uw verklaring van toestemming betreffende gegevensbescherming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking onverlet.


11. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering


U hebt het recht, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanzienlijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit


 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;
 •  is toegestaan bij een rechtsbepaling van de Unie of lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u; of
 • berust op de uitdrukkelijke toestemming van u.

Deze besluiten mogen niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG, tenzij art. 9, lid 2, sub a of g AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen. In de in punten (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.


12. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende

autoriteit


Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de vermeende inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.

17. Publiek verwerkingsregister 17. Publiek verwerkingsregister 17. Publiek verwerkingsregister

De informatie over de doeleinden van de gegevensverzameling, -verwerking en het gebruik van gegevens, over het soort gegevens dat we opslaan etc. kunt u verder hier in ons publieke register van de verwerkingsprocessen nalezen.

De informatie over de doeleinden van de gegevensverzameling, -verwerking en het gebruik van gegevens, over het soort gegevens dat we opslaan etc. kunt u verder hier in ons publieke register van de verwerkingsprocessen nalezen.

De informatie over de doeleinden van de gegevensverzameling, -verwerking en het gebruik van gegevens, over het soort gegevens dat we opslaan etc. kunt u verder hier in ons publieke register van de verwerkingsprocessen nalezen.

18. Toelichting bij privacyverklaring 18. Toelichting bij privacyverklaring 18. Toelichting bij privacyverklaring

Tenzij anders geregeld, is op het gebruik van alle informatie die we over u en uw klantaccounts hebben deze privacyverklaring van toepassing. FALKE KGaA behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring voortdurend te wijzigen in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen en vereiste beveiligingsmaatregelen en zal eventuele wijzigingen op deze plaats doorgeven. Versie: april 2018

Tenzij anders geregeld, is op het gebruik van alle informatie die we over u en uw klantaccounts hebben deze privacyverklaring van toepassing. FALKE KGaA behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring voortdurend te wijzigen in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen en vereiste beveiligingsmaatregelen en zal eventuele wijzigingen op deze plaats doorgeven. Versie: april 2018

Tenzij anders geregeld, is op het gebruik van alle informatie die we over u en uw klantaccounts hebben deze privacyverklaring van toepassing. FALKE KGaA behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring voortdurend te wijzigen in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen en vereiste beveiligingsmaatregelen en zal eventuele wijzigingen op deze plaats doorgeven. Versie: april 2018

19. Overige informatie 19. Overige informatie 19. Overige informatie

De firma FALKE KGaA levert de nodige inspanningen om uw persoonsgegevens door bewerkstelliging van alle technische en organisatorische mogelijkheden zodanig op te slaan dat ze voor derden niet toegankelijk zijn. Bo-vendien worden zowel de werknemers van de firma FALKE KGaA als eventuele dienstverlenende bedrijven tot ge-heimhouding van de bepalingen met betrekking tot het recht op gegevensbescherming verplicht.

De firma FALKE KGaA levert de nodige inspanningen om uw persoonsgegevens door bewerkstelliging van alle technische en organisatorische mogelijkheden zodanig op te slaan dat ze voor derden niet toegankelijk zijn. Bo-vendien worden zowel de werknemers van de firma FALKE KGaA als eventuele dienstverlenende bedrijven tot ge-heimhouding van de bepalingen met betrekking tot het recht op gegevensbescherming verplicht.

De firma FALKE KGaA levert de nodige inspanningen om uw persoonsgegevens door bewerkstelliging van alle technische en organisatorische mogelijkheden zodanig op te slaan dat ze voor derden niet toegankelijk zijn. Bo-vendien worden zowel de werknemers van de firma FALKE KGaA als eventuele dienstverlenende bedrijven tot ge-heimhouding van de bepalingen met betrekking tot het recht op gegevensbescherming verplicht.

20. Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming 20. Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming 20. Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming

FALKE KGaA

Oststraße 5

D-57392 Schmallenberg

Duitsland

Contactgegevens:

Telefoon: 00800 - 22 033 022

E-mail: online@FALKE.com


Functionaris voor gegevensbescherming binnen het bedrijf: 

Peter Hense

E-mail: datenschutz@FALKE.com

FALKE KGaA

Oststraße 5

D-57392 Schmallenberg

Duitsland

Contactgegevens:

Telefoon: 00800 - 22 033 022

E-mail: online@FALKE.com


Functionaris voor gegevensbescherming binnen het bedrijf: 

Peter Hense

E-mail: datenschutz@FALKE.com

FALKE KGaA

Oststraße 5

D-57392 Schmallenberg

Duitsland

Contactgegevens:

Telefoon: 00800 - 22 033 022

E-mail: online@FALKE.com


Functionaris voor gegevensbescherming binnen het bedrijf: 

Peter Hense

E-mail: datenschutz@FALKE.com